Nr. 10-2-1, 03.11.2008

15-11-2008
 

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-1

 Rīgā, 2008.gada 3.novemrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr. 383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr. 497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertu Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātņu nozares Augu zinātnes apakšnozarē zinātnieci:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

1.

Arta

Kronberga

Dr.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

Valsts Priekuļu
Laukaugu selekcijas institūts

Eksperta pilnvaru laiks līdz 2011.gada 3.novembrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 16-11-2008