FLPP nolikums angļu valodā

5-07-2019

Latvijas Zinātnes padome informē, ka 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikums ir iztulkots angļu valodā un pieejams šeit.

Papildus informējam, ka portālā likumi.lv ir pieejams arī tulkojums Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība": https://likumi.lv/ta/en/en/id/295784-procedures-for-evaluating-fundamental-and-applied-research-projects-and-administering-the-financing-thereof