LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada jūnijā

20-09-2008

1. pielikums

LZP ZSKK 2008. gada
23. maija lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada jūnijā

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr.

Organizācija
Atbildīgā persona

Dalības maksa starptautiskā organizācijā; biedrībā

Piešķirtais fin., LVL

1.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Baiba Turovska

Starptautiskā Elektroķīmijas biedrība

400

2.

Latvijas Universitāte, ĢZZF
Vitālijs Zelčs

Starptautiskā kvartāra pētniecības savienība

330

3.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Daina Ģibiete

Pasaules Mājsaimniecības Ekonomikas federācija

30

4.

LU Medicīnas fakultāte
Tatjana Tračevska

Eiropas Klīniskās mikrobioloģijas un infekcijas slimību biedrība

25

5.

University of Latvia
Vaira Saulīte

Eiropas Mikrobiologu biedrību federācija

60

6.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Linda Legzdiņa

Eiropas Augu audzētāju zinātniskā biedrība

160

2. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k.

Organizācija, izpildītājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

LU Bioloģijas institūts
Liene Salmiņa

22. Baltijas botāniķu konference. Daugavpils, 14.-17.–7.2008.

250

2.

LU Fizikas institūts
Jānis Freibergs

Starptautiska konference "7th PAMIR International Conference on Fundamental and Applied MHD", Presquile de Giens, Francija; 2.-12.09.2008.

400

3.

LU Moderno valodu fakultāte
Silvija Pavidis

Starptautiskā konference "Deutsch im Kontakt und Kontrast II", Rīga, 29.–31.05.2008.

300

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr.

Organizācija
Granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

1.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Zigmārs Andžāns

Starptautiskā konference "Progress ķīmijas sintēzēs. Daudzkomponentu reakcijas materiālu, farmācijas un lauksaimniecības ķīmijā"
Frankfurte; Vācija; 2008.04.07. – 2008.04.13.

200
daļējs finansējums

2.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Māris Viļums

Starptautiskā konference "Progress ķīmijas sintēzēs. Daudzkomponentu reakcijas materiālu, farmācijas un lauksaimniecības ķīmijā"
Frankfurte; Vācija; 2008.04.07. – 2008.04.13.

200
daļējs finansējums

3.

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Leo Dribins

Starptautiskā konference "Europa der Regionen: Letgallen"
Sankelmarka; Vācija; 2008.04.18. – 2008.04.20.

25

4.

LU Bioloģijas institūts
Svetlana Vasiļjeva

Starptautiskā konference "Advances and Challenges in Poltry Science"
Portokarrasa; Grieķija; 2008.05.07. – 2008.05.10.

200

5.

LU Bioloģijas institūts
Nadežda Bērziņa

Starptautiskā konference "Advances and Challenges in Poltry Science"
Portokarasa; Grieķija; 2008.05.07. – 2008.05.10.

100
daļējs finansējums

6.

RSU Medicīnas fakultāte
Svetlana Čui

VII starptautiskais medicīnas zinātņu kongress
Sofija; Bulgārija; 2008.05.08. – 2008.05.11.

20

7.

LU Bioloģijas fakultāte
Līga Ozoliņa-Molla

XI starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Ekoloģija. Cilvēks. Sabiedrība"
Kijeva; Ukraina; 2008.05.13. – 2008.05.18.

70

8.

LU Bioloģijas fakultāte
Igors Sviķis

XI starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Ekoloģija. Cilvēks. Sabiedrība"
Kijeva; Ukraina; 2008.05.13. – 2008.05.18.

70

9.

LU Polimēru mehānikas institūts
Andrejs Aņiskevičs

Baltijas Polimēru simpozijs
Otepaa; Igaunija; 2008.05.13. – 2008.05.16.

200
daļējs finansējums

10.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Solvita Kampuse

4. Centrāleiropas pārtikas kongress, 6. Horvātijas pārtikas tehnologu, biotehnologu un uzturzinātnieku kongress
Cavtata; Horvātija; 2008.05.15. – 2008.05.17.

200
daļējs finansējums

11.

Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs
Nelli Tolmača

11. starptautiskā starpdisciplinārā neirozinātņu konference "Stress un uzvedība"
Sanktpēterburga; Krievija; 2008.05.16. – 2008.05.20.

135

12.

LLU Tehniskā fakultāte
Imants Ziemelis

24. starptautiskais kongress par elektrības pielietošanu modernajā pasaulē
Krakova; Polija; 2008.05.19. – 2008.05.21.

200
daļējs finansējums

13.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Uldis Iļjins

24. starptautiskais kongress par elektrības pielietošanu modernajā pasaulē
Krakova; Polija; 2008.05.19. – 2008.05.21.

200
daļējs finansējums

14

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Ivars Dimza

Starptautiskais simpozijs "Augļaugu minerālā barošanās"
Faro; Portugāle; 2008.05.19. – 2008.05.23.

200
daļējs finansējums

15

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Edgars Rubauskis

Starptautiskais simpozijs "Augļaugu minerālā barošanās"
Faro; Portugāle; 2008.05.19. – 2008.05.23.

200
daļējs finansējums

16.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Artūrs Medvids

4. Āzijas konference: kristālu audzēšana un kristālu tehnoloģija
Sendaja; Japāna; 2008.05.21. – 2008.05.24.

200

17.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Māris Vēveris

11. Neapoles darba apspriede par bioloģiski aktīviem peptīdiem "Jauni apvāršņi bioaktīvo molekulu izpētē - no peptīda līdz ārstniecības līdzeklim"
Neapole; Itālija; 2008.05.24. – 2008.05.27.

200

18.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Inta Liepiņa

Neapoles 11. bioaktīvo peptīdu konference
Neapole; Itālija; 2008.05.24. – 2008.05.27.

100
daļējs finansējums

19.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Evita Strode

Vides toksikoloģijas un ķīmijas zinātnes 18. ikgadējā konference
Varšava; Polija; 2008.05.25. – 2008.05.29.

200
daļējs finansējums

20.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Maija Balode

Vides toksikoloģijas un ķīmijas zinātnes 18. ikgadējā konference
Varšava; Polija; 2008.05.25. – 2008.05.29.

200
daļējs finansējums

21.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Irina Oļeiņikova

Starptautiskā konference "Probabilistic Methods Applied to Power Systems"
Rinkona; Puertoriko; 2008.05.25. – 2008.05.29.

200
daļējs finansējums

22.

LU Cietvielu fizikas institūts
Daina Riekstiņa

Starptautiskā konference "Progress šķidrās scintilācijas spektrometrijā"
Davosa; Šveice; 2008.05.25. – 2008.05.30.

100
daļējs finansējums

23.

Transporta un sakaru institūts
Nadežda Fiļa

31st International Convention MIPRO 2008
Rijeka; Horvātija; 2008.05.26. – 2008.05.30.

140

24.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Pāvels Onufrijevs

Eiropas Materiālzinātnes biedrības simpozijs
Strasbūra; Francija; 2008.05.26. – 2008.05.30.

200

25.

LU Cietvielu fizikas institūts
Mārtiņš Rutks

Eiropas Materiālzinātnes biedrības simpozijs
Strasbūra; Francija; 2008.05.26. – 2008.05.30.

200
daļējs finansējums

26.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Tamāra Lobanova

10. Eiropas konference par identitātes atspoguļošanu;
Stambula; Turcija; 2008.05.27. – 2008.06.01.

125

27.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Inta Līsmane

10. Eiropas konference par identitātes atspoguļošanu;
Stambula; Turcija; 2008.05.27. – 2008.06.01.

125

28.

Rēzeknes Augstskola
Marina Marčenoka

10. Eiropas konference par identitātes atspoguļošanu;
Stambula; Turcija; 2008.05.28. – 2008.06.01.

200
daļējs finansējums

29.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Kristīne Šalma

8. Pasaules Biomateriālu kongress
Amsterdama; Nīderlande; 2008.05.28. – 2008.06.01.

Noraidīts – 2 no fakultātes jau atbalstīti

30.

Rīgas Stradiņa universitāte
Natālija Proņina

Eiropas Cilvēka ģenētikas konference
Barselona; Spānija; 2008.05.31. – 2008.06.03.

Noraidīts – 2 no fakultātes jau atbalstīti

31.

LU Polimēru mehānikas institūts
Vjačeslavs Hitrovs

13. Eiropas kompozītmateriālu konference
Stokholma; Zviedrija; 2008.06.02. – 2008.06.06.

70
daļējs finansējums

32.

LU Polimēru mehānikas institūts
Vitauts Tamužs

13. Eiropas kompozītmateriālu konference
Stokholma; Zviedrija; 2008.06.02. – 2008.06.05.

70
daļējs finansējums

33.

LU Polimēru mehānikas institūts
Andrejs Aņiskevičs

13. Eiropas konference par kompozītmateriāliem
Stokholma; Zviedrija; 2008.06.02. – 05.06.2008.

Noraidīts – dalība 2 konferencēs jau atbalstīta

34.

LU Polimēru mehānikas institūts
Oļesja Starkova

13. Eiropas konference par kompozītmateriāliem
Stokholma; Zviedrija; 2008.06.02. – 2008.06.05.

70
daļējs finansējums

35.

LU Cietvielu fizikas institūts
Ilze Manika

7. starptautiskais simpozijs "Ātrie joni vielā"
Liona; Francija; 2008.06.02. 2008.06.05.

200
daļējs finansējums

36.

LU Polimēru mehānikas institūts
Edgars Spārniņš

2. starptautiskā konference par neviendabīgo materiālu mehāniku
Huangšana; Ķīna; 2008.06.03. – 2008.06.08.

200
daļējs finansējums

37.

LU Bibliotēka
Iveta Gudakovska

11. starptautiskais simpozijs par elektronisko kopsavilkumu un disertāciju jautājumiem
Aberdīna; Lielbritānija; 2008.06.04. – 2008.06.07.

100

38.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Igors Uteševs

Starptautiskā konference "European Rail Research Network of Excellence"
Žilina; Slovakija; 2008.06.04. – 2008.06.05.

Noraidīts – 2 dalībnieki no fakultātes jau atbalstīti

39.

Daugavpils universitāte, doktorantūra
Diāna Liepa

6. starptautiskā JTET konference "Sustainable Development. Culture. Education"
Eksisehira; Turcija; 2008.06.04. – 2008.06.07.

105

40.

Daugavpils universitāte, doktorantūra
Līga Mateusa

6. starptautiskā JTET konference "Sustainable Development. Culture. Education"
Eksisehira; Turcija; 2008.06.04. – 2008.06.07.

105

41.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Nikolajs Nahimovs

Starptautiskā konference "Central European Quantum Information Processing"
Telča; Čehija; 2008.06.05. – 2008.06.08.

200

42.

LU Sociālo zinātņu fakultāte
Elita Lazda

15. starptautiskā konference "Bibliotēkas un informacionālie resursi šodienas zinātnes, kultūras, izglītības un biznesa pasaulē"
Sudaka; Ukraina; 2008.06.07. – 2008.06.15.

115

43.

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Jānis Ezers

15. starptautiskā konference "Bibliotēkas un informācijas resursi mūsdienu zinātnes, kultūras, izglītības un uzņemējdarbības pasaulē"
Sudaka; Ukraina; 2008.06.07. – 2008.06.15.

115

44.

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Valdis Mazulis

15. starptautiskā konference "Bibliotēkas un informācijas resursi mūsdienu zinātnes, kultūras, izglītības un uzņēmējdarbības pasaulē"
Sudaka; Ukraina; 2008.06.07. – 2008.06.15.

115

45.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Linda Eglīte

Starptautiskas Kūdras savienības 13. kongress
Tulamora; Īrija; 2008.06.08. – 2008.06.13.

200*

46.

LU Cietvielu fizikas institūts
Jeļena Butikova

35. Eiropas Fizikas biedrības plazmas fizikas konference
Hersonisa; Grieķija; 2008.06.09. – 2008.06.13.

70

47.

LLU Mācību un pētījumu saimniecība “Vecauce”
Zinta Gaile

Eiropas Pļavkopības federācijas konference
Upsala; Zviedrija; 2008.06.09. – 2008.06.12.

200
daļējs finansējums

48.

Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs
Jānis Vandāns

4. starptautiskais starpdisciplinārais kongress "Neirozinātne medicīnai un psiholoģijai"
Sudaka; Ukraina; 2008.06.10. – 2008.06.20.

60

49.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Maksims Fiošins

Starptautiskā konference „Accelerated Life Testing in Reliability and Quality Control”
Bordo; Francija; 2008.06.11. – 2008.06.19.

200

50.

LU Bioloģijas institūts
Agrita Briede

Starptautiskā konference "Globālā atmosfēras cirkulācija pēdējo 100 gadu laikā"
Monte Verita; Šveice; 2008.06.15. – 2008.06.20.

180

51.

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Egils Bogans

Starptautiskā Ziemeļvalstu konference par plazmas spektrālķīmiju
Loena; Norvēģija; 2008.06.15. – 2008.06.18.

90

52.

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Zanda Gavare

Starptautiskā Ziemeļvalstu konference par plazmas spektrālķīmiju
Loena; Norvēģija; 2008.06.15. – 2008.06.18.

90

53.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Līvija Zariņa

Starptautiskā Ziemeļvalstu konference "Ilggadīgie lauku izmēģinājumi - unikāla zinātnes platforma"
Sonderburga; Dānija; 2008.06.16. – 2008.06.18.

200
daļējs finansējums

54.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Aleksandrs Andronovs

22. Ziemeļvalstu matemātiskās statistikas konference
Viļņa; Lietuva; 2008.06.16. – 2008.06.19.

155

55.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Artūrs Medvids

9. starptautiskais simpozijs: lāzeru mikrotehnoloģijas
Kvebeka; Kanāda; 2008.06.16. – 2008.06.20.

100
daļējs finansējums

56.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Normunds Strautmanis

Eiropas Nekustamā īpašuma biedrības 15. ikgadējā konference
Krakova; Polija; 2008.06.18. – 2008.06.21.

200
daļējs finansējums

57.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Vladimirs Kincāns

XVII starptautiskā zinātniskā konference "Valoda un kultūra"
Kijeva; Ukraina; 2008.06.18. – 2008.06.25.

105

58.

LU Filoloģijas fakultāte
Andra Kalnača

Starptautiskā konference "Baltu dienas un baltās naktis"
Sanktpēterburga; Krievija; 2008.06.19. – 2008.06.21.

15

59.

LU Filoloģijas fakultāte
Ilze Lokmane

Starptautiskā konference "Baltu dienas un baltās naktis"
Sanktpēterburga; Krievija; 2008.06.19. – 2008.06.21.

15

60.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Diāna Santalova

2. starptautiskais seminārs par skaitlisko un finansiālo ekonometriku
Neišatela; Šveice; 2008.06.19. – 2008.06.21.

145

61.

LU Cietvielu fizikas institūts
Aleksejs Kuzmins

21. starptautiskā konference "Rentgenstari un procesi iekšējās čaulās"
Parīze; Francija; 2008.06.22. – 2008.06.27.

200
daļējs finansējums

62.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dmitrijs Lubriks

17. starptautiskā organiskās sintēzes konference
Daejonga; Koreja; 2008.06.22. – 2008.06.27.

70
daļējs finansējums

63.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Marina Martjuga

17. starptautiskā organiskās sintēzes konference
Daejonga; Koreja; 2008.06.22. – 2008.06.27.

140

64.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Anastasija Kotova

17. starptautiskā organiskās sintēzes konference
Daejonga; Koreja; 2008.06.22. – 2008.06.27.

140

65.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Tatjana Kukoša

17. starptautiskā organiskās sintēzes konference
Daejonga; Koreja; 2008.06.22. – 2008.06.27.

140

66.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Aleksandrs Mičko

8. starptautiskā konference par eksitonu procesu kondensētās vielās
Kioto; Japāna; 2008.06.22. – 2008.06.27.

200
daļējs finansējums

67

LU Ķīmiskās fizikas institūts
Emma Šidlovska

12. starptautiskā konference par katalīzes teorētiskajiem aspektiem
Varna; Bulgārija; 2008.06.25. – 2008.06.29.

200
daļējs finansējums

68.

Fizikālās enerģētikas institūts
Oļegs Kočukovs

Starptautiskā konference "Atomenerģija – kurināmais Jūsu nākotnei"
Aix-en-Provence; Francija; 2008.06.28. – 2008.07.08.

30

69.

Rīgas Stradiņa universitāte
Agrita Puzuka

33. Eiropas bioķīmiķu biedrības kongress un 11. IUBMB konference
Atēnas; Grieķija; 2008.06.28. – 2008.07.03.

140

70.

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
Jānis Grabis

2. starptautiskais keramikas kongress
Verona; Itālija; 2008.06.29. – 2008.07.04.

200
daļējs finansējums

71.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dainis Kaldre

5. Baltijas organiskās ķīmijas simpozijs
Viļņa; Lietuva; 2008.06.29. – 2008.07.02.

70

72.

Rīgas Stradiņa universitāte
Leontine Antonoviča

2. apvienotais imunoloģijas forums
Sanktpēterburga; Krievija; 2008.06.30. – 2008.07.05.

90

73.

Daugavpils universitāte
Juris Soms

Starptautiskā konference "Noteces veidošanās un erozijas procesu tiešās un netiešās ietekmes uz vidi"
Aveiro; Portugāle; 2008.06.30. – 2008.07.04.

105

74.

Latvijas Kultūras akadēmija
Anita Vaivade

Tiesību semiotikas starptautiskā konference
Buloņa; Francija; 2008.07.01. – 2008.07.04.

200

75.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jekaterina Bule

IEEE starptautiskā konference "Mūsdienu mācīšanās tehnoloģijas”
Santandera; Spānija; 2008.07.01. – 2008.07.05.

200
daļējs finansējums

76.

Rēzeknes Augstskola
Mārīte Opincāne

Dž. Konrada biedrības 34. starptautiskā konference
Linkolna; Lielbritānija; 2008.07.02. – 2008.07.05.

65

77.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Andrejs Jarmola

40. atomāro sistēmu Eiropas grupas konference
Grāca; Austrija; 2008.07.02. – 2008.07.05.

180

78.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Gunārs Tirzītis

Eiropas konference "Brīvie radikāļi un uzturs: pamatmehānismi un klīniskais pielietojums"
Berlīne; Vācija; 2008.07.05. – 2008.07.09.

200
daļējs finansējums

79.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Karīna Siliņa

20. Eiropas Audzēju izpētes biedrības konference
Liona; Francija; 2008.07.05. – 2008.07.08.

95

80.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Aija Linē

20. Eiropas Vēža pētnieku asociācijas konference
Liona; Francija; 2008.07.05. – 2008.07.08.

200

81.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Agnis Andžāns

Vispasaules matemātiskās izglītības kongress
Montereja; Meksika; 2008.07.06. – 2008.07.13.

100
daļējs finansējums

82.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Dace Bonka

Vispasaules matemātiskās izglītības kongress
Montereja; Meksika; 2008.07.06. – 2008.07.13.

100
daļējs finansējums

83.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kristaps Jaudzems

Starptautiskā konference par kodolu magnētiskās rezonanses izmatošanu organiskajā un neorganiskajā ķīmijā EUROMAR 2008
Sanktpēterburga; Krievija; 2008.07.06. – 2008.07.11.

175

84.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kirils Zinovjevs

Starptautiskā konference par kodolu magnētiskās rezonanses izmatošanu organiskajā un neorganiskajā ķīmijā EUROMAR 2008
Sanktpēterburga; Krievija; 2008.07.06. – 2008.07.11.

175

85.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Ingrīda Trups-Kalne

XXIX starptautiskais psiholoģijas kongress
Berlīne; Vācija; 2008.07.07. – 2008.07.25.

Noraidīts – 2 no fakultātes jau atbalstīti

86.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Iveta Šteinberga

Starptautiskā konference "Mākoņi un nokrišņi"
Kankūna; Meksika; 2008.07.07. – 2008.07.11.

200

87.

Daugavpils universitāte
Jeļena Kirilova

15. starptautiskā konference par kondensētas vielas luminiscenci un optisko spektroskopiju
Liona; Francija; 2008.07.07. – 2008.07.11.

105

88.

Daugavpils universitāte, doktorantūra
Georgijs Kirilovs

15. starptautiskā konference par kondensētas vides luminiscenci un optisko spektroskopiju
Liona; Francija; 2008.07.07. – 2008.07.11.

155

89.

LU Cietvielu fizikas institūts
Vera Skvorcova

15. starptautiskā konference par kondensētas vielas luminiscenci un optisko spektroskopiju
Liona; Francija; 2008.07.07. – 2008.07.11.

200
daļējs finansējums

90.

Fizikālās enerģētikas institūts
Igors Kaulačs

11. Eiropas konference "Organized Films"
Potsdama; Vācija; 2008.07.09. – 2008.07.11.

200
daļējs finansējums

91.

LU Bioloģijas institūts
Tatjana Sjakste

XX starptautiskais ģenētiķu kongress
Berlīne; Vācija; 2008.07.12. – 2008.07.17.

200

daļējs finansējums

92.

LU Medicīnas fakultāte
Jeļizaveta Sokolovska

XX starptautiskais ģenētiķu kongress
Berlīne; Vācija; 2008.07.12. – 2008.07.17.

Noraidīts – 2 no fakultātes jau atbalstīti

93.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Karīna Siliņa

XX starptautiskais ģenētiķu kongress
Berlīne; Vācija; 2008.07.12. – 2008.07.17.

160

94.

LU Cietvielu fizikas institūts
Vera Skvorcova

Starptautiskais seminārs par moderno spektroskopiju un optiskiem materiāliem
Gdaņska; Polija; 2008.07.13. – 2008.07.17.

100
daļējs finansējums

95.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Vitālijs Rjabovs

11. Beļģijas organiskās sintēzes simpozijs
Ģente; Beļģija; 2008.07.13. – 2008.07.18.

105

96.

LU Bioloģijas fakultāte
Inta Deimantoviča

10. starptautiskā kopepodu konference
Pataija; Taizeme; 2008.07.13. – 2008.07.19.

155

97.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Māris Kumermanis

Starptautiskā konference "Mehatronikas sistēmas un materiāli"
Belostoka; Polija; 2008.07.14. – 2008.07.17.

100
daļējs finansējums

98.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Dmitrijs Ļitvinovs

Starptautiskā konference "Mehatronikas sistēmas un materiāli"
Belostoka; Polija; 2008.07.14. – 2008.07.17.

200

99.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Izolda Segale

6. starptautiskais biometālu simpozijs
Santjago; Spānija; 2008.07.14. – 2008.07.18.

200
daļējs finansējums

100.

LU Polimēru mehānikas institūts
Andrejs Aņiskevičs

8. starptautiskā konference par kompozītu sistēmu izturību
Porto; Portugāle; 2008.07.16. – 2008.07.18.

70
daļējs finansējums

101.

LU Polimēru mehānikas institūts
Oļesja Starkova

8. starptautiskā konference par kompozītu sistēmu izturību
Porto; Portugāle; 2008.07.16. – 2008.07.18.

70
daļējs finansējums

102.

LU Polimēru mehānikas institūts
Tatjana Glaskova

8. starptautiskā konference par kompozītu sistēmu izturību
Porto; Portugāle; 2008.07.16. – 2008.07.18.

70
daļējs finansējums

103.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Anna Līduma

Starptautiskās Mūzikas izglītības biedrības 28. Pasaules konference
Boloņa; Itālija; 2008.07.20. – 2008.07.25.

165

104.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Ausma Špona

Starptautiskās Mūzikas izglītības biedrības 28. Pasaules konference
Boloņa; Itālija; 2008.07.20. – 2008.07.25.

200

105.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Irina Šķupele

XXIX starptautiskais psiholoģijas kongress
Berlīne; Vācija; 2008.07.20. – 2008.07.25.

Noraidīts – 2 no fakultātes jau atbalstīti

106.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Pēteris Balckars

Starptautiska konference "Controlo 2008"
Utad Vila Reala; Portugāle; 2008.07.21. – 2008.07.23.

200

daļējs finansējums

107.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Anatolijs Ļevčenkovs

Starptautiskā konference "Cars & FOF08"
Korijama; Japāna; 2008.07.29. – 2008.07.31.

180

108.

LU Bioloģijas fakultāte
Jūlija Plociņa

Starptautiskais bioloģijas studentu simpozijs "SymBioSe 2008"
Kiombra, Aveiro; Portugāle; 2008.07.30. – 2008.08.09.

105

109.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Baiba Švalbe

Starptautiskais bioloģijas studentu simpozijs "Simbioze 2008"
Koimbra, Aveiro; Portugāle; 2008.07.30. – 2008.08.09.

105

110.

LU Bioloģijas fakultāte
Ilze Klepere

Starptautiskais bioloģijas studentu simpozijs "Simbioze 2008"
Koimbra, Aveiro; Portugāle; 2008.07.30. – 2008.08.09.

105

111.

RTU Būvniecības fakultāte
Ieva Jurāne

13. starptautiskā ģeometrijas un grafikas konference
Drēzdene; Vācija; 2008.08.04. – 2008.08.08.

190

112.

LU Bioloģijas institūts
Gunta Spriņģe

25. Ziemeļvalstu hidroloģijas konference
Reikjavīka; Islande; 2008.08.11. – 2008.08.13.

200
daļējs finansējums

113.

LU Bioloģijas institūts
Agrita Briede

25. Ziemeļvalstu hidroloģijas konference
Reikjavīka; Islande; 2008.08.11. – 2008.08.13.

120
daļējs finansējums

114.

LU Moderno valodu fakultāte
Regīna Beldava

Skandināvijas valstu romānistu XVII kongress
Tampere; Somija; 2008.08.13. – 2008.08.15.

100

115.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Vilnis Frišfelds

19. starptautiskais simpozijs par pārneses parādībām
Reikjavīka; Islande; 2008.08.17. – 2008.08.21.

200
daļējs finansējums

116.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Juris Vanags

18. ķīmijas un procesu inženierijas kongress
Prāga; Čehija; 2008.08.24. – 2008.08.28.

200
daļējs finansējums

117.

LU Bioloģijas fakultāte
Lelde Grantiņa

Eiropas konference "Augsne-Sabiedrība-Vide"
Vīne; Austrija; 2008.08.25. – 2008.08.29.

70

118.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Marianna Laka

10. Eiropas konference "Lignocellulosics and Pulp"
Stokholma; Zviedrija; 2008.08.25. – 2008.08.28.

200
daļējs finansējums

119.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Dmitrijs Ļitvinovs

12. starptautiskā zinātnes ekspertu konference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology"
Stambula; Turcija; 2008.08.26. – 2008.08.30.

100
daļējs finansējums

120.

Rīgas Stradiņa universitāte
Nora Krauja

68. FIP starptautiskais kongress
Bāzele; Šveice; 2008.08.29. – 2008.09.04.

140

121.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dainis Kaldre

22. Eiropas Koloīdu un starpfāžu biedrības konference
Krakova; Polija; 2008.08.31. – 2008.09.05.

140

122.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Ilmāra Vīna

XX starptautiskais medicīniskās ķīmijas simpozijs
Vīne; Austrija; 2008.08.31. – 2008.09.04.

200
daļējs finansējums

123.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aiva Plotniece

22. Eiropas Koloīdu un starpfāžu biedrības konference
Krakova; Polija; 2008.08.31. – 2008.09.05.

200
daļējs finansējums

124.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Nelli Batenko

20. starptautiskais medicīnas ķīmijas simpozijs
Vīne; Austrija; 2008.08.31. – 2008.09.04.

200
daļējs finansējums

125.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Jurijs Dehtjars

11. starptautiskā elektrokeramikas konference
Mančestra; Lielbritānija; 2008.09.01. – 2008.09.03.

200
daļējs finansējums

126.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Jūlija Stukaļina

WCCI 13. Pasaules izglītības konference
Antālija; Turcija; 2008.09.02. – 2008.09.06.

80

127.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Māris Tamanis

20. starptautiskā molekulārās spektroskopijas konference
Prāga; Čehija; 2008.09.02. – 2008.09.06.

200
daļējs finansējums

128.

LLU Zemkopības zinātniskais institūts
Lidija Borovko

Starptautisks simpozijs "Brassica 2008"
Lillehamera; Norvēģija; 2008.09.08. – 2008.09.12.

200
daļējs finansējums

129.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Inta Liepiņa

Pasaules Teorētiskās ķīmijas asociācijas (WATOC) konference
Sidneja; Austrālija; 2008.09.14. – 2008.09.19.

200

130.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Oskars Bikovens

14. starptautiskā Humusvielu savienības konference
Maskava-Sanktpēterburga; Krievija; 2008.09.14. – 2008.09.19.

200
daļējs finansējums

131.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Jānis Šīre

14. starptautiskā Humusvielu savienības konference
Maskava-Sanktpēterburga; Krievija; 2008.09.14. – 2008.09.19.

140

132.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Linda Eglīte

14. starptautiskā Humusvielu savienības konference
Maskava-Sanktpēterburga; Krievija; 2008.09.14. – 2008.09.19.

100
daļējs finansējums

133.

RTU, Aviācijas institūts
Valerijs Ušakovs

3. starptautiskais kongress "Aviācija XXI gadsimtā"
Kijeva; Ukraina; 2008.09.22. – 2008.09.24.

100
daļējs finansējums

134.

RTU, Aviācijas institūts
Nataļja Sidenko

3. starptautiskais kongress "Aviācija XXI gadsimtā"
Kijeva; Ukraina; 2008.09.22. – 2008.09.24.

100
daļējs finansējums

135.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Māra Urdziņa-Deruma

Starptautiskā konference "Crafticulation & Education"
Helsinki; Somija; 2008.09.23. – 2008.09.26.

175

136.

Daugavpils universitāte
Vera Boroņenko

Pasaules konkurētspējas institūta 11. globālā konference "Clusters: Meeting the Challenge of Globalisation"
Keiptauna; Dienvidāfrika; 2008.10.29. – 2008.10.31.

200
daļējs finansējums

137.

Fizikālās enerģētikas institūts
Rūta Bendere

Starptautiskais simpozijs par enerģiju no biomasas atkritumiem
Venēcija; Itālija; 2008.11.17. – 2008.11.20.

200
daļējs finansējums

* LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes darbiniecei Lindai Eglītei dalības naudu 200 Ls Starptautiskas Kūdras savienības 13. kongresā Īrijā (2008.06.08. – 2008.06.13.) segt no LU EVF darbiniekam Vadimam Danovičam uz konferenci ASV piešķirtā, bet neizmantotā granta (200 Ls).

4. Finansējuma mērķa maiņa

Nr.

Organizācija
Granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

1.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Mihails Gorobecs

Starptautiskā datormodelēšanas konference EUROSIM
Kembridža; Lielbritānija; 2008.04.01.

VIETĀ:

22. Eiropas konference par modelēšanu un simulāciju
Nikosija; Kipra; 2008.06.03.

190

2.

RTU Būvniecības fakultāte
Andrejs Kovaļovs

Starptautiskā konference "Viedie materiāli un adaptīvās konstrukcijas: skaitliskā modelēšana un aprēķini"
Tanžera; Maroka; 2008.04.14.

VIETĀ:

Starptautiskā konference "Vibroinženierija"
Kauņa; Lietuva; 2008.10.09.

200

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš ____________________________


Pedējā atjaunošana 20-09-2008