Nr. 8-3-4, 11.09.2008

25-09-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-3-4

Rīgā, 2008.gada 11.septembrī

Par ekspertu tiesību piešķiršanu

 

 

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.) nolemj:

Apstiprināt par ekspertiem Inženierzinātņu nozares apakšnozarē „Transporta un loģistikas zinātne”(2.2.7.) šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Darbavieta

1.

Arkādijs

Borisovs

Dr.habil.sc.comp.

RTU

2.

Aleksandrs

Grakovskis

Dr.sc.ing.

TSI

3.

Irina

Jackiva

Dr.sc.ing.

TSI

4.

Vitālijs

Jeremejevs

Dr.habil.sc.ing.

TSI

5.

Igors

Kabaškins

Dr.habil.sc.ing.

TSI

6.

Jevgeņijs

Kopitovs

Dr.habil.sc.ing.

TSI

7.

Aleksejs

Latkovs

Dr.habil.sc.ing.

TSI

8.

Jurijs

Merkurjevs

Dr.habil.sc.ing.

RTU

9.

Nikolajs

Nečvaļs

Dr.habil.sc.ing.

LU

10.

Leonīds

Novickis

Dr.habil.sc.ing.

RTU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011.gada 11.septembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks J.Jansons


Pedējā atjaunošana 25-09-2008