LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada martā

20-09-2008

1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada
15. februāra lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada martā

 

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr. p.k

Organizācija

Projekta nosaukums, izpildītāji

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

Dalības maksa EuroTeleServ apvienībā
Jānis Balodis

350

2.

LU Bioloģijas institūts

Dalības maksa Starptautiskajā Bezmugurkaulnieku pataloģijas biedrībā (Society for Invertebrate Pathalogy)
Līga Jankevica

70

3.

LLU

Dalības maksa Starptautiskajā Augsnes zinātnes biedrību savienībā (International Union of Soil Sciences)
Aldis Kārkliņš

95

4.

LLU Lauku inženieru fakultāte

Dalības maksa Starptautiskajā Tiltu un būvkonstrukciju inženieru asociācijā
Lilita Ozola

100

5.

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Dalības maksa Starptautiskajā Optikas komisijā
Jānis Spīgulis

70

2. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k

Organizācija

Projekta nosaukums, izpildītāji

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

Starptautiska konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva – 6.”
Ārija Ptičkina

200

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr.

Organizācija
Granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais finans.,
LVL

1.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Andris Ambainis

Datorzinātņu teorētisko aspektu konference
Bordo, Francija
21.02.2008.-23.02.2008.

175

2.

LLU Informācijas tehnoloģijas fakultāte
Irina Arhipova

Starptautiska konference „Lauksaimniecība un biosistēmas”
Hersonisa, Krēta, Grieķija
23.06.2008.-25.06.2008.

200

3.

LLU Informācijas tehnoloģijas fakultāte
Sergejs Arhipovs

Starptautiska konference „Lauksaimniecība un biosistēmas”
Hersonisa, Krēta, Grieķija
23.06.2008.-25.06.2008.

200

4.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Jānis Auziņš

5. Eiropas kongress par datormetodēm lietišķajās un inženierzinātnēs
Venēcija, Itālija
30.06.2008.-04.07.2008.

200

5.

RSU Darba un vides veselības institūts
Mārīte Ārija Baķe

6. starptautiskā darba risku novēršanas konference
Koruņa, Spānija
14.05.2008.-16.05.2008.

200

6.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Ivars Beinarts

Starptautiska konference „Mehatronikas sistēmas un materiāli”
Belostoka, Polija
14.07.2008.-17.07.2008.

200

7.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Dzintra Grundmane

Starptautiskā Sporta vēstures biedrības konference
Tartu, Igaunija
02.07.2008.-06.07.2008.

200

8.

Latvijas Universitāte
Iveta Gudakovska

14. starptautiskais LIBER Arhitektūras grupas seminārs
Budapešta un Debrecena, Ungārija
08.04.2008.-12.04.2008.

200

9.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Andris Jakovičs

Starptautiska konference „Elektrības lietojumi modernajā pasaulē”
Krakova, Polija
19.05.2008.-21.05.2008.

200

10.

LU Medicīnas fakultāte
Baiba Jansone

26. CINP Neiropsihofarmakoloģijas kongress
Minhene, Vācija
13.07.2008.-17.07.2008.

200

11.

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte
Pēteris Keidāns

Pasaules Zirgu veterinārās asociācijas 10. kongress
Maskava, Krievija
28.01.2008.-01.02.2008.

Atteikt
(2 personas no fakultātes jau atbalstītas)

12.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Maksims Kirpo

Starptautiska konference „Elektrības pielietojumi modernajā pasaulē”
Krakova, Polija
19.05.2008.-21.05.2008.

200

13.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Māris Klimavičius

WASET datorzinātņu konference "Computer, Electrical, and Systems Science and Engineering"
Kaira, Ēģipte
6.02.2008.- 08.02.2008.

200

14.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Māris Kļaviņš

13. Starptautiskais Kūdras kongress
Tulamora, Īrija
08.06.2008.-14.06.2008.

200

15.

RTU Tehniskās fizikas institūts
Māris Knite

5. Starptautiskā Robotikas, kontroles un automatizācijas informātikas konference (ICINCO 2008)
Funčala, Madeira, Portugāle
11.05.2008.-15.05.2008.

200

16.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Baiba Martinsone

Starptautiskās Bērnu un pusaudžu psihiatrijas un iesaistīto profesiju asociācijas 18. starptautiskais kongress
Stambula, Turcija
30.04.2008.-3.05.2008.

200

17.

LU Bioloģijas institūts
Anita Osvalde

VI Starptautiskais simpozijs „Mineral Nutrition of Fruit Crops”, Faro, Portugāle
19.05.2008.-23.05.2008

200

18.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts
Māra Pilmane

8. Pasaules Biomateriālu kongress 2008
Amsterdama, Nīderlande
28.05.2008.- 01.06.2008.

200

19.

LU Medicīnas fakultāte
Jolanta Pupure

26. CINP kongress neiropsihofarmakoloģijā
Minhene, Vācija
13.07.2008.-17.07.2008.

200

20.

LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte
Sandra Sebre

Starptautiskās bērnu un pusaudžu psihiatrijas un iesaistīto profesiju asociācijas 18. starptautiskais kongress
Stambula, Turcija
30.04.2008.-3.05.2008.

200

21.

RTU Būvniecības fakultāte
Dmitrijs Serdjuks

6. Starptautiskā Baltijas būvniecības inženierzinātņu konference
Tallina, Igaunija
24.04.2008.-26.04.2008.

140

22.

LU, Rīgas Juridiskā augstskola
Leslija Smita

Eiropas Juridisko fakultāšu asociācijas konference
Hamburga, Vācija
28.02.2008.- 01.03.2008.

85

23.

LU, Rīgas Juridiskā augstskola
Leslija Smita

12. Starptautiskais simpozijs par kosmosa tiesību jautājumiem
Strasbūra, Francija
20.02.2008.-22.02.2008.

200

24.

RSU Darba un vides veselības institūts
Dagmāra Sprūdža

6. Starptautiskā darba risku novēršanas konference
Koruņa, Spānija
14.05.2008.-16.05.2008.

200

25.

LU Fizikas institūts
Jānis Valdmanis

XXIV UIE Starptautiskais kongress
Krakova, Polija
19.05.2008.-21.05.2008.

200

26.

LU Bioloģijas fakultāte
Viktors Veliks

Mērot uzvedību 2008
Māstrihta, Nīderlande
26.08.2008.-29.08.2008.

200

27.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Alla Zabolocka

15. Starptautiskais Silīcija organiskās ķīmijas simpozijs
Jeju, Koreja
01.06.2008.- 06.06.2008.

200

28.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Pēteris Zvidriņš

Starptautiskā Eiropas iedzīvotāju asociācijas konference
Barselona, Spānija
09.07.2008.-12.07.2008.

140

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš


Pedējā atjaunošana 20-09-2008