Nr. 52-4-1. 22.05.2019. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-05-2019

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 52-4-1

2019. gada 22. maijā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu"  2. un 5. punktu nolemj:

1) piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Vita

Antāne

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

2

Pavels

Arsenjans

Dabaszinātnes- Ķīmija

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

3

Reinis

Balmaks

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

4

Guna

Bērziņa

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

5

Elmārs

Blūms

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

6

Ieva

Brence

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

7

Rudīte

Čevere

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

8

Aleksandrs

Dahs

Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

9

Liāna

Deklava

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

10

Renārs

Erts

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

11

Viktors

Gopejenko

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Nanotehnoloģija

12

Juris

Grants

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

13

Aija

Ilgaža

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

14

Elita

Jermolajeva

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

15

Ēriks

Jēkabsons

Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

16

Anete

Karlsone

Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

17

Raimonds

Kasparinskis

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības biotehnoloģija

18

Māra

Kiope

Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un reliģija

19

Inta

Klāsone

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

20

Andris

Klepers

Sociālās zinātnes- Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

21

Vjačeslavs

Lapkovskis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

22

Aivars

Lejnieks

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

23

Laima

Liepa

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

24

Ineta

Lipša

Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

25

Vitolds

Mackēvičs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

26

Andrejs

Matvejevs

Dabaszinātnes- Matemātika

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

27

Ārija

Meikališa

Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

28

Ilze

Miķelsone

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

29

Inga

Millere

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

30

Tatjana

Muravska

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

31

Ilma

Neimane

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

32

Svetlana

Orlova

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

33

Kārlis

Pajuste

Dabaszinātnes- Ķīmija

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

34

Aiva

Plotniece

Dabaszinātnes- Ķīmija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

35

Anatolijs

Prohorovs

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

36

Īzaks

Rašals

Dabaszinātnes- Bioloģija

37

Leonīds

Ribickis

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

38

Juris

Rozenvalds

Sociālās zinātnes- Politikas zinātne

39

Ainārs

Rudzītis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

40

Mārtiņš

Rutkis

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

41

Raimonds

Sīmanis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

42

Arkādijs

Soboļevs

Dabaszinātnes- Ķīmija

43

Inese

Spīča

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

44

Jānis

Spīgulis

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

45

Ilze

Sproģe

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

46

Evita

Straumīte

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

47

Ilga

Šematoviča

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

48

Dins

Šmits

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

49

Ērika

Šumilo

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

50

Nataļja

Točelovska

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

51

Andrejs

Vasks

Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

52

Velga

Vēvere

Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un reliģija

53

Andrejs

Vilks

Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

54

Sandra

Vītoliņa

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020. gada 21. maijam.


Priekšsēdētāja vietnieks   T.Juhna

Blazarene 67228421