LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada jūlijā

20-09-2008

1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada
18. jūnija lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada jūlijā

 1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Organizācija,
izpildītājs

Dalības maksa starptautiskā biedrībā

Piešķirtais fin., LVL

LU Sociālo zinātņu fakultāte
Aivita Putniņa

Eiropas antropologu asociācija

35

Daugavpils Universitāte
Anita Stašulāne

European Society for the Study of Western Esotericism

21

RSU aģentūra „Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts“
Guna Feldmane

Starptautiskā pretvēža apvienība

450

Rīgas Tehniskā Universitāte
J. Vaivads

Vācu Stikla tehnoloģijas biedrība

55

LU bibliotēka
Jūlija Vladimirova

Starptautiskais digitālais disertāciju un tēžu tīkls NDLTD

135

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Rita Spalva

Starptautiskā dejas padome

40

Latvijas Universitāte
Vaira Saulīte

International Union of Microbiological Societies

45

2. Starptautisko konferenču organizēšana

Organizācija. izpildītājs

Konference

Piešķirtais fin.
LVL

1.

LU Vēstures institūts
Ieva Ose

"Hanzas pilsēta Rīga kā starpniece starp austrumiem un rietumiem"; Rīga, 23.-25.09.2008.

400

2.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
Līvija Zariņa

Augu selekcijas un tehnoloģijas attīstība laikā un telpā. Priekuļi, 16.-18.07.2008.

400

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Organizācija, granta saņēmējs

Piešķirt

 

1.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Aivars Žūriņš

18. starptautiskais analītiskās un pielietojamās pirolīzes simpozijs; Kostateguiza; Spānija
2008.05.18. – 2008.05.23.

200

2.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Gaļina Dobele

18. starptautiskais analītiskās un pielietojamās pirolīzes simpozijs; Kostateguiza; Spānija
2008.05.18. – 2008.05.23.

200

3.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Māris Klimavičius

Starptautiskā konference "Automatic Control, Modelling and Simulation"; Stambula; Turcija
2008.05.27. – 2008.05.30.

100

4.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Armands Vīgants

16. Eiropas Biomasas konference un izstāde; Valensija; Spānija
2008.06.02. – 2008.06.06.

200

5.

RTU Daugavpils filiāle
Eduards Šilvāns

Starptautiskā konference "Haotiskā modelēšana un simulācija"; Haina; Grieķija
2008.06.03. – 2008.06.06.

200

6.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Mihails Zakrževskis

Starptautiskā konference "Haotiskā modelēšana un simulācija"; Haina; Grieķija
2008.06.03. – 2008.06.06.

200

7.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jana Bikovska

Starptautiskā konferences "Modelēšana un simulācija"; Nikosija; Kipra
2008.06.03. – 2008.06.06.

200

8.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Ruslans Kļimovs

Starptautiskā konferences "Modelēšana un simulācija"; Nikosija; Kipra
2008.06.03. – 2008.06.06.

195

9.

Rēzeknes Augstskola
Ilmārs Kangro

13. starptautiskā konference "Matemātiskā modelēšana un analīze"; Tartu; Igaunija
2008.06.04. – 2008.07.06.

200

10.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Anita Līdaka

6. starptautiskā JTET konference "Sustainable Development. Culture. Education"; Eksisehira; Turcija
2008.06.04. – 2008.06.07.

105

11.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Ilma Neimane

6. starptautiskā JTET konference "Sustainable Development. Culture. Education"; Eksisehira; Turcija
2008.06.04. – 2008.06.07.

105

12.

LU Cietvielu fizikas institūts
Kārlis Bormanis

9. Krievijas/NVS/Baltijas/Japānas segnetoelektriķu konference; Viļņa; Lietuva
2008.06.15. – 2008.06.19.

175

13.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Solvita Lazdiņa

Starptautiskā konference "Izglītība, vienlīdzība un sociālais taisnīgums"; Prāga; Čehija
2008.06.16. – 2008.06.19.

35

14.

RTU Polimēru materiālu institūts
Armanda Vīksna

Starptautiskā konference "Global WPC and Natural Fibre Composites"; Kasele; Vācija
2008.06.18. – 2008.06.19.

200

15.

Fizikālās enerģētikas institūts
Namejs Zeltiņš

Starptautiskās Enerģētikas ekonomistu asociācijas 31. konference; Stambula; Turcija
2008.06.18. – 2008.06.20.

200

16.

Fizikālās enerģētikas institūts
Gita Actiņa

Starptautiskās Enerģētikas ekonomistu asociācijas 31. konference; Stambula; Turcija
2008.06.18. – 2008.06.20.

200

17.

RSU aģentūra „Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts“
Modra Murovska

6. starptautiskā konference par HHV-6 un HHV-7; Baltimora; ASV
2008.06.19. – 2008.06.23.

200

18.

Rīgas Stradiņa universitāte
Andis Brakmanis

33. Eiropas Bioķīmijas biedrību federācijas kongress un 11. Starptautiskās bioķīmijas un molekulārās bioloģijas biedrības konference; Atēnas; Grieķija
2008.06.28. – 2008.07.03.

140

19.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Ludmila Poļevaja

33. Eiropas Bioķīmijas biedrību federācijas kongress un 11. Starptautiskās bioķīmijas un molekulārās bioloģijas biedrības konference; Atēnas; Grieķija
2008.06.28. – 2008.07.03.

200

20.

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”
Baiba Ošmane

XXI starptautiskais zālsaimniecības kongress; Hohota; Ķīna
2008.06.29. – 2008.07.05.

200

21.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Irina Potoročina

Starptautiskā konference "Balticum Organicum Syntheticum"; Viļņa; Lietuva
2008.06.29. – 2008.07.03.

80

22.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Jevgeņija Mackeviča

Starptautiskā konference "Balticum Organicum Syntheticum"; Viļņa; Lietuva
2008.06.29. – 2008.07.03.

Atteikt, 2 no fakultātes jau finansēti

23.

RTU Būvniecības fakultāte
Aleksandrs Korjakins

2. starptautiskais keramikas kongress; Verona; Itālija
2008.06.29. – 2008.07.04.

200

24.

RTU Būvniecības fakultāte
Diāna Bajare

2. starptautiskais keramikas kongress; Verona; Itālija
2008.06.29. – 2008.07.04.

200

25.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Larisa Zaiceva

8. IEEE starptautiskā konference par progresīvām mācīšanās tehnoloģijām; Santandera; Spānija
2008.07.01. – 2008.07.05.

200

26.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Rita Spalva

22. Vispasaules dejas izglītības kongress; Atēnas; Grieķija
2008.07.02. – 2008.07.06.

45

27.

LU Bioloģijas fakultāte
Uldis Bērziņš

2. starptautiskais cilmes šūnu kongress; Drēzdene; Vācija
2008.07.06. – 2008.07.09.

100

28.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts
Valērija Groma

XIV ultrastrukturālās pataloģijas konference; Herakliona; Grieķija
2008.07.06. – 2008.07.11.

100

29.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Lidija Saulīte

XIV ultrastrukturālās pataloģijas konference; Herakliona; Grieķija
2008.07.06. – 2008.07.11.

200

30.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Dzidra Zariņa

Starptautiskā konference par vides smaržu monitoringu un kontroli; Roma; Itālija
2008.07.06. – 2008.07.2008.

200

31.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Alīna Mihailova

Starptautiskā konference par vides smaržu monitoringu un kontroli; Roma; Itālija
2008.07.06. – 2008.07.08.

200

32.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Silvija Strikauska

Starptautiskā konference par vides smaržu monitoringu un kontroli; Roma; Itālija
2008.07.06. – 2008.07.08.

200

33.

LU Cietvielu fizikas institūts
Aleksandrs Kalinko

CCP5 vasaras skola 2008; Šefīlda; Lielbritānija
2008.07.06. – 2008.07.15.

200

34.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jānis Grabis

5. starptautiskā konference par uzņēmuma sistēmām, grāmatvedību un loģistiku; Herekleja; Grieķija
2008.07.07. – 2008.07.08.

100

35.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Inese Šūpulniece

5. starptautiskā konference par uzņēmuma sistēmām, grāmatvedību un loģistiku; Herekleja; Grieķija
2008.07.07. – 2008.07.08.

200

36.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Ieva Putna

Vides ķīmijas un ekotiksikoloģijas 4. vasaras konference; Brno; Čehija
2008.07.07. – 2008.07.13.

100

37.

LU Bioloģijas fakultāte
Inga Konošonoka

Bentisko aļģu ģinšu noteikšanas kursi; Upsala; Zviedrija
2008.07.07. – 2008.07.11.

100

38.

Transporta un sakaru institūts
Anatolijs Ressins

13. starptautiskais skaitļošanas un lietišķās matemātikas kongress; Ģente; Beļģija
2008.07.07. – 2008.07.11.

200

39.

LU Bioloģijas fakultāte
Liāna Pliss

XX starptautiskais ģenētikas kongress; Berlīne; Vācija
2008.07.12. – 2008.07.17.

175

40.

RSU Medicīnas fakultāte
Astrīda Krūmiņa

XX starptautiskais ģenētikas kongress; Berlīne; Vācija
2008.07.12. – 2008.07.17.

200

41.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Kārlis Bērziņš

Starptautiskā konference "Expo-Science Europe 2008"; Budapešta; Ungārija
2008.07.13. – 2008.07.20.

200

42.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Gatis Muižnieks

4. starptautiskā konference "Mehatronikas sistēmas un materiāli"; Belastoka; Polija
2008.07.14. – 2008.07.27.

200

43.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Olita Medne

Jauniešu materiālzinātnes konference; Lozanna; Šveice
2008.07.14. – 2008.07.18.

105

44.

Daugavpils universitāte
Elita Jermolajeva

Biznesa un ekonomikas starptautiskā konference; Lugano; Šveice
2008.07.15. – 2008.07.19.

175

45.

Fizikālās enerģētikas institūts
Gaļina Kaškarova

Atjaunojamo energoresursu 10. Pasaules kongress; Glazgova; Lielbritānija
2008.07.19. – 2008.07.25.

200

46.

Fizikālās enerģētikas institūts
Pēteris Šipkovs

Atjaunojamo energoresursu 10. Pasaules kongress; Glazgova; Lielbritānija
2008.07.19. – 2008.07.25.

200

47.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Dace Landmane

XXIX starptautiskais psiholoģijas kongress; Berlīne; Vācija
2008.07.20. – 2008.07.25.

Atteikt; 2 no PFF jau saņēmuši atbalstu;

48.

Daugavpils universitāte
Irina Plotka

XXIX starptautiskais psihologu kongress; Berlīne; Vācija
2008.07.21. – 2008.07.24.

200

49.

Daugavpils universitāte
Māra Vidnere

XXIX starptautiskais psihologu kongress; Berlīne; Vācija
2008.07.21. – 2008.07.24.

200

50.

LU Moderno valodu fakultāte
Sofja Tirskiha

Starptautiskā konference "Literatūra, valodas un valodniecība"; Atēnas; Grieķija
2008.07.28. – 2008.07.31.

175

51.

RTU Būvniecības fakultāte
Aleksandrs Korjakins

Starptautiskā konference "Multifunkcionālie materiāli un struktūras"; Honkonga; Ķīna
2008.07.28. – 2008.07.31.

100

52.

RTU Tehniskās fizikas institūts
Jānis Ruža

Starptautiskā konference "Kvantu nu mezoskopiskās termodinamikas sasniegumi"; Prāga; Čehija
2008.07.28. – 2008.08.02.

200

53.

RSU aģentūra „Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts“
Modra Murovska

14. starptautiskais virusoloģijas kongress; Stambula; Turcija
2008.08.10. – 2008.08.15.

100

54.

LU Bioloģijas institūts
Andis Karlsons

Eiropas Augu bioloģijas biedrību federācijas XVI kongress; Tampere; Somija
2008.08.17. – 2008.08.22.

200

55.

LU Bioloģijas fakultāte
Jurģis Šuba

XI Eiropas sikspārņu izpētes simpozijs; Kluja; Rumānija
2008.08.18. – 2008.08.22.

105

56.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Baiba Līmane

EUROSOIL 2008. gada kongress; Vīne; Austrija
2008.08.25. – 2008.08.29.

105

57.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Olga Mutere

EUROSOIL 2008. gada kongress; Vīne; Austrija
2008.08.25. – 2008.08.29.

200

58.

LU Sociālo zinātņu fakultāte
Aivita Putniņa

Eiropas antropologu asociācijas konference; Ļubļana; Slovēnija
2008.08.26. – 2008.08.30.

90

59.

Fizikālās enerģētikas institūts
Igors Kaulačs

Saules fotovoltaiskās enerģijas 23. Eiropas konference un izstāde; Valensija; Spānija
2008.09.01. – 2008.09.05.

100

60.

Ventspils augstskola
Juris Freimanis

11. elektromagnētisko viļņu un gaismas izkliedes konference; Hetfīlda; Lielbritānija
2008.09.07. – 2008.09.12.

200

61.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Žanna Martinsone

Starptautiskā konference "Nanotoksikoloģija 2008"; Cīrihe; Šveice
2008.09.07. – 2008.09.10.

200

62.

Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs
Jānis Vandāns

14. Pasaules psihofizioloģijas kongress; Sanktpēterburga; Krievija
2008.09.08. – 2008.09.13.

200

63.

LLU aģentūra “Zemkopības Zinātniskais institūts”
Sarmīte Rancāne

18. vispārējais Eucarpia kongress: mūsdienu šķirņu selekcija šodienai un nākotnei; Valensija; Spānija
2008.09.09. – 2008.09.12.

200

64.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Brigita Vīgante

23. Eiropas Heterociklu ķīmijas kolokvijs; Antverpene; Beļģija
2008.09.09. – 2008.09.13.

200

65.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aivars Krauze

23. Eiropas Heterociklu ķīmijas kolokvijs; Antverpene; Beļģija
2008.09.09. – 2008.09.13.

100

66.

LLU aģentūra “Zemkopības Zinātniskais institūts”
Līvija Tiltiņa

Eiropas Augu zinātniskās audzēšanas biedrības starptautiskā konference; Valensija; Spānija
2008.09.09. – 2008.09.12.

200

67.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts
Sanita Zute

Eiropas Augu zinātniskās audzēšanas biedrības starptautiskā konference; Valensija; Spānija
2008.09.09. – 2008.09.12.

200

68.

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts
Ina Belicka

Eiropas Augu zinātniskās audzēšanas biedrības starptautiskā konference; Valensija; Spānija
2008.09.09. – 2008.09.12.

200

69.

RTU Būvniecības fakultāte
Kaspars Kalniņš

12. Amerikas Aviācijas un astronautikas institūta un Pasaules konstrukciju un starpnozaru optimizācijas biedrības konference; Viktorija; Kanāda
2008.09.10. – 2008.09.12.

125

70.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Gaida Sedmale

Eiropas Materiālu biedrības konference; Varšava; Polija
2008.09.15. – 2008.09.19.

200

71.

LU Ķīmiskās fizikas institūts
Aigars Vītiņš

25. simpozijs par kodolsintēzes tehnoloģiju; Rostoka; Vācija
2008.09.15. – 2008.09.19.

200

72.

Daugavpils universitāte
Juris Soms

Eksperimentālo un reprezentatīvo sateces baseinu 12. starptautiskā konference; Krakova; Polija
2008.09.18. – 2008.09.20.

135

73.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Fredijs Dimiņš

8. starptautiskā pārtikas fizikas un ķīmijas konference; Plovdiva; Bulgārija
2008.09.24. – 2008.09.27.

70

74.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Anna Vintere

Starptautiskā konference "Datoru sekmēta interaktīva mācīšanās"; Fillaha; Austrija
2008.09.24. – 2008.09.26.

125

75.

RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Deniss Stepins

Starptautiskā Baltijas elektronikas konference; Tallina; Igaunija
2008.10.06. – 2008.10.08.

200

76.

RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Valentīns Jurševičs

Starptautiskā Baltijas elektronikas konference; Tallina; Igaunija
2008.10.06. – 2008.10.08.

200

77.

RTU Būvniecības fakultāte
Sergejs Gluhihs

Starptautiskā konference "Vibroengineering"; Viļņa; Lietuva
2008.10.09. – 2008.10.11.

200


Pedējā atjaunošana 20-09-2008