Projektu un vidusposma zinātnisko pārskatu iesniegšanas termiņu pagarinājumi

19-03-2020

Latvijas Zinātnes padome, balstoties uz:

1. Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta brīdinājumu, ka koronavīruss Covid-19 var sasniegt pandēmijas apmērus;

2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 12. martā izsludināto valsts ārkārtējo situāciju [1] ;

3. Slimību profilakses un kontroles centra izdotajiem ieteikumiem starptautisko konferenču un semināru ar lielu dalībnieku skaitu organizēšanu [2],

lemj veikt grozījumus Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātā konkursa nolikumā par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 30. martam

Papildus informējam, ka 2018. gada fundamentālo un lietišķo projektu konkursā finansēto projektu konkursā finansēto projektu īstenotājiem vidusposma zinātnisko pārskatu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz š.g. 7. aprīlim.


[1] https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

[2] https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/789