LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada novembrī

15-11-2008
 

1. pielikums

LZP ZSKK 2008. gada
17. oktobra lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada novembrī

1. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k.

Organizācija, izpildītājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte
Igors Koškins

Starptautiska zinātniskā konference "Kontaktlingvistikas aktuālās problēmas un minoritāšu valodas"; Rīga, 11.-13.12.2008.

300

2. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Biedra nauda
starptautiskā organizācijā

Piešķirtais finansējums, LVL

1.

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultāte
Māris Čačka

Lielbritānijas Nacionālā mākslas un dizaina izglītības biedrība

160

2.

LU Bioloģijas fakultāte

Solvita Olsena

Eiropas Veselības aprūpes tiesību asociācija

30

3.

Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Laima Tihomirova

Amerikas Cilvēka ģenētikas biedrība

85

4.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Nadežda Kuņicina

IEEE 2009. gada biedra nauda

75

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Nr. p.k.

Organizācija, granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

1.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Ieva Pranka

Starptautiska konference "Nevienlīdzība aiz globalizācijas: ekonomikas izmaiņas un nevienlīdzības dinamika"
Neišatela, Šveice
2008.06.26.–2008.06.28.

40

2.

LU Bioloģijas fakultāte
Anna Ramata-Stunda

XII starptautiskais mikoloģijas kongress
Stambula, Turcija
2008.08.05.–2008.08.09.

140

3.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts
Ilva Duļevska

16. Eiropas Antropologu asociācijas kongress
Odenzē, Dānija
2008.08.28.–2008.08.31.

200

4.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts
Silvija Umbraško

16. Eiropas Antropologu asociācijas kongress
Odenzē, Dānija
2008.08.28.–2008.08.31.

200

5.

LU Cietvielu fizikas institūts
Māris Ozoliņš

Eiropas 4. fizioloģiskās optikas konference
Krēta, Grieķija
2008.08.30.–2008.09.02.

200

6.

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”
Vita Šterna

Eiropas Lipīdu federācijas 6. kongress
Atēnas, Grieķija
2008.09.07.–2008.09.10.

200
daļējs finansējums

7.

LLU Sociālo zinātņu fakultāte
Dace Skrupska

Starptautiskā konference "Valoda, indivīds un sabiedrība mūsdienu pasaulē"
Burgasa, Bulgārija
2008.09.08.–2008.09.12.

125

8.

LU Cietvielu fizikas institūts
Aivars Vembris

Starptautiska konference "Optoinformātika '08"
Sanktpēterburga, Krievija
2008.09.15.–2008.09.18.

200

9.

LU Cietvielu fizikas institūts
Gunārs Bajārs

Starptautiskā konference Inženieru izglītība ilgtspējīgas attīstības kontekstā
Grāca, Austrija
2008.09.21.–2008.09.24.

200

10.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts
Māra Pilmane

5. starptautiskās lūpu un aukslēju šķeltņu kongress
Dallasa, ASV
2008.09.22.–2008.09.26.

100
daļējs finansējums

11.

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra”
Ināra Helēna Konošonoka

Starptautiska konference "Mastītu kontrole: no zinātnes līdz praksei"
Hāga, Nīderlande
2008.09.30.–2008.10.02.

200
daļējs finansējums

12.

LU Moderno valodu fakultāte
Ieva Sproģe

Integrētās mediācijas konference
Koblenca, Vācija
2008.09.31.–2008.10.02.

100

13.

LU Bibliotēka
Irina Tiško

8. Ziemeļvalstu SSBA darbinieku konference
Vargarda, Zviedrija
2008.10.06.–2008.10.08.

100
daļējs finansējums

14.

Pūres dārzkopības pētījumu centrs
Agrita Bite

Starptautiskā konference "Dārzeņu audzēšana mainīgajā klimatā"
Malme, Zviedrija
2008.10.09.–2008.10.10.

175

15.

Fizikālās enerģētikas institūts
Viktors Gavrilovs

Starptautiskā konferences RNIKS-2008
Gatčina, Krievija
2008.10.12.–2008.10.19.

60

16.

Fizikālās enerģētikas institūts
Ernsts Raitmans

Starptautiskā konferences RNIKS-2008
Gatčina, Krievija
2008.10.12.–2008.10.19.

60

17.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Viesturs Bražis

6. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Augsto tehnoloģiju izpēte, attīstība un pielietojums"
Sanktpēterburga, Krievija
2008.10.16.–2008.10.17.

70

18.

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Ieva Pranka

Starptautiskā konference "Teorija un priekšstati par atkarību"
Espo, Somija
2008.10.18.–2008.10.24.

105

19.

Latvijas Kultūras akadēmija
Ilze Norvele

Eiropas Tālmācības un e-izglītības asociācijas 2008. gada pētniecības konference
Parīze, Francija
2008.10.20.–2008.22.10.

200

20.

LU Cietvielu fizikas institūts
Larisa Grigorjeva

2. starptautiskais simpozijs par caurspīdīgiem vadošiem oksīdiem
Hersonisa, Grieķija
2008.10.22.–2008.10.29.

200
daļējs finansējums

21.

LU Cietvielu fizikas institūts
Faina Muktepāvela

2. starptautiskais simpozijs par caurspīdīgiem vadošiem oksīdiem
Hersonisa, Grieķija
2008.10.22.–2008.10.26.

200
daļējs finansējums

22.

LU Cietvielu fizikas institūts
Māris Ozoliņš

OSA gada konference par redzes zinātni
Ročestera, ASV
2008.10.23.–2008.10.26.

100
daļējs finansējums

23.

Vidzemes augstskola
Arnis Cīrulis

4. WSEAS/IASME starptautiskā konference izglītības tehnoloģijās
Korfu, Grieķija
2008.10.25.–2008.10.31.

155

24.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Vilnis Frišfelds

Starptautiskā konference "Modelēšana elektromagnētiskajām tehnoloģijām"
Hannovere, Vācija
2008.10.27.–2008.10.29.

100
daļējs finansējums

25.

RTU Būvniecības fakultāte
Andrejs Pupurs

8. starptautiskā zinātniskā konference „Augstas stiprības un izturības betona pielietošana”
Tokija, Japāna
2008.10.27.–2008.10.29.

200

26.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Maija Balode

13. starptautiskā bīstamo aļģu konference
Honkonga, Ķīna
2008.11.03.–2008.11.07.

100
daļējs finansējums

27.

LU Polimēru mehānikas institūts
Jānis Andersons

11. starptautiskā neorganiskas matricas kompozītmateriālu konference
Madride, Spānija
2008.11.04.–2008.11.07.

200
daļējs finansējums

28.

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Imants Skrupskis

Starptautiskā konference "Ražas saglabāšanas iespējas"
Berlīne, Vācija
2008.11.04.–2008.11.07.

200
daļējs finansējums

29.

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Antons Patļins

Starptautiskā konference "Transports 2008"
Sofija, Bulgārija
2008.11.07.–2008.11.08.

80

30.

Rīgas Stradiņa universitāte
Astrīda Krūmiņa

58. Amerikas Cilvēka ģenētikas biedrības konference
Filadelfija, ASV
2008.11.11.–2008.11.15.

100
daļējs finansējums

31.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Laima Tihomirova

58. Amerikas Cilvēka ģenētikas biedrības konference
Filadelfija, ASV
2008.11.11.–2008.11.15.

170

32.

Rīgas Stradiņa universitāte
Sabīne Grīnberga

Eiropas aroda veselības psiholoģijas konference
Valensija, Spānija
2008.11.12.–2008.11.14.

125

33.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Dmitrijs Bļizņuks

Starptautiskais datorsimpozijs 2008
Taipeja, Taivāna
2008.11.13.–2008.11.15.

155

34.

Vidzemes augstskola
Sarma Cakula

E-apmācības pasaules konference izglītībā
Lasvegasa, ASV
2008.11.17.–2008.11.21.

195
daļējs finansējums

35.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Vairis Ļaudams

Starptautiskā konference "Pētījumi un inovācijas"
Madride, Spānija
2008.11.17.–2008.11.19.

200
daļējs finansējums

36.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Vairis Ļaudams

Starptautiska konference "Vadībzinātnes jaunās tendences un izaicinājumi"
Varšava, Polija
2008.11.19.–2008.11.21.

100
daļējs finansējums

37.

Vidzemes augstskola
Ingūna Jurgelāne

8. Ernesta Galvanovska starptautiskā zinātniskā konference "Ekonomika un vadība: aktuālās problēmas un perspektīvas"
Šauļi, Lietuva
2008.11.20.–2008.11.20.

25

38.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Inese Mieriņa

2. starptautiskais seminārs par augu eļļas izpēti
Minhene, Vācija
2008.11.20.–2008.11.20.

100
daļējs finansējums

39.

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Rasma Seržane

2. starptautiskais seminārs par augu eļļas izpēti
Minhene, Vācija
2008.11.20.–2008.11.20.11.

100
daļējs finansējums

40.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Katrina Krečetova

4. Eiropas medicīniskās un biomedicīniskās inženierijas kongress
Antverpene, Beļģija
2008.11.23.–2008.11.27.

200
daļējs finansējums

41.

LLU aģentūra “Zemkopības Zinātniskais institūts”
Anita Anševica

5. starptautiskais simpozijs "Augsnes minerālvielu ietekme uz organiskajām vielām un mikroorganismiem"
Pukona, Čīle
2008.11.24.–2008.11.29.

150

42.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Aleksandrs Sisojevs

13. starptautiskā biomedicīnas inženierijas konference
Singapūra,
2008.12.03.–2008.12.06.

195

43.

Vidzemes augstskola
Liene Ločmele

Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas sadarbības tīkla konference "Kultūras tulkojumā"
Reikjavīka, Islande
2008.12.04.–2008.12.06.

140

44.

Vidzemes augstskola
Ieva Stūre

Ziemeļvalstu starpkultūru komunikācijas sadarbības tīkla konference "Kultūras tulkojumā"
Reikjavīka, Islande
2008.12.04.–2008.12.06.

140

45.

Daugavpils universitāte
Jelena Kirilova

2. starptautiskais simpozijs organiskajā ķīmijā
Sofija, Bulgārija
2008.12.13.–2008.12.16.

195
daļējs finansējums

46.

Liepājas universitāte
Daina Celma

Starptautiskais kongress skolu efektivitātei un attīstībai
Vankūvera, Kanāda
2009.01.04.–2009.01.07

200
daļējs finansējums

47.

Liepājas universitāte
Oskars Zīds

Starptautiskais kongress skolu efektivitātei un attīstībai
Vankūvera, Kanāda
2009.01.04.–2009.01.07.

200
daļējs finansējums

48.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Ieva Bārda

Starptautiskā konference „ASLO Aquatic Science”
Nica, Francija;
2009.01.25.–2009.01.30.

60

49.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Santa Purviņa

Starptautiskā konference „ASLO Aquatic Science”
Nica, Francija, 2009.01.25.–2009.01.30.

60

4. Finansējuma mērķa maiņa:

1. Sakarā ar to, ka daļu no ECER konferences (Gēteborga, Zviedrija, 2008.09.10.-12.) dalības maksas sedza konferences organizatori, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas lektorei Ievai Rudzinskai atļaut izmantot atlikumu (Ls 51,25) ceļa izdevumu daļējai apmaksāšanai.

2. Jeļenais Solovjovai, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas as. profesorei, atļaut izmantot 13. Eiropas zinātnes kongresam piešķirto grantu 2. starptautiskās sporta zinātnes konferences (Kauņa, Lietuva, 16.-17.10.2008.) izdevumu segšanai.

3. Mārītei Kirikovai, RTU profesorei, piešķirto finansējumu divām konferencēm (summa 300 Ls) atļaut izmantot šādi: 1) „IFIP WG 8. Working Conference on the Practice of Enterprise Modeling: from Business Strategies to Enterprise Architecture” dalības maksas segšanai - 140,56 Ls; „The 7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research” dalības maksas segšanai – 159, 44 Ls.

4. Agnesei Stundai, RTU MĶF studentei, atļaut mainīt piešķirtā granta (Ls 115) mērķi un izmantot to PANalytical konferences par pulverdifrakcijas jaunajām tehnoloģijām ( Zakopāne, Polija, 15.-17.10.2008.) dalības maksas segšanai.

5. Ilmāram Ozoliņam, RTU TMF darbiniekam, atļaut izmantot RTU as. prof. Igoram Pavelko konferencei „Aviācija XXI gadsimtā” (Kijeva, Ukraina, 22.-24.09.2008.) piešķirto grantu (Ls 90) šīs pašas konferences dalības maksas segšanai.

6. Aleksandram Rapoportam, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta darbiniekam, konferencei Ravennā, Itālijā (9.-11.07.2008.) 3. starptautiskās konferences "Microbial Diversity" (Perma, Krievija; 2008.09.28.–2008.10.05.) dalības maksas segšanai.

7. Ievai Bārdai, Latvijas Hidroekoloģijas institūta darbiniecei, konferencei Tallinā, Igaunijā (2008.05.27.–2008.05.29) piešķirtos līdzekļus (140 Ls) atļaut izmantot konferences ASLO Aquatic Science Meeting” (Francija, 25.-30.01.2009.) dalības maksas segšanai.

8. Santai Purviņai, Latvijas Hidroekoloģijas institūta darbiniecei, konferencei Tallinā, Igaunijā (2008.05.27.–2008.05.29) piešķirtos līdzekļus (140 Ls) atļaut izmantot konferences ASLO Aquatic Science Meeting” (Francija, 25

5. Osmozes projekts

1. Izmaksāt LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesoram Mārim Ozoliņam (p.k. 121049-10518) no OSMOZE projekta „Visual performance in simulated and real adverse visibility to analyze traffic accidents and improve traffic safety” LRPC Miglas kameras laboratorijas zinātnieču:

1. Michele Colomb

2. Frederic Bernardin

uzturēšanās izdevumus Ls 992.

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītāja p.i. akad. I. Knēts
____________________________


Pedējā atjaunošana 15-11-2008