Paziņojums par 2020. gada FLPP atklātā konkursa izsludināšanu

27-01-2020

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšana un finansējuma administrēšana" 9. punktu, izsludina Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklāto konkursu.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums ir 13 510 977 euro.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.  gada 23. marts. Projektu iesniegumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv, informācijas sistēma būs pieejama ar 2020. gada 29. janvāri).

Konkursa nosacījumi un projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība neatšķiras no 2019. gada kārtības. Tuvākajā laikā tiks izsludināta iespēja pieteikties semināriem.

Ar konkursa nolikumu iepazīties šeit , savukārt ar iesniegšanas metodiku iepazīties šeit

Visi konkursa nolikuma pielikumi pieejami šeit

Projekta iesnieguma A, aizpildāma informācijas sistēmā.

Projekta iesnieguma B, C, D, E, F daļu veidlapas:

1. Projekta iesnieguma B daļa "Projekta apraksts" latviski angliski

2. Projekta iesnieguma C daļa "Curriculum Vitae" latviski angliski

3. Projekta iesnieguma D daļa "Projekta iesniedzēja apliecinājums" "Projekta iesniedzēja apliecinājums"

4. Projekta iesnieguma E daļa "Sadarbības partnera apliecinājums" "Sadarbības partnera apliecinājums"

5. Projekta iesnieguma F daļa "Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa" "Finanšu apgrozījuma pārskata veidlapa"

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tel. 67228421, e-pasts:  ).


Papildinājums:
Latvijas Zinātnes padomes 2020. gada 19. martā, ņemot vērā ar Covid-19 saistītos ierobežojumus, pieņēma lēmumu Nr. 65-1-1, veicot grozījumus Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātā konkursā un tā pielikumos. Grozītā nolikuma un attiecīgo tā pielikumu versija atrodama šeit (zip).

Pedējā atjaunošana 17-07-2020