Paziņojums

17-01-2020

Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 2020. gada 23. janvārī  (ceturtdien) Izglītības un Zinātnes ministrijas 3. stāva Apspriežu zālē (Vaļņu iela 2, Rīga)  plkst. 14:00-16:00 (sekretariāta darbinieki ieradīsies jau 13:30).

Darba kārtība:

1.  LZP 2020. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa nolikuma apstiprināšana.
     Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

2. LZP eksperta tiesību piešķiršana.
      Ziņo: ZEK pārstāvis.

3.  Dažādi.
      Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.

LZP locekļiem caurlaides tiks pieteiktas. Interesentus piedalīties LZP sēdē lūdzam par interesi piedalīties informēt līdz 22.01.2020 plkst. 12:00 uz e-pastu ,  lai varētu savlaicīgi pieteikt caurlaides !!!