2019. gada FLPP konkursa rezultāti

21-11-2019

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka š.g. 19. novembrī LZP pieņēma lēmumu par 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā iesniegto projektu iesniegumu:

  • finansēšanu
  • noraidīšanu

Konkursa rezultātā finansēti 47 projekti (kas ir 12% no kopējā projektu iesniegumu skaita vai 17% no virs kvalitātes sliekšņa novērtēto projektu iesniegumos pieprasītās summas). Zinātniskajā izvērtēšanā nodoti tika 387 projektu iesniegumi.

Īsumā:

1.       tika finansēti 16 zinātnisko institūciju projekti

2.       projektiem 3 gadu īstenošanai piešķirti 13 783 347 euro

3.      finansēto projektu sadalījums zinātņu nozaru grupās ir šāds:

  • Dabaszinātnes - 12 (3 593 453 EUR)
  • Inženierzinātnes un tehnoloģijas - 11 (3 288 936 EUR)
  • Medicīnas un veselības zinātnes - 8 (2 251 267 EUR)
  • Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes - 5 (1 378 984 EUR)
  • Sociālās zinātnes - 6 (1 781 908 EUR)
  • Humanitārās un mākslas zinātnes - 5 (1 488 799 EUR)

 

Apskats par finansētajiem projektiem pieejams šeit (pdf) (10. lpp. sākas finansēto projektu saraksts)

Finansēto projektu sarakstu var apskatīt arī EXCEL formātā šeit

Informējam, ka š.g. decembrī tiks publicēts detalizētāks pārskats par finansētajiem projektiem un zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem.