LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada februārī

20-09-2008

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada februārī

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr. p.k

Organizācija

Projekta nosaukums, izpildītāji

Pieprasītais finansējums

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

Latvijas Koksnes ķīmijas institūts

Biedra maksa 2008.g. Starptautiskajā biobojājumu un bionoārdīšanās biedrībā
Ilze Irbe

120 EUR

85

2.

Daugavpils universitāte

Biedra maksa Starptautiskajā Mūzikas izglītības biedrībā (ISME)
Jeļena Davidova

120 USD

60

3.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Dalības maksa starptautiskajā organizācijā „Eiropas Augstākās izglītības biedrībā (EAIR)
Māra Marnauza

126 EUR

90

4.

Pūres Dārzkopības pētījumu centrs

Dalības maksa Starptautiskajā Dārzkopības Zinātnes biedrībā (ISHS)
J. Lepsis

160 EUR

110

2. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k

Organizācija

Projekta nosaukums, izpildītāji

Pieprasītais finansējums

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

Daugavpils universitāte

XVIII (starptautiskie) zinātniskie lasījumi (Daugavpils, 24.-25.01.2008.)
Valentīna Liepa

700

250
daļējs finansējums

2.

Rēzeknes augstskola
Personības Socializācijas pētījumu institūts

Starpt. konf. „Sabiedrība, integrācija, izglītība” (Rēzekne, 22.-23.02.2008.)
V. Ļubkina

500

250
daļējs finansējums

3.

RTU
Transporta un mašīnu zinību fakultāte

14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (Rīga, 16.-20.06.2008.)
Jurijs Dehtjars

600

500
daļējs finansējums

4.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

14. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” (Liepāja, 6.-8.03.2008.)
Ieva Ozola

475

250
daļējs finansējums

5.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

13. starptautiskā kreativitātes konference „Kreatoloģija kā kreativitātes kompleksa izpēte” (Rīga, 7.-8.11.2008.)
Dace Markus

500

300
daļējs finansējums

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr. p.k

Organizācija

Projekta nosaukums, izpildītāji

Pieprasītais finansējums

Piešķirtais finansējums, Ls

Piezīmes

1.

Vidzemes augstskola

Starptautiska konference "3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning" (Amana, Jordānija, 15.-19.04.2008.)
Cakula Sarma

150 EUR

105

2.

LU Moderno valodu fakultāte

Starptautiska konference „Pilsētas filmās.” (Liverpūle, Lielbritānija, 26.-28.03.2008.)
Novikova Irina

185 GBP

170

3.

RTU Valodu institūts

10. izglītības jautājumiem veltītā starptautiskā konference (Atēnas, Grieķija, 26.-29.05.2008.)
Diana Rumpīte

450 EUR

200

daļējs finansējums

4.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

1. Starptautiskā konference „Ārstniecības vielu atklāšana un izpēte” (Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti, 4.-7.02.2008.)
Gunārs Duburs

1180 USD

200

daļējs finansējums

5.

LU Bioloģijas fakultāte

10. starptautiskais miežu ģenētikas simpozijs (Aleksandrija, Ēģipte, 5.-10.04.2008.)
Anete Keiša

250 USD

120

6.

LU Bioloģijas fakultāte

10. starptautiskais miežu ģenētikas simpozijs (Aleksandrija, Ēģipte, 5.-10.04.2008.)
Agnese Kokina

250 USD

120

7.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte

Biomedicīniskās optikas starptautiskā konference OSA 2008 (Sanktpēterburga, ASV, 16.-19. 03.2008.)
Jānis Spīgulis

515 USD

200

daļējs finansējums

8.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte

1. starptautiskais biofotonikas kongress (Sakramento, ASV; 3.-7.02.2008.)
Jānis Spīgulis

675 USD

100

daļējs finansējums

9.

LU Bioloģijas fakultāte

Starptautiskā studentu dabaszinātņu konference (Ļubļana, Slovēnija, 7.-11.11.2007.)
Ance Bogdanova

30 EUR

20

10.

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte

Pasaules zirgu veterinārināru asociācijas 10. kongress (Maskava, 28.01.-1.02.2008.)
Dace Keidāne

300 EUR

200

daļējs finansējums

11.

Daugavpils universitāte

AIMS’ Seventh International Conference on Dyn. Systems, Diff. Equations and Applications (Arlington, Texas, USA; 18.-21.05.2008.)
Felikss Sadirbajevs

220 USD

105

12.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Starptautiska konference „Practicioners and Educators on the Cutting Edge” (Tampa, Florida, ASV; 6.-16.04.2008.)
Vladimirs Kincāns

250 USD

120

13.

Rīgas Stradiņa universitātes Darba un Vides veselības institūts

Starptautiska konference „Drug from natural Products IV” (Kembridža, Lielbritānija; 7.-8.04.2008.)
Inese Remeza

280 GBP

200

daļējs finansējums

14.

LUFizikas un matemātikas fakultāte

Starptautiska konference „SOFSEM 08” (Current Trends in Theory and Practice of Computer Science) (Augstie Tatri, Slovākija, 19.-25.01.2008.)
Aleksandrs Rivošs

9000 SKK

185

15.

Rēzeknes augstskola

Starptautiska konference EUROSIM/UKSim (10th International Conference on Computer Modelling and Simulation) (Kembridža, Lielbritānija, 01-03.04.2008.)
Artis Teilāns

290 GBP

200

daļējs finansējums

16.

LU Bioloģijas institūts

Starptautiska konference „Apoptosis World 2008” (Luksemburga, Luksembruga, 23.-26.01.2008.)
Nadežda Bērziņa

350 EUR

200

daļējs finansējums

17.

LU Ķīmijas fakultāte

2. starptautiskā lietišķās ergonomikas konferencē (Lasvegasa, ASV, 14.-17.06.2008)
Ženija Roja

620 USD

200

daļējs finansējums

18.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Eiropas Avangarda un modernisma studiju sadarbības tīkla pirmā starptautiskā konference (Gente, Beļģija; 29.-31.05.2008.)
Zanda Gūtmane

60 USD

30

19.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Eiropas Avangarda un modernisma studiju sadarbības tīkla pirmā starptautiskā konference (Gente, Beļģija; 29.-31.05.2008.)
Maija Burima

60 USD

30

20.

LLU,

Agrobiotehnoloģijas institūts

Starptautiskais apvienotais zālāju kongress (Hohhota, Ķīna, 29.06.-5.07.2008.)
A. Adamovičs

450 USD

200

daļējs finansējums

21.

Pūres Dārzkopības pētījumu centrs

ISHS 6. starptautiskais zemeņu simpozijs (Huleva, Spānija; 29.06.-5.07.2008.)
Valda Laugale

500 EUR

200

daļējs finansējums

22.

LU Medicīnas fakultāte

Dalības maksa seminārā „Design and Analysis of Genetic-Based Association Studies” (Kembridža, Lielbritānija; 31.03.-5.04.2008.)
Ilva Poudžiunas

330 GBP

200

daļējs finansējums

23.

LU Medicīnas fakultāte

Starptautiskā ģenētikas konference (Berlīne, Vācija; 12.-17.07.2008.)
Ilva Poudžiunas

225 EUR

100

daļējs finansējums

24.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

13. starptautiskais Eiropas sporta zinātnes koledžu kongress (Estorile, Portugāle; 9.-12.07.2008.)
Jeļena Solovjova

335 EUR

200

daļējs finansējums

25.

Pūres dārzkopības pētījumu centrs

1. Eiropas Dārzkopības zinātnes simpozijs (Vīne, Austrija; 17.-20.02.2008.)
Inese Drudze

240 EUR

170

26.

LU Moderno valodu fakultāte

Dalības maksa starptautiskajā konferencē „Trading Identities. Commonality and Individuality of English Academic discourse (Bergamo, Itālija; 19.-21.06.2008.)
Indra Karapetjana

120 EUR

85

Kopā

1185

akad. M. Auziņš
LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs


Pedējā atjaunošana 20-09-2008