LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada maijā

20-09-2008

1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada
18. aprīļa lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada maijā

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr.

Organizācija
Atbildīgā persona

Starptautiskā organizācija / biedrība

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Jekaterina Ērenpreisa

Starptautiskā šūnu onkoloģijas biedrība

70

2.

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Edīte Kaufmane

Starptautiskā dārzkopības pētniecības biedrība (IHS)

170

3.

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Edīte Kaufmane

Eiropas Augu audzēšanas pētniecības asociācija EUCARPIA

65

4.

LLU Ekonomikas fakultāte
Aija Eglīte

Vācijas Mājsaimniecības biedrība

0
Atteikts – lokāla biedrība

5.

LLU Ekonomikas fakultāte
Aija Eglīte

Starptautiskā mājas ekonomistu biedrība

30

6.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Pēteris Zvidriņš

Starptautiskā iedzīvotāju pētīšanas savienība

30

7.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Pēteris Zvidriņš

Eiropas Demogrāfisko pētījumu asociācija

30

8.

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Maija Kūle

Pasaules Filozofu biedrību asociācija

90

9.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Māris Kļaviņš

Starptautiskā vides ķīmijas un ekotoksikoloģijas savienība

85

10.

Rīgas Stradiņa universitāte
Astrīda Krūmiņa

Eiropas Cilvēka ģenētikas biedrība

70

11.

Rīgas Stradiņa universitāte
Astrīda Krūmiņa

Amerikas Cilvēka ģenētikas biedrība

110

12.

Rīgas Tehniskā universitāte
Ivars Knēts

Eiropas Universitāšu asociācija

800

13.

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte
U. Bratuškins

Eiropas Plānošanas skolu asociācija

210

14.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Inese Mieriņa

Eiropas Lipīdu zinātnes un tehnoloģijas federācija

30

2. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k.

Organizācija, izpildītājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

Daugavpils Universitāte
E. Jermolajeva

Daugavpils universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 15.–17.05.2008.

300

2.

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Edīte Kaufmane

Starptautiskā konference "Ilgtspējīga augļkopība: no auga līdz produktam". Jūrmala, 28.–31.05.2008.

300

3.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
A. Medveckis

11. starptautiskā konference "Sabiedrība un kultūra: sociālā partnerība un dialogs" Liepāja, 24.-25.04.2008.

200

4.

LU Bioloģijas institūts
Liene Salmiņa

22. Baltijas botāniķu konference. Daugavpils, 14.–17.07.2008.

Atlikts - papildināt informāciju

5.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Aigars Ekers

Starptautiskā konference "Advances in Atomic and Molecular Physics 2008", Ratnieki, 16.–18.06.2008.

300

6.

LU Ķīmijas fakultāte
Arturs Vīksna

Starptautiskā konference par vides un ekoloģijas problēmām ECOBALT 2008. Rīga, 15.–16.05.2008.

300

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr.

Organizācija
Granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

Piezīmes

1.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Aleksandrs Šostaks

9. starptautiskā konference "Fuzzy Set Theory and Applications" Liptovski Jana; Slovākija; 2008.02.02. – 2008.02.08.

200

daļējs finansējums

2.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Svetlana Asmuss

9. starptautiskā konference " Fuzzy Set Theory and Applications" Liptovski Jana; Slovākija; 2008.02.02. – 2008.02.08.

200

daļējs finansējums

3.

Rēzeknes Augstskola
Aina Strode

Starptautiskā konference "Tehnoloģija, izglītība un attīstība" Valensija; Spānija; 2008.03.03. – 2008.03.05.

175

4.

LU Matemātikas un informātikas institūts
Andrejs Reinfelds

Starptautiska konference "Progress diferenču vienādojumos" Laufene; Vācija; 2008.03.12. – 2008.03.17.

200

5.

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Edīte Kaufmane

9. starptautiskais plūmju ģenētikas, selekcijas un pomoloģijas simpozijs Palermo; Itālija; 2008.03.16. – 2008.03.21.

200

daļējs finansējums

6.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Daiga Kunkulberga

Starptautiskais Vācijas Lauksaimniecības organizācijas sensorikas seminārs un maizes un maizes izstrādājumu kvalifikācijas tests Detmolde; Vācija; 2008.04.03. – 2008.04.04.

100

daļējs finansējums

7.

RTU Būvniecības fakultāte
Andrejs Kovaļovs

Starptautiskā konference "Viedie materiāli un adaptīvās konstrukcijas: skaitliskā modelēšana un aprēķini" Tanžera; Maroka; 2008.04.14. – 2008.04.16.

200

8.

RTU Būvniecības fakultāte
Jevgenijs Barkanovs

Starptautiska konference "Viedie materiāli un adaptīvās konstrukcijas: skaitliskā modelēšana un aprēķini" Tanžera; Maroka; 2008.04.14. – 2008.04.16.

200

9.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Anita Auziņa

Starptautiskā konference "Daudzveidība un globālā izglītība" Helsinki; Somija; 2008.04.25. – 2008.04.26.

20

10.

LU Filoloģijas fakultāte
Jaroslavs Firsovs

Maskavas Vasaras folkloras skola. Maskava; Krievija; 2008.05.03. – 2008.05.15.

105

11.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Natalja Sidenko

Starptautiskā konference "On Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle". Kelce; Polija; 2008.05.07. – 2008.05.09.

200

12.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Valērijs Ušakovs

Starptautiskā konference "On Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle". Kelce; Polija; 2008.05.07. – 2008.05.09.

200

13.

Rīgas Stradiņa universitāte
Ieva Bāgante

Eiropas Galvas un kakla onkoloģijas konference. Zagreba; Horvātija; 2008.05.08. – 2008.05.10.

140

14.

Daugavpils universitāte
Vladimirs Meņšikovs

Starptautiskā konference "Kultūra un tirgus". Ļubļina; Polija; 2008.05.12. – 2008.05.14.

50

15.

Daugavpils universitāte
Vladislavs Volkovs

Starptautiskā konference "Kultūra un tirgus". Ļubļina; Polija; 2008.05.12. – 2008.05.14.

50

16.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Gunta Krūmiņa

2. starptautiskā optikas un mākslīgās redzes konference. Sanktpēterburga; Krievija; 2008.05.12. – 2008.05.15.

200

17.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jurijs Merkurjevs

2008. gada Āzijas modelēšanas simpozijs. Kualalumpura; Malaizija; 2008.05.13. – 2008.05.15.

175

18.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Larisa Pavlovska

Starptautiskā konference "Krievu valoda un kultūra tulkojuma spogulī". Saloniki; Grieķija; 2008.05.14. – 2008.05.18.

40

19.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Ivars Muzis

Eiropas menedžmenta akadēmijas konference "Atšķirību pārvaldība: Eiropas liktenis un cerība". Ļubļana; Slovēnija; 2008.05.14. – 2008.05.17.

200

daļējs finansējums

20.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Edvīns Ģingulis

9. starptautiskā konference "Matemātikas mācīšana: retrospektīva un perspektīvas". Viļņa; Lietuva; 2008.05.16. – 2008.05.17.

25

21.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Klavdija Ģingule

Starptautiskā konference "Matemātikas mācīšana: retrospektīva un perspektīvas". Viļņa; Lietuva; 2008.05.16. – 2008.05.17.

25

22.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jānis Grabis

IIE zinātniskā konference. Vankūvera; Kanāda; 2008.05.17. – 2008.05.21.

200

daļējs finansējums

23.

RSU Rehabilitācijas fakultāte
Ināra Kalniņa

8. Eiropas Ergoterapijas kongress. Hamburga; Vācija; 2008.05.22. – 2008.05.25.

140

24.

RSU Rehabilitācijas fakultāte
Lolita Cibule

8. Eiropas Ergoterapijas kongress. Hamburga; Hamburga; 2008.05.22. – 2008.05.25.

140

25.

Ventspils augstskola
Kaspars Šteinbergs

Starptautiskā konference "Radošās industrijas un intelektuālais īpašums". Londona; Lielbritānija; 2008.05.22. – 2008.05.23.

45

26.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Baiba Līmane

Starptautiskais simpozijs par vides biotehnoloģiju. Viļņa; Lietuva; 2008.05.22. – 2008.05.25.

50

27.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Alīna Mihailova

Starptautiskais simpozijs par vides biotehnoloģiju. Viļņa; Lietuva; 2008.05.22. – 2008.05.25.

50

28.

Fizikālās enerģētikas institūts
A. Mutule

Starptautiskā konference "Probabilistic Methods Applied to Power systems". Rinkona; Puertoriko; 2008.05.25. – 2008.05.29.

200

daļējs finansējums

29.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Zenta Anspoka

10. starptautiskā izglītības konference. Atēnas; Grieķija; 2008.05.26. – 2008.05.29.

175

30.

Transporta un sakaru institūts
Irina Jackiva

9. starptautiskā konference "Data Mining". Kadisa; Spānija; 2008.05.26. – 2008.05.28.

200

daļējs finansējums

31.

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte"
Inga Apine

1. starptautiskais simpozijs "Dekoratīvie kokaugi mērenajā joslā". Pruhonice; Čehija; 2008.05.26. – 2008.05.30.

100

daļējs finansējums

32.

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
Ilmārs Zālīte

1. starptautiskā konference EUCOMAS (European Conference on Materials and Structures in Aerospace). Berlīne; Vācija; 2008.05.26. – 2008.05.27.

200

daļējs finansējums

33.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Santa Purviņa

Starptautsikā konference "Ocean Observations, Ecosystem-Based Management & Forecasting". Tallina; Igaunija; 2008.05.27. – 2008.05.29.

140

34.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Ieva Bārda

Starptautiskā konference "Ocaeans Observations, Ecosystem-Based Management & Forecasting". Tallina; Igaunija; 2008.05.27. – 2008.05.29.

140

35.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Agnese Stunda

8. Pasaules biomateriālu kongress. Amsterdama; Nīderlande; 2008.05.28. – 2008.06.01.

185

36.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Rita Seržāne

8. Pasaules biomateriālu kongress. Amsterdama; Nīderlande; 2008.05.28. – 2008.06.01.

185

37.

RTU Biomateriālu un biomehānikas institūts
Ivars Knēts

8. Pasaules biomateriālu kongress. Amsterdama; Nīderlande; 2008.05.28. – 2008.06.01.

200

daļējs finansējums

38.

Rīgas Stradiņa universitāte
Valters Ščerbinskis

AABS konference "Baltijas krustceļi: pētot kulturālo, sociālo un vēsturisko daudzveidību". Blūmingtona, Indidana; ASV; 2008.05.29. – 2008.06.01.

20

39.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Dmitrijs Ļitvinovs

7. starptautiskā konference "Engineering for rural Development". Jelgava; Latvija; 2008.05.29. – 2008.05.30.

0

Noraidīts – konference Latvijā

40.

Rēzeknes Augstskola
Zigurds Mikainis

CICE 10. Eiropas konference par identitātes atspoguļošanu. Stambula; Turcija; 2008.05.29. – 2008.05.31.

200

daļējs finansējums

41.

Rīgas Stradiņa universitāte
Baiba Lāce

Eiropas Cilvēka ģenētikas konference. Barselona; Spānija; 2008.05.31. – 2008.06.03.

190

42.

Rīgas Stradiņa universitāte
Inga Prane

Eiropas cilvēka ģenētikas konference. Barselona; Spānija; 2008.05.31. – 2008.06.03.

200

daļējs finansējums

43.

Rēzeknes augstskola
Vera Ļubkina

Sakaru dibināšana ar Dortmundes profesoriem. Dortmunde; Vācija; 2008.05.31. – 2008.06.05.

0

Noraidīts – nav konference

44.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Ļuba Ignatoviča

15. starptautiskais silīcijorganiskās ķīmijas simpozijs. Jeju; Koreja; 2008.06.01. – 2008.06.06.

200

45.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Pāvels Semenčuks

8. Baltijas konference par datubāzēm un informācijas sistēmām. Tallina; Igaunija; 2008.06.02. – 2008.06.05.

135

daļējs finansējums

46.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Dmitrijs Mikujelovs

8. Baltijas konference par datubāzēm un informācijas sistēmām. Tallina; Igaunija; 2008.06.02. – 2008.06.05.

135

daļējs finansējums

47.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Sergejs Gaidukovs

6. starptautiskā konference par molekulāro kārtību un mobilitāti polimēru sistēmās. Sanktpēterburga; Krievija; 2008.06.02. – 2008.06.06.

100

48.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Andrejs Jeršovs

8. starptautiskā Baltijas konference par datubāzēm un informācijas sistēmām. Tallina; Igaunija; 2008.06.02./ – 2008.06.05.

135

daļējs finansējums

49.

LU Polimēru mehānikas institūts
Sergejs Tarasovs

13. Eiropas kompozītmateriālu konference. Stokholma; Zviedrija; 2008.06.02. – 2008.06.05.

200

daļējs finansējums

50.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Daiga Žaime

13. starptautiskā matemātiskās modelēšanas un analīzes konference. Tartu; Igaunija; 2008.06.04. – 2008.06.07.

145

51.

DU Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Vitālijs Kuzmovs

6. starptautiskā konference par ilgtspējīgu attīstību. Eskisehira; Turcija; 2008.06.04. – 2008.06.07.

105

52.

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultāte
Aleksandra Šļahova

6. starptautiskā konference par ilgtspējīgu attīstību. Eskisehira; Turcija; 2008.06.04. – 2008.06.07.

105

53.

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultāte
Jolanta Savvina

6. starptautiskā konference par ilgtspējīgu attīstību. Eskisehira; Turcija; 2008.06.04. – 2008.06.07.

105

54.

Rīgas Tehniskā universitāte
Nadežda Kuņicina

16. starptautiskais simpozijs par dzelzceļa problēmām EURNEX-ŽEL2008. Žilina; Slovākija; 2008.06.04. – 2008.06.05.

65

daļējs finansējums

55.

Rīgas Tehniskā universitāte
Antons Patļins

16. starptautiskais simpozijs par dzelzceļa problēmām EURNEX-ŽEL2008. Žilina; Slovākija; 2008.06.04. – 2008.06.05.

65

daļējs finansējums

56.

LU Sociālo zinātņu fakultāte
Maira Dudareva

15. jubilejas starptautiskā konference "Bibliotēkas un informācijas resursi šodienas zinātnes, kultūras, izglītības un biznesa pasaulē". Sudaka; Ukraina; 2008.06.07. – 2008.06.15.

110

57.

Latvijas Kultūras akadēmija
Tatjana Mihailova

Starptautiskās kultūras ekonomikas asociācijas 15. konference un jauno pētnieku pirmskonferences seminārs. Bostona; ASV; 2008.06.12. – 2008.06.15.

160

58.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Ingus Šmits

Uzņēmumu informācijas sistēmu 10. starptautiskā konference. Barselona; Spānija; 2008.06.13. – 2008.06.16.

200

59.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jānis Brauns

Ziemeļvalstu simpozijs būvfizikā 2008. Kopenhāgena; Dānija; 2008.06.16. – 2008.06.18.

200

daļējs finansējums

60.

Daugavpils universitāte
Sergejs Osipovs

35. vides analītiskās ķīmijas starptautiskais simpozijs. Gdaņska; Polija; 2008.06.22. – 2008.06.26.

105

61.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Dzintra Grundmane

Eiropas konference "Sporta loma Eiropā - nākotnes izvēles un stratēģijas". Ķelne; Vācija; 2008.06.23. – 2008.06.24.

100

62.

LLU Tehniskā fakultāte
Ēriks Kronbergs

Starptautiskā konference "Lauksaimniecības un biosistēmu inženierzinātne ilgtspējīgai pasaulei". Hersonisa; Grieķija; 2008.06.23. – 2008.06.25.

200

daļējs finansējums

63.

LU Bioloģijas fakultāte
Ilze Deniņa

Eiropas 33. Bioķīmijas biedrību federācijas kongress. Atēnas; Grieķija; 2008.06.28. – 2008.07.03.

140

64.

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
Ilmārs Zālīte

2. starptautiskais keramikas kongress. Verona; Itālija; 2008.06.29. – 2008.07.04.

100

daļējs finansējums

65.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Lauma Laipniece

Starptautiskā konference "Balticum Organicum Syntheticum". Viļņa; Lietuva; 2008.06.29. – 2008.07.02.

0

Noraidīt – 2 pārstāvji no organizācijas jau atbalstīti

66.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Sarmīte Voitkāne

4. Eiropas Pozitīvās psiholoģijas konference. Rijeka; Horvātija; 2008.07.01. – 2008.07.04.

200

67.

RTU Biomateriālu un biomehānikas institūts
V. Filipenkovs

Eiropas Biomehānikas biedrības 16. kongress. Lucerna; Šveice; 2008.07.06. – 2008.07.09.

200

68.

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte
Ivars Lūsis

XXV World Buiatrics Congress. Budapešta; Ungārija; 2008.07.06. – 2008.07.11.

200

daļējs finansējums

69.

LU Bioloģijas fakultāte
Jevgenija Ņečajeva

ISSS 9. konference par sēklu bioloģiju. Olština; Polija; 2008.07.06. – 2008.07.11.

150

70.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Juris Porozovs

13. Eiropas sporta zinātņu kongress. Estorila; Portugāle; 2008.07.09. – 2008.07.12.

200

daļējs finansējums

71.

LU Medicīnas fakultāte
Nikolajs Sjakste

XX starptautiskais ģenētikas kongress. Berlīne; Vācija; 2008.07.12. – 2008.07.17.

200

daļējs finansējums

72.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Elīna Zandberga

XX starptautiskais ģenētikas kongress. Berlīne; Vācija; 2008.07.12. – 2008.07.17.

140

73.

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Zanda Gavare

ESCAMPIG-19 (Jonizēto gāzu atomu un molekulārā fizika). Granāda; Spānija; 2008.07.15. – 2008.07.19.

200

74

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Nataļja Zorina

ESCAMPIG-19 (Jonizēto gāzu atomu un molekulārā fizika). Granāda; Spānija; 2008.07.15. – 2008.07.19.

200

daļējs finansējums

75.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Solveiga Blumberga

XXIX starptautiskais psiholoģijas kongress. Berlīne; Vācija; 2008.07.20. – 2008.07.25.

115

76.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Alla Plaude

XXIX starptautiskais psiholoģijas kongress. Berlīne; Vācija; 2008.07.20. – 2008.07.25.

115

77.

Daugavpils universitāte
Nataļja Žekova

XXIX starptautiskais psiholoģijas kongress. Berlīne; Vācija; 2008.07.20. – 2008.07.25.

115

78.

Daugavpils universitāte
Aļona Korniševa

XXIX psiholoģijas kongress. Berlīne; Vācija; 2008.07.20. – 2008.07.25.

115

79.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Gunārs Upītis

Starptautiskā konference par inženierizglītību ICEE 2008. Peča-Budapešta; Ungārija; 2008.07.27. – 2008.07.31.

200

daļējs finansējums

80.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Jānis Mazais

Starptautiska konference par inženierizglītību ICEE 2008. Peča-Budapešta; Ungārija; 2008.07.27. – 2008.07.31.

200

daļējs finansējums

81.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Zoja Veide

13. starptautiskā ģeometrijas un grafikas konference. Drēzdene; Vācija; 2008.08.04. – 2008.08.08.

190

82.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Maija Malda Toma

Starptautiskais mikrobiologu biedrību kongress. Stambula; Turcija; 2008.08.05. – 2008.08.09.

200

daļējs finansējums

83.

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte"
Inga Apine

16. Eiropas Augu bioloģijas biedrību federācijas kongress. Tampere; Somija; 2008.08.17. – 2008.08.22.

200

daļējs finansējums

84.

LU Bioloģijas fakultāte
Kristīne Dokāne

16. Eiropas Augu bioloģijas biedrību federācijas kongress. Tampere; Somija; 2008.08.17. – 2008.08.22.

190

85.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Gunārs Duburs

20. starptautiskais medicīnas ķīmijas simpozijs. Vīne; Austrija; 2008.08.31. – 2008.09.04.

100

86.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aivars Krauze

20. starptautiskais medicīnas ķīmijas simpozijs. Vīne; Austrija; 2008.08.31. – 2008.09.04.

200

daļējs finansējums

87.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Anita Zariņa

23. pastāvīgā Eiropas lauku ainavu pētnieciskā konference. Lisabona /Obidosa; Portugāle; 2008.09.01. – 2008.09.05.

175

88.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Kristīna Veidemane

23. pastāvīgā Eiropas lauku ainavu pētnieciskā konference. Lisabona/Obidosa; Portugāle; 2008.09.01. – 2008.09.05.

175

89.

RTU Būvniecības fakultāte
Jevgenijs Barkanovs

9. starptautiskā konference "Konstrukciju skaitliskā tehnoloģija CST 2008". Atēnas; Grieķija; 2008.09.02. – 2008.09.05.

100

daļējs finansējums

90.

LU Sociālo zinātņu fakultāte
Anna Stepčenko

1. SSA pasaules forums: novecošanas socioloģija. Barselona; Spānija; 2008.09.05. – 2008.0908.

95

91.

Daugavpils universitāte
Vera Boroņenko

1. SSA pasaules forums: novecošanas socioloģija. Barselona; Spānija; 2008.09.05. – 2008.09.08.

95

92.

Daugavpils universitāte
Jeļena Jakovļeva

1. SSA pasaules forums: novecošanas socioloģija. Barselona; Spānija; 2008.09.05. – 2008.09.08.

95

93.

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
T. Sadirbajeva

VIII Ukrainas konference par analītisko ķīmiju. Odesa; Ukraina; 2008.09.08. – 2008.09.12.

20

94.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Ieva Rudzinska

Eiropas Izglītības pētniecības asociācijas konference "No mācīšanas uz mācīšanos". Gēteborga; Zviedrija; 2008.09.10. – 2008.09.12.

200

Kopā dalībai zinātniskajās konferencēs:

13 260

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš ____________________________


Pedējā atjaunošana 20-09-2008