Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" atklāšanas seminārs

19-10-2018

Informējam, ka š.g. 17. oktobrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas telpās notika atklāšanas seminārs valsts pētījumu programmai "Latviešu valoda" (VPP)

Semināru atklāja IZM valsts sekretāres vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore, kā arī VPP Stratēģiskās padomes priekšsēdētāja Gunta Arāja

Gunta Arāja sniedza arī prezentāciju par VPP konceptuālo ietvaru, mērķiem un uzdevumiem (pdf).

Par VPP projektu pieteikumu konkursa organizāciju un projektu pieteikumu iesniegšanu stāstīja Latvijas zinātnes padomes vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis un vecākā referente Jeļena Blazarene (pdf).

Uz šo brīdi apkopoti biežākie jautājumi un atbildes (pdf).

Konteksts: š.g. 8. oktobrī izsludināts VPP atklātais projektu pieteikumu konkurss. Konkursa apraksts, kā arī nolikums un tā pielikumi atrodami šeit.