Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2006.-2009.gg.

28-09-2008
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.412

Rīgā 2006.gada 6.jūnijā (prot. Nr.30 9.§)

Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2006.-2009.gadā

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 13.panta otrās daļas 3.punktu un 34.panta ceturto daļu apstiprināt šādus prioritāros zinātnes virzienus fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2006.-2009.gadā:

1. Agrobiotehnoloģijā - inovatīvas, videi draudzīgas pārtikas produktu ieguves tehnoloģijas.

2. Biomedicīnā un farmācijā - gēnu tehnoloģijas un jaunu bioloģiski aktīvu vielu sintēzes tehnoloģijas.

3. Enerģētikā - videi draudzīgi atjaunojamās enerģijas veidi, enerģijas piegādes drošība un enerģijas efektīva izmantošana.

4. Informātikā - droša programmatūra, integrētas informācijas un komuni­kācijas sistēmas un tīkli, elektroniskās tehnoloģijas.

5. Letonikā - pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru.

6. Materiālzinātnē - nanotehnoloģijas funkcionālo materiālu iegūšanai, jaunas paaudzes kompozītmateriāli.

7. Meža zinātnē - ilgtspēja, jauni produkti un tehnoloģijas.

8. Medicīnas zinātnē - lietišķo zinātņu tehnoloģijās bāzēta klīniskās medicīnas attīstība.

9. Vides zinātnē - klimata maiņas reģionālā ietekme uz ūdeņu eko­sistēmām un adaptācija, Baltijas jūras un iekšējo ūdeņu vides ilgtspējīga apsaimniekošana un aizsardzība.

Ministru prezidents A.Kalvītis
Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža