Informācija par 2018. gadā LZP izsludinātajiem 6 valsts pētījumu programmu konkursiem

4-03-2019

Informējam, ka 2018. gadā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja 6 valsts pētījumu programmu (VPP) konkursus:

 • 27. septembrī "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu pieteikumu atklātais konkurss
 • 8. oktobrī "Latviešu valoda" projektu pieteikumu atklātais konkurss
 • VPP "Enerģētika"
 • 11. oktobrī "Energoefektivitāte" projektu pieteikumu atklātais konkurss
 • 11. oktobrī "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars" projektu pieteikumu atklātais konkurss
 • 11. oktobrī "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus" projektu pieteikumu atklātais konkurss
 • 12. oktobrī "Atjaunojamie un vietējie energoresursi" projektu pieteikumu atklātais konkurss

 • Konkursos kopā tika iesniegti 35 projektu pieteikumi, savukārt rezultātā finansēti tika 17 projekti.

  VPP kā valsts pasūtījums ir politikas īstenošanas mehānisms, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu, un noteikti to risināšanai attiecīgi zinātniskās pētniecības uzdevumi.

  LZP ir apkopojusi informāciju par visu 2018. gada VPP galvenajiem rezultātiem un ekspertu atziņām:

  VPP pārskats (pdf)

  Pedējā atjaunošana 4-03-2019