Paziņojums

11-09-2019

Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 19.09.2019 (ceturtdien) IZM Apspriežu zālē 3. stāva  plkst. 14:00-16:00 (sekretariāta darbinieki ieradīsies jau 13:30).

1. Informācija par LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu pieteikumu iesniegšanu (statistika) un administratīvās atbilstības izvērtēšanu.
        Ziņo: LZP vecākais referents I. Kreišmanis.

2. Lēmuma pieņemšana par noraidāmajiem LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu pieteikumiem.
        Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T. Juhna.

3. LZP Ekspertu komisiju vēlēšanu norise un rezultāti
        Ziņo: Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A. Siliņš un LZP vecākais referents I. Kreišmanis.

4. Par Latvijas zinātnes pārvaldības sistēmu - diskusijas rezultāti/secinājumi
       Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks T. Juhna.

5. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
        Ziņo: ZEK pārstāvis.

6. Dažādi.
        Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

 Interesentus piedalīties LZP sēdē lūdzam par interesi piedalīties informēt līdz 18.09.2019 plkst. 12:00 uz e-pastu, lai varētu savlaicīgi pieteikt caurlaides !!!