LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada janvārī

20-09-2008
Pielikums
LZP ZSKK 2007. gada 19. decembra
lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada janvārī
(1. pielikums)

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr.
p.k

Organizācija

Projekta nosaukums,
izpildītāji

Finansējums

Pieprasītais

Piešķirtais

1.

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

LAB biedra maksa Starptautiskajā zinātniski tehniskās informācijas centrā par 2007.-2008. gadu
Kocere Venta

1500 USD

730 Ls

2.

Daugavpils universitāte

DU biedra maksa Starptautiskajā bērnu apdāvinātības asociācijā par 2007.-2008. g.
Belousa Inga

50 GBP

50 Ls

3.

DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte

DU biedra maksa Starptautiskajā vides analītiskās ķīmijas asociācijā par 2008. g.
Osipovs Sergejs

110 CHF

45 Ls

4.

LLU Lauksaimniecības fakultāte

LLU biedra maksa Starptautiskajā Dārz-kopības zinātnes apvienībā par 2008. g.
Kampuss Kaspars

50 EUR

35 Ls

2. Starptautisko konferenču organizēšana

1.

LU Bioloģijas fakultāte

4. Starptautiskā bioloģijas studentu konference „INBISCO” (Rīga, 16.-19.04.2008)
Kokina Agnese

500 Ls

350 Ls

2.

Rīgas Tehniskā universitāte

23. Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference (Rīga, 8.-10.10.2008)
Briedis Juris

800 Ls

650 Ls

3. Piedalīšanās starptautiskās konferencēs

1.

LU Medicīnas fakultāte

15. Eiropas starptautiskā Ginekoloģiskās onkoloģijas konference (Berlīne, Vācija, 28.10.-1.11.2007)
Mačuks Ronalds

280 EUR

200 Ls

2.

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts

37. Gadskārtējā Britu studiju biedrības konference (Oksforda, Lielbritānija, 3.-5.01.2008)
Ogle Kristīne

355 GBP

200 Ls
(daļējs finansējums)

3.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

19. Starptautiskā konference par daudzkriteriālo lēmumu pieņemšanu (Oklanda, Jaunzēlande, 7.-12.01.2008)
Gorobecs Mihails

300 NZD

110 Ls

4.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

19. Starptautiskā konference par daudzkriteriālo lēmumu pieņemšanu (Oklanda, Jaunzēlande, 7.-12.01.2008)
Ļevčenkovs Anatolijs

300 NZD

110 Ls

5.

RTU Būvniecības fakultāte

Starptautiska konference par bioplēvju tehnoloģijām (Singapūra, 8.-10.01.2008)
Rubulis Jānis

750 SGD

200 Ls
(daļējs finansējums)

6.

RTU Būvniecības fakultāte

Starptautiska konference par bioplēvju tehnoloģijām (Singapūra, 8.-10.01.2008)
Juhna Tālis

750 SGD

200 Ls
(daļējs finansējums)

7.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte

7. Starptautiskā konference par statistiku un matemātiku (Honolulu, ASV, 17.-19.01.2008)
Danovičs Vadims

440 USD

200 Ls

8.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Starptautiskā starpkultūru izglītības un starptautiskās kooperatīvās mācīšanās asociāciju konference (Turīna, Itālija, 19.-22.01.2008)
Miķelsone Ilze

345 EUR

200 Ls
(daļējs finansējums)

9.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Starptautiskā starpkultūru izglītības un starptautiskās kooperatīvās mācīšanās asociāciju konference (Turīna, Itālija, 19.-22.01.2008)
Odiņa Indra

345 EUR

200 Ls
(daļējs finansējums)

10.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Starptautiskā starpkultūru izglītības un starptautiskās kooperatīvās mācīšanās asociāciju konference (Turīna, Itālija, 19.-22.01.2008)
Tiltiņa-Kapele Inta

250 EUR

175 Ls

11.

RTU Silikātu materiālu institūts

32. Starptautiskā lietišķās keramikas un kompozītu konference (Deitonbīča, ASV, 27.01.-1.02.2008)
Švinka Ruta

610 USD

200 Ls
(daļējs finansējums)

12.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte

12. Starptautiskā konference par virsmām (Kemnica, Vācija, 28.-29.01.2008)
Kumermanis Māris

290 EUR

200 Ls

13.

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte

10. Starptautiskais zirgu veterinārijas asociāciju kongress (Maskava, Krievija, 28.01.-1.02.2008)
Dudaļeva Anna

400 EUR

200 Ls
(daļējs finansējums)

14.

LLU Lauksaimniecības fakultāte

1. Eiropas Dārzkopības zinātnes simpozijs (Vīne, Austrija, 17.-20.02.2008)
Kampuss Kaspars

215 EUR

150 Ls

15.

Rīgas Stradiņa universitāte

6. Pasaules kongress par vīriešu novecošanu (Tampa, ASV, 21.-24.02.2008)
Ērenpreiss Juris

320 USD

155 Ls

16.

LU Bioloģijas institūts

Eiropas SETAC 18. starptautiskā konference (Society for Environmental Toxicology and Chemistry) (Varšava, Polija, 25.-29.03.2008)
Kuļikova Irīna

292 EUR

200 Ls

17.

RTU Būvniecības fakultāte

Starptautiska konference „Design, Fabrication and Economy of Walded Structures” (Miškolca, Ungārija, 24.-26.04.2008)
Kalniņš Kaspars

250 EUR

175 Ls

18.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Starptautiska zinātniska konference par skolotājiem Eiropā (Vīne, Austrija, 8.-9.05.2008)
Stramkale Ligita

120 EUR

85 Ls

19.

LU Bioloģijas fakultāte

Starptautiska konference par augsnes bruņērču bioloģiju (Kolambusa, ASV, 30.06.-6.07.2008)
Jansons Uģis

450 USD

200 Ls

5. Bilaterālo projektu finansēšana

1.

LU Cietvielu fizikas institūts

Finansējums Latvijas – Francijas bilaterālā projekta izpildei
Muzikante Inta

232 Ls

235 Ls

2.

LU Cietvielu fizikas institūts

Finansējums Latvijas –Francijas bilaterālā projekta izpildei
Fonavs Egils

227 Ls

230 Ls

3.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Finansējums Latvijas –Vācijas bilaterālā projekta izpildei
Ērenpreisa Jekaterina

164 Ls

165 Ls

akad. I. Knēts
LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs


Pedējā atjaunošana 20-09-2008