LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada augustā

21-09-2008

1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada
18. jūlija lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada augustā

1. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr. p.k.

Organizācija
Atbildīgā persona

Dalības maksa starptautiskā organizācijā; biedrībā

Piešķirtais fin., LVL

1.

Liepājas universitāte
Larisa Pavlovska

Starptautiskā krievu valodas un literatūras skolotāju asociācija

45

2.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (Latvijas Ģeogrāfijas biedrība)
Zaiga Krišjāne

Starptautiskā ģeogrāfijas savienība

400

3.

RSU Rehabilitācijas fakultāte
Zane Pavāre

Eiropas kustību analīzes biedrība

60

4.

Fizikālās enerģētikas institūts
Pēteris Šipkovs

Pasaules atjaunojamo energoresursu padome

160

5.

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts (Latvijas Materiālu pētīšanas biedrība)
Ilmārs Zālīte

Eiropas materiālu biedrību federācija

100

2. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k.

Organizācija, izpildītājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, Ls

1.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Māris Purgailis

Starptautiskā konference "Eiropas jaunie sociāli ekonomiskie izaicinājumi", Rīga, 02.10.-04.10.2008.

400

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr.

Organizācija,
granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

1.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Andrejs Krasnikovs

13. Eiropas konference par kompozītmateriāliem; Stokholma; Zviedrija; 2008.06.02. – 2008.06.05.

200
daļējs finansējums

2.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Inese Jurgena

Starptautiskā konference "Sustainable Development Culture Education"; Eskisehira; Turcija; 2008.06.04. – 2008.06.07.

105

3.

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Artis Svece

Starptautiskā konference "Literatūra un filozofija/ Filozofija un literatūra"; Braitona; Lielbritānija; 2008.06.12. – 2008.06.14.

55

4.

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Ieva Kolmane

Starptautiskā konference "Literatūra un filozofija/ Filozofija un literatūra"; Braitona; Lielbritānija; 2008.06.12. – 2008.06.14.

55

5.

Vidzemes augstskola
Jānis Kapustāns

Starptautiskā konference "Attiecības starp ES jaunajām dalībvalstīm un Krievijas Federāciju"; Belastoka; Polija; 2008.06.14. – 2008.06.15.

105

6.

LU Cietvielu fizikas institūts
Jurijs Žukovskis

9. Krievijas/ NVS/Baltijas/Japānas segnetoelektriķu konference; Viļņa; Lietuva; 2008.06.15. – 2008.06.19.

140

7.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Ilona Baumane

11. starptautiskā darba vērtību un uzvedības konference; Singapūra; Singapūra; 2008.06.22. – 2008.06.25.

140

8.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Jānis Gedrovics

III starptautiskā konference "Dabaszinātņu didaktikas pētījumi"; Krakova; Polija; 2008.06.26. – 2008.06.28.

125

9.

LU Botāniskais dārzs
Andris Orehovs

2. Pasaules zinātniskais kongress par botānikas zinātni un klimata izmaiņām; Delfta; Nīderlande; 2008.06.29. – 2008.07.04.

200
daļējs finansējums

10.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jānis Grundspeņķis

2. starptautiskā zinātniskā konference "Zināšanu ģenerēšana, komunikācija un pārvaldība"; Orlando; ASV; 2008.06.29. – 2008.07.02.

200
daļējs finansējums

11.

LU Cietvielu fizikas institūts
Anatolijs Truhins

VII starptautiskā konference "SiO2, Advanced Dielectrics & Related Devices"; Sentetjēna; Francija; 2008.06.30. – 2008.07.03.

200
daļējs finansējums

12.

LU Cietvielu fizikas institūts
Linards Skuja

VII starptautiskā konference "SiO2, Advanced Dielectrics & Related Devices"; Sentetjēna; Francija; 2008.06.30. – 2008.07.03.

200
daļējs finansējums

13.

Fizikālās enerģētikas institūts
Anna Mutule

Starptautiskā konference "Lielo elektroenerģētisko sistēmu drošuma pētījumu metodiskie jautājumi"; Irkutska; Krievija; 2008.07.06. – 2008.07.11.

100

14.

Fizikālās enerģētikas institūts
Irina Oļeiņikova

Starptautiskā konference "Lielo elektroenerģētisko sistēmu drošuma pētījumu metodiskie jautājumi"; Irkutska; Krievija; 2008.07.06. – 2008.07.11.

110

15.

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”
Inese Zītare

XXV Pasaules kongress par atgremotāju slimībām un to profilaksi; Budapešta; Ungārija; 2008.07.06. – 2008.07.11.

175

16.

Daugavpils universitāte
Nataļja Škute

XX starptautiskais ģenētiķu kongress; Berlīne; Vācija; 2008.07.12. – 2008.07.17.

200
daļējs finansējums

17.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Ļuba Ignatoviča

23. starptautiskais metālorganiskās ķīmijas simpozijs; Renne; Francija; 2008.07.12. – 2008.07.18.

100
daļējs finansējums

18.

LU Cietvielu fizikas institūts
Ēriks Klotiņš

Starptautiskā statistiskās fizikas konference Sigma phy 2008; Kolimpari; Grieķija; 2008.07.14. – 2008.07.18.

200

19.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Ilva Rudusa

Biznesa un ekonomikas biedrības starptautiskā konference; Lugāno; Šveice; 2008.07.15. – 2008.07.19.

190

20.

LLU Ekonomikas fakultāte
Aina Dobele

Parīzes starptautiskā konference par izglītības, ekonomikas un sabiedrības jautājumiem; Parīze; Francija; 2008.07.17. – 2008.07.19.

200
daļējs finansējums

21.

LLU Ekonomikas fakultāte
Gunita Mazūre

Parīzes starptautiskā konference par izglītības, ekonomikas un sabiedrības jautājumiem; Parīze; Francija; 2008.07.17. – 2008.07.19.

200
daļējs finansējums

22.

LU Cietvielu fizikas institūts
Jānis Teteris

Starptautiskā konference par optoelektroniskiem materiāliem; Edmontona; Kanāda; 2008.07.20. – 2008.07.25.

200

23.

Daugavpils universitāte
Vitālijs Raščevskis

XXIX starptautiskais psiholoģijas kongress; Berlīne; Vācija; 2008.07.20. – 2008.07.25.

Atteikt – 2 granti DU jau piešķirti

24.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Olga Kononova

Starptautiskais seminārs "Kompozītu struktūru trieciena mehānika"; Udīne; Itālija
2008.07.21. – 2008.07.25.

200

25.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Aleksandrs Boiko

Starptautiskais seminārs "Kompozītu struktūru trieciena mehānika"; Udīne; Itālija; 2008.07.21. – 2008.07.25.

200
daļējs finansējums

26.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jānis Grundspeņķis

Starptautiskā konference "E-apmācība 2008"; Amsterdama; Nīderlande; 2008.07.22. – 2008.07.27.

100
daļējs finansējums

27.

Vidzemes augstskola
Agita Līviņa

Starptautiskā konference "Kultūras mantojums un tūrisms"; Hērakleja; Grieķija; 2008.07.22. – 2008.07.24.

200
daļējs finansējums

28.

LU Bioloģijas fakultāte
Tatjana Zorenko

11. starptautiskā konference "Rodens et Spatium"; Miškina; Krievija; 2008.07.24. – 2008.07.28.

90

29.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Daina Ģibiete

XXI Pasaules mājsaimniecības ekonomikas federācijas kongress; Lucerna; Šveice; 2008.07.26. – 2008.07.31.

200
daļējs finansējums

30.

LU Cietvielu fizikas institūts
Ņina Mirinova-Ulmane

Pārejas elementu cieto savienojumu 16. starptautiskā konference; Drēzdene; Vācija; 2008.07.26. – 2008.07.31.

200
daļējs finansējums

31.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Andrejs Jarmola

21. starptautiskā atomfizikas konference; Storsa; ASV; 2008.07.27. – 2008.08.01.

120
daļējs finansējums

32.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Florians Gahbauers

21. starptautiskā atomfizikas konference; Storsa; ASV; 2008.07.27. – 2008.08.01.

200
daļējs finansējums

33.

LU Bioloģijas institūts
Līga Jankevica

41. starptautiskā bezmugurkaulnieku pataloģijas biedrības konference un 9. starptautiskā konference par Bacillus thuringiensis; Vorvika; Lielbritānija; 2008.08.03. – 2008.08.07.

200

34.

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Māra Skrīvele

Starptautiskais simpozijs "Vainaga, potcelmu un vides fizioloģiskie aspekti augļudārzu sistēmās"; Ženēva, NY; ASV; 2008.08.04. – 2008.08.08.

200

35.

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Edgars Rubauskis

Starptautiskais simpozijs "Vainaga, potcelmu un vides fizioloģiskie aspekti augļudārzu sistēmās"; Ženēva, NY; ASV; 2008.08.04. – 2008.08.08.

100
daļējs finansējums

36.

Pūres dārzkopības pētījumu centrs
Jānis Lepsis

Starptautiskais simpozijs "Vainaga, potcelmu un vides fizioloģiskie aspekti augļudārzu sistēmās"; Ženēva, NY; ASV; 2008.08.04. – 2008.08.08.

200

37.

LU Moderno valodu fakultāte
Agnese Mortukāne

XXVII starptautiskā Skandināvistikas pētniecības asociācijas konference; Gdaņska; Polija; 2008.08.05. – 2008.08.10.

110

38.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Ģirts Stinkulis

33. starptautiskais ģeoloģijas kongress; Oslo; Norvēģija; 2008.08.06. – 2008.08.14.

200
daļējs finansējums

39.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Vija Hodireva

33. starptautiskais ģeoloģijas kongress; Oslo; Norvēģija; 2008.08.06. – 2008.08.14.

200
daļējs finansējums

40.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Elga Apsīte

25. Ziemeļvalstu hidrologu konference; Reikjavīka; Īslande; 2008.08.11. – 2008.08.13.

200
daļējs finansējums

41.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Zaiga Krišjāne

31. starptautiskais Ģeogrāfu savienības kongress; Tunisa; Tunisija; 2008.08.12. – 2008.08.15.

200
daļējs finansējums

42.

LU Bioloģijas fakultāte
Viesturs Vintulis

XI Eiropas sikspārņu izpētes simpozijs; Klūža-Napoka; Rumānija; 2008.08.17. – 2008.8.23.

105

43.

Latvijas Kultūras akadēmija
Anita Načisčione

9. starptautiskā Eiropas Anglistikas studiju apvienības konference; Orhusa; Dānija; 2008.08.22. – 2008.08.26.

90

44.

LU Moderno valodu fakultāte
Ināra Penēze

9. starptautiskā Eiropas Anglistikas studiju apvienības konference; Orhusa; Dānija; 2008.08.22. – 2008.08.26.

90

45.

Daugavpils universitāte
Jenss Grabovskis

Starptautiskā konference "AILA 2008. Multilingvisms: izmaiņas un iespējas"; Esene; Vācija; 2008.08.24. – 2008.08.29.

100
daļējs finansējums

46.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Nikolajs Sjakste

5. starptautiskā konference "Slāpekļa oksīda bioloģija, ķīmija un pielietošana terapijā"; Bregenca; Austrija; 2008.08.24. – 2008.08.28.

100
daļējs finansējums

47.

Daugavpils universitāte
Ludmila Paņina

30. Eiropas augstākās izglītības biedrības konference; Kopenhāgena; Dānija; 2008.08.24. – 2008.08.27.

200
daļējs finansējums

48.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Darja Solodovņikova

17. starptautiskā informācijas sistēmu izstrādes konference; Pafosa; Kipra; 2008.08.25. – 2008.08.27.

200
daļējs finansējums

49.

LU Cietvielu fizikas institūts
Mārtiņš Balodis

13. starptautiskais simpozijs par satveršanas reakciju gamma spektroskopiju un radniecīgām problēmām; Ķelne; Vācija; 2008.08.25. – 2008.08.29.

200

50.

LU Cietvielu fizikas institūts
Jevgenijs Proskurins

13. starptautiskais simpozijs par satveršanas reakciju gamma spektroskopiju un radniecīgām problēmām; Ķelne; Vācija; 2008.08.25. – 2008.08.29.

200

51.

LU Cietvielu fizikas institūts
Kārlis Bormanis

9th European Conference on Application of Polar Dielectrics; Roma; Itālija; 2008.08.26. – 2008.09.29.

125
daļējs finansējums

52.

Rīgas Stradiņa universitāte
Erika Nagle

Eiropas Antropoloģijas biedrības 16. kongress; Odenzē; Dānija; 2008.08.28. – 2008.08.31.

200

53.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Juris Krūmiņš

Eiropas Tautas veselības un medicīniskās socioloģijas biedrības 12. kongress; Oslo; Norvēģija; 2008.08.28. – 2008.08.30.

120
daļējs finansējums

54.

RSU Farmācijas fakultāte
Ilze Smiltena

68. Starptautiskās farmaceitu federācijas konference; Bāzele; Šveice; 2008.08.29. – 208.09.04.

175

55.

RSU Farmācijas fakultāte
Baiba Mauriņa

68. Starptautiskās farmaceitu federācijas konference; Bāzele; Šveice; 2008.08.29. – 208.09.04.

175

56.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Inese Silamiķele

XII starptautiskais palinoloģijas kongress; Bonna; Vācija; 2008.08.30. – 2008.09.05.

155

57.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Elīza Kušķe

XII starptautiskais palinoloģijas kongress; Bonna; Vācija; 2008.08.30. – 2008.09.05.

155

58.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Aleksandrs Rapoports

Starptautiskā konference "Electroceramics XI"; Mančestera; Lielbritānija; 2008.08.31. – 2008.09.03.

200
daļējs finansējums

59.

RTU Būvniecības fakultāte
Kristīna Tihomirova

Starptautiskā konference "Pētījumi par dabiskajām organiskajām vielām no dzeramā ūdens ieguves avota līdz patērētājam"; Bāta; Lielbritānija; 2008.09.02. – 2008.09.04.

100
daļējs finansējums

60.

RTU Būvniecības fakultāte
Jānis Rubulis

Starptautiskā konference "Pētījumi par dabiskajām organiskajām vielām no dzeramā ūdens ieguves avota līdz patērētājam"; Bāta; Lielbritānija; 2008.09.02. – 2008.09.04.

100
daļējs finansējums

61.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Envija Strautniece

3. Eiropas sensorā un patērētāju zinātnes konference; Hamburga; Vācija; 2008.09.07. – 2008.09.10.

200
daļējs finansējums

62.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Evita Straumīte

3. Eiropas sensorā un patērētāju zinātnes konference; Hamburga; Vācija; 2008.09.07. – 2008.09.10.

200
daļējs finansējums

63.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Aleksandrs Rapoports

25. Eiropas salīdzinošās fizioloģijas un bioķīmijas biedrības kongress; Ravenna; Itālija; 2008.09.07. – 2008.09.11.

100
daļējs finansējums

64.

RSU Bioķīmijas laboratorija
Andrejs Šķesters

9. starptautiskā konference "Iekaisumu farmakoloģija"; Kembridža; Lielbritānija; 2008.09.08. – 2008.09.10.

200
daļējs finansējums

65.

LU Fizikas institūts
Andrejs Shishko

7th PAMIR International Conference on Fundamental and Applied MHD; Prekvildežiēna; Francija; 2008.09.08. – 2008.09.12.

200
daļējs finansējums

66.

RSU Rehabilitācijas fakultāte
Jānis Osītis

17. Eiropas Gaitas un kustību analīzes biedrības konference; Antālija; Turcija; 2008.09.08. – 2008.09.13.

175

67.

RSU Rehabilitācijas fakultāte
Zane Pavāre

17. Eiropas Gaitas un kustību analīzes biedrības konference; Antālija; Turcija; 2008.09.08. – 2008.09.13.

200
daļējs finansējums

68.

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Lelde Kāpiņa

Starptautiskā konference „Vājprāts. Cilvēka projekts - pārbaudot robežas”; Oksforda; Lielbritānija; 2008.09.08. – 2008.09.10.

150

69.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Maksims Kirpo

7. starptautiskā PAMIR konference par fundamentālo un lietišķo MHD; Giens; Francija; 2008.09.08. – 2008.09.12.

100
daļējs finansējums

70.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Daiga Cepīte

7. starptautiskā PAMIR konference par fundamentālo un lietišķo MHD; Giens; Francija; 2008.09.08. – 2008.09.12.

175

71.

LU Bioloģijas institūts
Tatjana Sjakste

18. vispārējais EUCARPIA kongress; Valensija; Spānija; 2008.09.09. – 2008.09.12.

100
daļējs finansējums

72.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Māris Turks

23. Eiropas Heterociklu ķīmijas kolokvijs; Antverpene; Beļģija; 2008.09.09. – 2008.09.13.

200
daļējs finansējums

73.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Alla Skorova

23. Eiropas Heterociklu ķīmijas kolokvijs; Antverpene; Beļģija; 2008.09.09. – 2008.09.13.

0
Atteikt – 2 granti OSI jau piešķirti

74.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Antra Ozola

Eiropas izglītības pētījumu konference; Gēteborga; Zviedrija; 2008.09.10. – 2008.09.12.

105
daļējs finansējums

75.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Rita Kiseļova

Eiropas izglītības pētījumu konference; Gēteborga; Zviedrija; 2008.09.10. – 2008.09.12.

105
daļējs finansējums

76.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Andris Kangro

Eiropas izglītības pētījumu konference; Gēteborga; Zviedrija; 2008.09.10. – 2008.09.12.

105
daļējs finansējums

77.

LLU Lauku inženieru fakultāte
Daiga Zigmunde

Jaunākās tendences ainavu plānošanā, dizainā un menedžmentā; Alnarpa; Zviedrija; 2008.09.11. – 2008.09.14.

200

78.

LLU Lauku inženieru fakultāte
Kristīne Vugule

Jaunākās tendences ainavu plānošanā, dizainā un menedžmentā; Alnarpa; Zviedrija; 2008.09.11. – 2008.09.14.

200

79.

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Atis Skudra

11. starptautiskā plazmas virsmas fizikas konference; Garmišpartenkirhene; Vācija; 2008.09.15. – 2008.09.19.

200
daļējs finansējums

80.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
A. Hmeļovs

Eiropas Materiālu biedrības konference; Varšava; Polija; 2008.09.15. – 2008.09.19.

185

81.

LU Bioloģijas fakultāte
Ināra Kampenusa

Mazā EURO konference skaitļošanas bioloģijā, bioinformātikā un medicīnā; Roma; Itālija; 2008.09.15. – 2008.09.17.

70

82.

LU Valodu centrs
Laila Niedre

10. starptautiskā CERCLES konference; Seviļa; Spānija; 2008.09.18. – 2008.09.20.

65
daļējs finansējums

83.

LU Valodu centrs
Laimdota Ločmele

10. starptautiskā CERCLES konference; Seviļa; Spānija; 2008.09.18. – 2008.09.20.

65
daļējs finansējums

84.

LU Valodu centrs
Helena Šulca

10. starptautiskā CERCLES konference; Seviļa; Spānija; 2008.09.18. – 2008.09.20.

65
daļējs finansējums

85.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Ēriks Ozoliņš

III Pasaules kongress "Aviācija XXI gadsimtā"; Kijeva; Ukraina; 2008.09.22. – 2008.09.24.

90

86.

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Igors Pavelko

III Pasaules kongress "Aviācija XXI gadsimtā"; Kijeva; Ukraina; 2008.09.22. – 2008.09.24.

90

87.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Aldis Kārkliņš

Starptautiskā augsnes zinātnes konference; Kauņa; Lietuva; 2008.09.23. – 2008.09.27.

120

88.

Daugavpils universitāte
Santa Rutkovska

Starptautiskā konference "NEOBIOTA: ceļā uz sintēzi"; Prāga; Čehija; 2008.09.23. – 2008.09.26.

40

89.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Kristīne Zaksa

Eiropas augstākās izglītības asociācijas konference; Kopenhāgena; Dānija; 2008.09.24. – 2008.09.27.

100
daļējs finansējums

90.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Daiga Dumpe

7. starptautiskā konference par perspektīvām biznesa informātikas pētniecībā; Gdaņska; Polija; 2008.09.25. – 2008.09.26.

70

91.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts
Zeltīte Cederštrēma

16. Eiropas Antropologu asociācijas kongress; Odenzē; Dānija; 2008.09.28. – 2008.09.31.

200

92.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Aija Linē

3. ESF funkcionālās genomikas konference; Insbruka; Austrija; 2008.10.01. – 2008.10.04.

100
daļējs finansējums

93.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Gunta Zommere

4. starptautiskā tekstila, apģērbu un dizaina konference; Zagreba; Horvātija; 2008.10.05. – 2008.10.08.

175

94.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Andra Ulme

4. starptautiskā tekstila, apģērbu un dizaina konference; Zagreba; Horvātija; 2008.10.05. – 2008.10.08.

200
daļējs finansējums

94.

RTU Būvniecības fakultāte
Simona Larsson

3. starptautiskā konference "Bioplēves"; Minhene; Vācija; 2008.10.06. – 2008.10.08.

175
daļējs finansējums

96.

RTU Būvniecības fakultāte
Linda Mežule

3. starptautiskā konference "Bioplēves"; Minhene; Vācija; 2008.10.06. – 2008.10.08.

105

97.

LU Bioloģijas fakultāte
Ivars Druvietis

13. starptautiskā konference par kaitīgajām aļģēm; Honkonga; Ķīna; 2008.11.03. – 2008.11.07.

200
daļējs finansējums

98.

RSU Medicīnas fakultāte
Arnis Eņģelis

21. Āzijas Bērnu ķirurgu asociācijas kongress; Bangkoka; Taizeme; 2008.11.16. – 2008.11.19.

155

99.

LLU Lauksaimniecības fakultāte
Ina Alsiņa

17. starptautiskais CIEF simpozijs "Augu barošanās stresa apstākļos"; Kaira; Ēģipte; 2008.11.24. – 2008.11.27.

195

100.

Fizikālās enerģētikas institūts
Gunta Šlihta

Starptautiskā konference "Enerģētikas izaicinājumi Ziemeļeiropā"; Turku; Somija; 2008.11.27. – 2008.11.29.

200
daļējs finansējums


4. Finansējuma mērķa maiņa:

1. Sakarā ar konferences dalības maksas samazinājumu (No 70 Ls uz 35 Ls) atļaut I. Sviķim (LU Bioloģijas fak.) piešķirto finansējumu daļēji izmantot ceļa naudas vai viesnīcas izdevumu apmaksai.

2. Sakarā ar konferences dalības maksas samazinājumu (No 70 Ls uz 35 Ls) atļaut L. Ozoliņai-Mollai (LU Bioloģijas fak.) piešķirto finansējumu daļēji izmantot ceļa naudas vai viesnīcas izdevumu apmaksai.

3. Pāvelam Onufrijevam – atļaut izmantot EMRS konferencei piešķirto dalības maksu izmantot Starptautiskā semināra „Laser radiation-surface interactions for new materiāls production: tailoring structure and properties” dalības maksas daļējai segšanai.

5. Osmozes projekts:

1. Izmaksāt Organiskās sintēzes institūta vadošajai pētniecei Intai Liepiņai no Osmozes projekta Ls 412 par Bordo universitātes (Francija) profesora Filipa Bertelemija (Berthelemy) uzņemšanu.

2. Izmaksāt LU Medicīnas fakultātes profesoram Nikolajam Sajkstem no Osmozes projekta Ls 288 par Gustava Rusī institūta (Francija) darbinieku Marka Lipinska un Jegora Vesecka uzņemšanu.

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš ____________________________


Pedējā atjaunošana 21-09-2008