Nr. 39-1-1. 29.11.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

30-11-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 39-1-1

2018.gada 29.novembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk - Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 21.novembra protokolu Nr.23 nolemj:


1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

 
 
 

1

Aleksandrs

Adamovičs

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

 

2

Jana

Andžāne

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

 

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Nanotehnoloģija

 

3

Elga

Apsīte

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

 

4

Ali

Arshad

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

 

5

Artūrs

Ābols

Dabaszinātnes- Bioloģija

 

6

Jeļena

Badjanova

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

 

7

Gints

Birzietis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

 

8

Andrejs

Cekuls

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

9

Vilis

Dubrovskis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

 

10

Didzis

Elferts

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

 

11

Valdis

Folkmanis

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

 

12

Armands

Gricāns

Dabaszinātnes- Matemātika

 

13

Māra

Grīnfelde

Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un reliģija

 

14

Valērija

Groma

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

 

15

Semjons

Ivanovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

 

16

Daina

Jonkus

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne

 

17

Guntis

Karelis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

 

18

Edgars

Kirilovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

 

19

Tatjana

Krama

Dabaszinātnes- Bioloģija

 

20

Indriķis

Krams

Dabaszinātnes- Bioloģija

 

21

Ēriks

Kronbergs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

 

22

Aigars

Laizāns

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

 

23

Lienīte

Litavniece

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

24

Kristīne

Mārtinsone

Sociālās zinātnes- Psiholoģija

 

25

Sandra

Mihailova

Sociālās zinātnes- Psiholoģija

 

26

Viktors

Mironovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

 

27

Sara

Mondini

Sociālās zinātnes- Psiholoģija

 

28

Velga

Ozoliņa

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

29

Jānis

Priede

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

30

Ingrīda

Rumba-Rozenfelde

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

 

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

 

31

Ramona

Rupeika-Apoga

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

32

Irēna

Saleniece

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

 

32

Vladas

Tumalavičius

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

33

Aleksejs

Udaļcovs

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

 

34

Aleksejs

Udaļcovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

 

35

Jānis

Vētra

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

 

36

Inesa

Vorončuka

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 

37

Artūrs

Zariņš

Dabaszinātnes- Ķīmija

 

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 28. novembrim.


Priekšsēdētājs   J.Kloviņš

Blazarene 67228421

Pedējā atjaunošana 30-11-2018