Nr. 47-3-1. 27.03.2019. Par eksperta tiesību piešķiršanu

8-04-2019

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 47-3-1

2019. gada 27. martā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk - Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 26. marta rakstiskās procedūras protokolu Nr. 27 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Mārcis

Auziņš

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

2

Jevgenijs

Barkanovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

3

Ērika

Bizdēna

Dabaszinātnes- Ķīmija

4

Andris

Čate

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

5

Jeļena

Davidova

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

6

Jurijs

Dehtjars

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Medicīniskā inženierija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Nanotehnoloģija

7

Ainārs

Dimants

Sociālās zinātnes- Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

8

Uga

Dumpis

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

9

Jānis

Dzerviniks

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

10

Staņislavs

Gendelis

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

11

Pēteris

Grabusts

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

12

Miķelis

Grīviņš

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

13

Kārlis

Gross

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

14

Jurģis

Grūbe

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

15

Dzintra

Iliško

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

16

Baiba

Jansone

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

17

Inese

Jurgena

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

18

Benedikts

Kalnačs

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

19

Konstantins

Kalnbērzs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

20

Aleksejs

Kataševs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Medicīniskā inženierija

21

Dainis

Krieviņš

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

22

Agita

Līviņa

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

23

Inta

Mieriņa

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

24

Natalia

Paramonova

Dabaszinātnes- Bioloģija

25

Jana

Pavāre

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

26

Irina

Pilvere

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

27

Sergejs

Piskunovs

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

28

Pēteris

Rivža

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

29

Uldis

Rogulis

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

30

Baiba

Rozentāle

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

31

Inese

Spīča

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

32

Kristīne

Strada-Rozenberga

Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

33

Gaļina

Teliševa

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

34

Renāta

Varfolomejeva

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

35

Aleksejs

Zacepins

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 26. martam.


Priekšsēdētājs   J.Kloviņš

Blazarene 67228421

Pedējā atjaunošana 11-04-2019