Nr. 9-1-2, 16.10.2008

15-11-2008
 

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 9-1-2

Rīgā, 2008.gada 16.oktobrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

2. Inženierzinātnes un datorzinātnes

1.

Mihails

Broitmans

Dr.sc.comp.

2.1.1.

Datorzinātne

EDI

2.

Edgars

Celms

Dr.sc.comp.

2.1.1.

LU MII

3.

Jevgenijs

Barkanovs

Dr.sc.ing.

2.2.1.

Mehānika

RTU

4.

Kaspars

Kalniņš

Dr.sc.ing.

2.2.1.

RTU

5.

Jānis

Zicāns

Dr.sc.ing.

2.3.1.

Neorganisko vielu tehnoloģija, materiālzinātne

RTU

3. Bioloģija un medicīna

6.

Līga

Jankevica

Dr.biol.

3.1.1.

Botānika, zooloģija, hidrobioloģija, ekoloģija

LU BI

7.

Jānis

Vīksne

Dr.biol.

3.1.1.

LU BI

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

8.

Aija

Jansone

Dr.hist.

5.1.1.

Vēsture

LU LVI

9.

Jānis

Vējš

Dr.habil.phil.

5.1.5.

Filozofija

LU FSI

10.

Laima

Geikina

Dr.paed.

5.1.6.

Teoloģija un reliģiju zinātne

LU

11.

Margarita

Kaltigina

Dr.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

RPIVA

12.

Anita

Petere

Dr.paed.

5.2.2.

RPIVA

13.

Ludis

Pēks

Dr.paed.

5.2.2.

LLU

14.

Elita

Volāne

Dr.paed.

5.2.2.

RPIVA

15.

Ģirts

Dimdiņš

Dr.psych.

5.2.3.

Psiholoģija

LU

16.

Sandra

Kazaka

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LPA

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011. gada 16.oktobrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 15-11-2008