Nr. 40-2-1. 20.12.2018. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-12-2018

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 40-2-1

2018.gada 20.decemrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk - Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 19.decembra sēdes protokolu Nr.24 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Maksims

Balalaikins

Dabaszinātnes- Bioloģija

2

Ieva

Bērziņa

Sociālās zinātnes- Politikas zinātne

3

Dmitrijs

Bočarovs

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

4

Ilva

Daugule

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

5

Aleksejs

Derovs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

6

Gaļina

Dobele

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

7

Ruta

Galoburda

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

8

Sandra

Gintere

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

9

Sandra

Gusta

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

10

Sergejs

Isajevs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

11

Iveta

Jankovska

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

12

Ināra

Jermačenko

Dabaszinātnes- Matemātika

13

Guntars

Kitenbergs

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

14

Natālija

Konovalova

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

15

Ilmārs

Kreituss

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

16

Gustavs

Latkovskis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

17

Laura

Neimane

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

18

Oksana

Ņikiforova

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

19

Romāns

Petričenko

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

20

Inga

Pērkone-Redoviča

Humanitārās un mākslas zinātnes- Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

21

Valdis

Pīrāgs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

22

Juris

Priekulis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

23

Mārīte

Rozenfelde

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

24

Lūcija

Rutka

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

25

Valdis

Segliņš

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

29

Anatolijs

Šarakovskis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

27

Artūrs

Škute

Dabaszinātnes- Bioloģija

28

Edmunds

Tamanis

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

29

Artis

Teilāns

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

30

Ieva

Tolmane

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

31

Uldis

Valainis

Dabaszinātnes- Bioloģija

32

Dainis

Viesturs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

33

Jeļena

Vrubļevska

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

34

Līga

Zariņa

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Sociālās zinātnes- Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

35

Gaļina

Zavadska

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 19.decembrim.


Priekšsēdētājs  J.Kloviņš

Blazarene 67228421