Nr. 59-2-1. 17.10.2019. Par eksperta tiesību piešķiršanu

18-10-2019

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 59-2-1

2019. gada 17. oktobrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - Padome) saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 18. panta 7. daļu un  Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība" (turpmāk - noteikumi) 2., 3. un 6. punktu un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 16. oktobra sēdes protokolu Nr. 35 nolemj:

1.  piešķirt eksperta tiesības uz trīs gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Vineta

Arnicāne

Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

2

Ģirts

Briģis

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

3

Dace

Cīrule

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

4

Zinta

Gaile

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

5

Laima

Geikina

Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un reliģija

6

Ilze

Irbe

Dabaszinātnes- Bioloģija

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

7

Arvīds

Irmejs

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

8

Āris

Jansons

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

9

Tālis

Juhna

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

10

Silvija

Kalniņš

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

11

Juta

Kroiča

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

12

Anda

Ķīvīte-Urtāne

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

13

Guna

Laganovska

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

14

Maira

Leščevica

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

15

Valērijs

Makarevičs

Sociālās zinātnes- Psiholoģija

16

Inese

Mavļutova

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

17

Ruta

Muceniece

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

18

Aigars

Pētersons

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

19

Haralds

Plaudis

Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

20

Edgars

Rubauskis

Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

21

Ilze

Štrumfa

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

22

Andris

Šutka

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

23

Visvaldis

Švinka

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

24

Jeļena

Titko

Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

25

Signe

Tomsone

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

26

Pēteris

Tretjakovs

Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

27

Ruta

Vanaga

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

28

Anita

Villeruša

Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

29

Irina

Voronova

Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

30

Jānis

Zicāns

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

31

Jānis

Zvirgzds

Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 16. oktobrim.


Priekšsēdētājs     J.Kloviņš

 

Blazarene 67228421