1. jūlijā darbu uzsāk Latvijas Zinātnes padome jaunā veidolā

2-07-2020

Ar 2020. gada 1. jūliju darbu ir uzsākusi jauna valsts institūcija - Latvijas Zinātnes padome (LZP). Tajā no šodienas ir apvienotas tās zinātnes politikas ieviešanas funkcijas, kas iepriekš atradās Latvijas zinātnes padomē tās vecajā veidolā kā koleģiālajā institūcijā un Studiju un zinātnes administrācijā (SZA). No šodienas, līdz ar SZA likvidāciju, zinātnes administrēšanas funkciju pārņem LZP, savukārt studiju un studējošo kreditēšanas funkcija tiek nodota Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA). Ar nākamo reorganizācijas posmu - no 2021. gada 1. jūlija LZP pārņems tās zinātnes un pētniecības politikas atbalsta funkcijas, kuras šobrīd īsteno VIAA Zinātnes un pētniecības politikas atbalsta departaments, rūpējoties par dažādām starptautiskām sadarbības programmām, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēgijas finanšu instrumentiem, Baltic Bonus, Pēcdoktorantūras pētniecības programmu, programmas Apvārnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu u.c. iniciatīvām.

Plānotās izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar iepriekš valdībā apstiprināto konceptuālo ziņojumu "Par Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju".

1. jūlijā Latvijas Zinātnes padomes darbinieki Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) tikās ar IZM Valsts sekretāra vietnieku- Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktoru Dmitriju Stepanovu, kurš, sakot uzrunu LZP darbiniekiem, aicināja visus uz veiksmīgu sadarbību jauno darba posmu uzsākot, izsakot cerību, ka jaunā institūcija būs moderna un veiksmīgi sadarbosies ar zinātniekiem. Tā pat arī Līga Lejiņa - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre - vēlēja veiksmīgu darba cēlienu.

Kamēr vēl noteiktajā atklātā konkursa kārtībā tiek meklēts jaunais Latvijas Zinātnes padomes vadītājs, LZP vadītāja pienākumu izpildītāja būs Diāna Laipniece, kura šobrīd ir IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā.

Konteksts:

2020. gada 31. martā, valdība apstiprināja IZM izstrādāto rīkojuma projektu "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju".

Jaunā pieeja zinātnes politikas veidošanā nodrošinās vienotu un nacionālā līmenī koncentrētu zinātnes politikas ieviešanas, uzraudzības, administrēšanas, kā arī analītisko kapacitāti pilnā zinātnes ciklā - no fundamentālās zinātnes līdz zinātnes rezultātu komercializācijai, tādā veidā samazinot administratīvo slogu Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām.

Plašāka informācija par LZP izveidi IZM tīmekļvietnē.

Foto no pirmās LZP darbinieku sanākšanas Izglītības un Zinātnes ministrijā 2020. gada 1. jūlijā

Pedējā atjaunošana 2-07-2020