Nr. 38-2-1. 2.11.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

30-11-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 38-2-1

2018.gada 2.novembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk - Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 25.oktobra rakstiskās procedūras protokolu Nr.22 nolemj:


1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Ilze

Auziņa

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

2

Astra

Auziņa-Emsiņa

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

3

Anita

Avišāne

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

4

Anda

Ādamsone-Fiskoviča

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

5

Elīna

Dāce

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

6

Ingars

Eriņš

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

7

Juris

Grīniņš

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

8

Jānis

Hofmanis

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

9

Jānis

Kalnačs

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

10

Viesturs

Kreicbergs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

11

Anatolijs

Kriviņš

Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

12

Vilnis

Lietuvietis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

13

Anna

Litviņenko

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

14

Ināra

Logina

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

15

Konstantīns

Logviss

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

16

Anatolijs

Ļevčenkovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

17

Velta

Ļubkina

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

18

Zenons

Narbuts

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

19

Aigars

Pāže

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

20

Juris

Prikulis

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

21

Santa

Rasa

Dabaszinātnes- Bioloģija

22

Inna

Romānova

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

23

Andris

Skride

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

24

Sandis

Spolītis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

25

Ritvars

Sudārs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

26

Kristīne

Šalma-Ancāne

Dabaszinātnes- Ķīmija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

27

Jānis

Valeinis

Dabaszinātnes- Matemātika

28

Anda

Zvaigzne

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 1.novembrim.


Priekšsēdētājs      J.Kloviņš

Blazarene 67228421