2018. gada otrā FLPP konkursa izvērtēšanas pārskats

20-02-2019

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir sastādījusi pārskatu par izvērtēšanu un tās rezultātiem 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursā.

Konkurss uzsākās 2018. gada jūlijā un noslēdzās 2018. gada novembrī. Informāciju par konkursā iesniegtajiem projektiem skatīt šeit, savukārt konkursa rezultātā finansēto projektu sarakstu skatīt šeit.

Izvērtēšanas pārskats sastāv no informācijas par konkursu kopumā, savukārt pārskata pielikumā ir detalizētāka informāciju par katru no 6 zinātņu nozaru grupām:

Pārskats

Pielikums - nozaru grupas

Pielikums - ranžējums

Pedējā atjaunošana 22-02-2019