Nr. 57-3-1. 22.08.2019. Par eksperta tiesību piešķiršanu

29-09-2019

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 57-3-1

2019. gada 22. augustā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

1 . Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 18. panta 7. daļu un  Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība" (turpmāk - noteikumi) 2., 3. un 6. punktu un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 21. augusta sēdes protokolu Nr. 33 nolemj piešķirt eksperta tiesības uz trīs gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

 1

Inga

Ažiņa

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

 2

Guntis

Bahs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

 3

Dagnija

Blumberga

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides biotehnoloģija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

 4

Raitis

Bobrovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

 5

Zanda

Daneberga

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

 6

Jeļena

Davidova

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 7

Atis

Elsts

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

 8

Pēteris

Evarts-Bunders

Dabaszinātnes- Bioloģija

 9

Dāvids

Fridmanis

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīniskā biotehnoloģija

 10

Jānis

Gardovskis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

11

Ineta

Geipele

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Sociālās zinātnes- Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

Sociālās zinātnes- Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

12

Jūlija

Gušča

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

13

Ģederts

Ieviņš

Dabaszinātnes- Bioloģija

14

Gunta

Jakobsone

Dabaszinātnes- Bioloģija

15

Dzintars

Jaunzems

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

16

Nikolajs

Jefimovs

Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

17

Aigars

Jirgensons

Dabaszinātnes- Ķīmija

18

Aleksejs

Jurenoks

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

19

Mārtiņš

Kalējs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

20

Aleksandrs

Kaļinko

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

21

Valdis

Kampars

Dabaszinātnes- Ķīmija

22

Dārta

Kļaviņa

Dabaszinātnes- Bioloģija

23

Eduards

Kļaviņš

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

24

Irēna

Kokina

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

25

Metjū Matīss

Kots

Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

26

Kaspars

Kroičs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

27

Andris

Krūmiņš

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

28

Aleksejs

Kuzmins

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

29

Māris

Laiviņš

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

30

Dace

Lauka

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

31

Linda

Lauze

Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

32

Andis

Lazdiņš

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

33

Gunārs

Lācis

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes

34

Edgars

Liepiņš

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

35

Anda

Liniņa

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

36

Roberts

Matisons

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

37

Raimonds

Meija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Nanotehnoloģija

38

Kristīne

Meile

Dabaszinātnes- Ķīmija

39

Rūta

Muktupāvela

Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

40

Miki

Nakazawa (Miklasevica)

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

41

Māris

Nartišs

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

42

Kristīne

Oļeinika

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīniskā biotehnoloģija

43

Lilita

Ozola

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

44

Oskars

Ozoliņš

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

45

Māra

Pilmane

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

46

Ieva

Pīgozne

Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

47

Irina

Plotka

Sociālās zinātnes- Psiholoģija

48

Jeļena

Pubule

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

49

Aleksandrs

Rapoports

Dabaszinātnes- Bioloģija

50

Jānis

Rižikovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

51

Francesco

Romagnoli

Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

52

Oļegs

Sabeļņikovs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

53

Eva

Strīķe

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

54

Pēteris

Studers

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

55

Deniss

Ščeulovs

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

56

Vladimirs

Šestakovs

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

57

Andrejs

Tatuļčenkovs

Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

58

Kristīna

Tihomirova

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

59

Genadijs

Trofimovičs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

60

Baiba

Vilne

Dabaszinātnes- Bioloģija

61

Edgars

Vīgants

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

62

Ģirts

Vīgants

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

63

Zane

Zeibote

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

64

Jānis

Zuters

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 21. augustam.


Priekšsēdētājs       J.Kloviņš

Blazarene 67228421