Grozījumi VPP "Covid-19 seku mazināšanai" atklātā konkursa nolikumā 10.06.

16-06-2020

Informējam, ka valsts pētījumu programmas īstenošanas un uzraudzības komisija š.g. 10. jūnijā lēma veikt grozījumus valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" projektu pieteikumu atklātā konkursa un tā pielikumos.

Grozījumi paredz, ka konkursa nolikuma 22. un 23. punktā minētajā slodzē (4,0 PLE) var ieskaitīt arī doktora zinātniskā grāda pretendentus, kuri pabeiguši doktora studiju programmu pēdējo divu gadu laikā.

Nolikumu un pielikumus ar grozījumiem var atrast šeit (zip).