LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada oktobrī

25-09-2008

1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada
19. septembra lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada oktobrī

1. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k.

Organizācija, izpildītājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

LU Sociālo un politisko pētījumu institūts
Nils Muižnieks

4. Eiropas Savienības jautājumiem veltītā Paneiropas konference; Rīga, 24.-27.09.2008.

400

2.

Latvijas Universitāte
Tatjana Muravska

4. starptautiskā reģionālā Baltijas jūras valstu konference "Baltijas bizness un sociāli-ekonomiskā attīstība"; Rīga, 30.09.-02.10.2008.

350

3.

LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte (Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija)
Indra Odiņa

Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas desmitgades starptautiskā konference "Sadarbība ilgtspējīgas izglītības nodrošināšanai: izglītība, vadība, pētniecība, prakse, teorija"; "Ratnieki, Līgatne, 2009.26.-29.04.

350

2. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr. p.k.

Organizācija, granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

1.

LLU aģentūra “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”
Ādolfs Ruciņš

10. starptautiskā datormodelēšanas konference
Kembridža; Lielbritānija
2008.04.01. – 2008.04.04.

100

2.

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Modris Greitāns

Signālapstrādes un multimediju pielietojumu starptautiskā konference
Porto; Portugāle
2008.07.26. – 2008.07.29.

110

3.

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Rolands Šāvelis

Signālapstrādes un multimediju pielietojumu starptautiskā konference
Porto; Portugāle
2008.07.26. – 2008.07.29.

200

4.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Margarita Buiķe

Starptautiskā konference "Siltuma pārnese, termālā enerģija un apkārtējā vide"
Roda; Grieķija
2008.08.20. – 2008.08.22.

200

5.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Jānis Rozenkrons

Starptautiskā konference "Elektroenerģijas kvalitāte un elektroapgādes drošums"
Pērnava; Igaunija
2008.08.27. – 2008.08.29.

175

6.

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”
Baiba Ošmane

13. starptautiskā Lopbarības konservēšanas konference
Nitra; Slovākija
2008.09.01. – 2008.09.06.

100

7.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Anda Bakute

13. Pasaules ūdeņu kongress
Monpeljē; Francija
2008.09.01. – 2008.09.04.

175

8.

LU Bioloģijas fakultāte
Tūrs Selga

14. Eiropas mikroskopijas kongress
Āhene; Vācija
2008.09.01. – 2008.09.05.

200

9.

Rīgas Stradiņa universitāte
Žanna Martinsone

Starptautiskā konference "Nanotoksikoloģija 2008"
Cīrihe; Šveice
2008.09.07. – 2008.09.10.

200

10.

Latvijas Universitāte
Ieva Račko

OECD augstākās izglītības ģenerālā konference
Parīze; Francija
2008.09.08. – 2008.09.10.

100

11.

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Ints Mednieks

Signālu un elektronisku sistēmu starptautiskā konference
Krakova; Polija
2008.09.14. – 2008.09.17.

200

12.

LU Ķīmijas fakultāte
Ida Jākobsone

2. Eiropas ķīmijas kongress
Turīna; Itālija
2008.09.16. – 2008.09.20.

200

13.

LU Medicīnas fakultāte
Nataļja Jakušenko

Izraēlas anesteziologu biedrības starptautiskais kongress
Telaviva; Izraēla
2008.09.16. – 2008.09.18.

145

14.

LU Bioloģijas fakultāte
Ligita Liepiņa

Baltijas mikologu un lihenologu XVII simpozijs
Mendjala; Igaunija
2008.09.17. – 2008.09.21.

35

15.

Vidzemes augstskola
Valdis Pornieks

HMS starptautiskā konference par ostu, jūru multimodālās loģistikas modelēšanu un simulēšanu
Kampora; Sandžovanni; Itālija
2008.09.17. – 2008.09.19.

200

16.

Latvijas Kultūras akadēmija
Elita Saliņa

Starptautiskā konference "Angļu un vācu valodas studija Lietuvā un ārpus tās: tradīcija un attīstības perspektīvas"
Viļņā; Lietuva
2008.09.18. – 2008.09.20.

35

17.

Vidzemes augstskola
Sarmīte Rozentāle

Starptautiskā konference "Finanses un grāmatvedība: teorija un prakse, attīstība un tendences"
Rīga; Latvija
2008.09.18. – 2008.09.19.

0
Noraidīts – konference Latvijā

18.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Aleksandrs Suhorukovs

Starptautiskā konference par informācijas tehnoloģijām
Varna; Bulgārija
2008.09.19. – 2008.09.20.

55

19.

RTU Tehniskās fizikas institūts
Jānis Ruža

Vācu fizikas biedrības konference "Kvantu fizikas pamati"
Badhonnefa; Vācija
2008.09.21. – 2008.09.26.

100

20.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Nadežda Kuņicina

Starptautiskā konference "Ilgtspējīgās izglītības inženierzinātnēs attīstība
Grāca; Austrija
2008.09.22. – 2008.09.24.

200

21.

LU Cietvielu fizikas institūts
Faina Muktepāvela

4. starptautiskā konference materiālzinātnē un kondensētās vides fizikā
Kišiņeva; Moldova
2008.09.23. – 2008.09.26.

70

22.

LU Cietvielu fizikas institūts
Ilze Manika

4. starptautiskā konference materiālzinātnē un kondensētās vides fizikā
Kišiņeva; Moldova
2008.09.23. – 2008.09.26.

70

23.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Boriss Okss

44. IFKT kongress "Knits Round the Clock"
Sanktpēterburga; Krievija
2008.09.23. – 2008.09.27.

170

24.

LU Bioloģijas fakultāte
Solvita Olsena

Starptautiskā konference "Bioētikas organizācija: izaicinājumi Rietumu, Centrālajai un Austrumeiropai"
Prāga; Čehija
2008.09.25. – 2008.09.27.

70

25.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Larisa Zaiceva

Starptautiskā konference "Datori un modernās tehnoloģijas izglītībā"
Krēta; Grieķija
2008.09.29. – 2008.10.01.

100

26.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jekaterina Bule

Starptautiskā konference "Datori un modernās tehnoloģijas izglītībā"
Krēta; Grieķija
2008.09.29. – 2008.10.01.

100

27.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Vita Ignatoviča

19. Eiropas studentu konference
Berlīne; Vācija
2008.09.29. – 2008.10.03.

45

28.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Jeļena Zaščerinska

Starptautiskā konference "Biznesa izglītība"
Vismāra; Vācija
2008.09.14. – 2008.09.17.

190

29.

Rēzeknes augstskola
Heiko Martens

23. Skandināvijas konference valodniecībā
Upsala; Zviedrija
2008.10.01. – 2008.10.03.

110

30.

Rēzeknes augstskola
Sanita Lazdiņa

23. Skandināvijas konference valodniecībā
Upsala; Zviedrija
2008.10.01. – 2008.10.03.

110

31.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Dace Pjanova

12. starptautiskā melanomas konference
Hāga; Nīderlande
2008.10.02.–2008.10.04.

140

32.

LU Medicīnas fakultāte
Immanuels Taivans

Eiropas Respiratorās biedrības kongress
Berlīne; Vācija
2008.10.04. – 2008.10.07.

100

33.

LU Bioloģijas institūts
Natālija Basova

XIV Krievijas Gastroenteroloģijas konference
Maskava; Krievija
2008.10.06. – 2008.10.08.

15

34.

Fizikālās enerģētikas institūts
Gaļina Kaškarova

7. starptautiskā Saules enerģijas konference
Lisabona; Portugāle
2008.10.08. – 2008.10.10.

100

35.

Fizikālās enerģētikas institūts
Pēteris Šipkovs

7. starptautiskā Saules enerģijas konference
Lisabona; Portugāle
2008.10.08. – 2008.10.10.

100

36.

RSU Medicīnas fakultāte
Maija Rumaka

Starptautiskā konference "Bērni, fiziskā aktivitāte un uzturs"
Selfosa; Īslande; 2008.10.09.–2008.10.11.

200

37.

RSU Medicīnas fakultāte
Rudīte Lagzdiņa

Starptautiskā konference "Bērni, fiziskā aktivitāte un uzturs"
Selfosa; Īslande; 2008.10.09.–2008.10.11.

200

38.

RSU Medicīnas fakultāte
Regīna Kleina

27. Pasaules patologu kongress
Atēnas; Grieķija
2008.10.12. – 2008.10.17.

200

39.

Daugavpils universitāte
Sergejs Osipovs

Starptautiskais simpozijs "Zaļā ķīmija videi un veselībai"
Minhene; Vācija
2008.10.13. – 2008.10.16.

150

40.

LU Ģeodēzijas un ģeoinformācijas institūts
Augusts Rubans

XVI starptautiskā lāzerlokācijas konference
Poznaņa; Polija
2008.10.13. – 2008.10.13.

200

41.

LU Astronomijas institūts
Kalvis Salmiņš

XVI starptautiskā lāzerlokācijas konference
Poznaņa; Polija
2008.10.13. – 2008.10.17.

200

42.

LLU Lauku inženieru fakultāte
Jānis Brauns

21. Ziemeļvalstu skaitļošanas mehānikas konference
Tronheima; Norvēģija
2008.10.16. – 2008.10.17.

100

43.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Māra Grūbe

14. Pasaules pārtikas zinātnes un tehnoloģijas kongress
Šanhaja; Ķīna
2008.10.19. – 2008.10.23.

200

44.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Evita Straumīte

14. Pasaules pārtikas zinātnes un tehnoloģijas kongress
Šanhaja; Ķīna
2008.10.19. – 2008.10.23.

0
Noraidīts – 2 granti LLU jau piešķirti

45.

LU Medicīnas fakultāte
Immanuels Taivans

Eiropas Pediatrijas akadēmijas kongress
Nica; Francija
2008.10.23. – 2008.10.29.

200

46.

LU Medicīnas fakultāte
Silvija Remberga

Eiropas Pediatrijas akadēmijas kongress
Nica; Francija
2008.10.23. – 2008.10.29.

200

47.

Vidzemes augstskola
Daiga Balode

2. starptautiskā konference par enerģijas plānošanu, taupīšanu un vides izglītību
Korfu; Grieķija
2008.10.26. – 2008.10.28.

200

48.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Dzidra Zariņa

2. starptautiskā konference par enerģijas plānošanu, taupīšanu un vides izglītību
Korfu; Grieķija
2008.10.26. – 2008.10.28.

100

49.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Olga Mutere

2. starptautiskā konference par enerģijas plānošanu, taupīšanu un vides izglītību
Korfu; Grieķija
2008.10.26. – 2008.10.28.

100

50.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jurijs Grigorjevs

23. starptautiskais datorzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs
Stambula; Turcija
2008.10.27. – 2008.10.29.

200

51.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Andris Jakovičs

4. starptautiskā zinātniskā konference par elektromagnētisko procesu modelēšanu
Hanovere; Vācija
2008.10.27. – 2008.10.29.

100

52.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Anda Zeidmane

Starptautiskā konference "Datoru sekmēta kombinētā interaktīvā mācīšanās"
Florianopole; Brazīlija
2008.11.03. – 2008.11.05.

90

53.

Latvijas Zivju resursu aģentūra
Gunta Rubene

Pasaules konference par sugu daudzveidību jūras ekosistēmās
Valensija; Spānija
2008.11.11. – 2008.11.15.

200

54.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Renāte Strazdiņa

Starptautiskā konference "Uzņēmuma modelēšanas prakse: No biznesa stratēģijas līdz uzņēmuma arhitektūrai"
Stokholma; Zviedrija
2008.11.12. – 2008.11.13.

200

55.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Mārīte Kirikova

Starptautiskā konference "Uzņēmuma modelēšanas prakse: No biznesa stratēģijas līdz uzņēmuma arhitektūrai"
Stokholma; Zviedrija
2008.11.12. – 2008.11.13.

100

56.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Uldis Sukovskis

Izglītības pētniecības un inovāciju starptautiskā konference
Madride; Spānija
2008.11.17. – 2008.11. 19.

200

57.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Jeļena Čaiko

3. starptautiskā inženierzinātņu un datorzinātņu konference:
Parīze; Francija
2008.11.21. – 2008.11.23.

200

58.

LLU Lauksaimniecības fakultāte
Laila Dubova

5. starptautiskais simpozijs "Augsnes minerālvielu ietekme uz organiskām vielām un mikroorganismiem"
Pukona; Čīle
2008.11.24. – 2008.11.29.

200

59.

LLU Agrobiotehnoloģijas institūts
Ilze Skudra

Starptautiskais simpozijs "Augu barības vielu uzņemšana stresa apstākļos"
Kaira; Ēģipte
2008.11.24. – 2008.11.27.

100

60.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Varis Karitāns

Starptautiskā konference "Neural Information Processing Systems"
Vankūvera; Kanāda
2008.12.08. – 2008.12.13.

170


Pedējā atjaunošana 25-09-2008