Nr. 12-1-1, 01.12.2008

13-12-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 12-1-1

Rīgā, 1.12.2008.

Par pētījumu projektu
finansējumu 2009. gadā

Sakarā ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanai 2009. gadā Latvijas Zinātnes padome nolemj pieņemt sekojošus noteikumus:

1. No jauna pieteiktiem projektiem:

  1. 1. 2009. gadā tiek saglabātas 2008. gada proporcijas finanšu līdzekļu sadalījumā starp atsevišķām zinātņu nozarēm un to grupām, atbilstoši 1. pielikumam.
 1. 2. noteikts maksimālais projekta finansējums 2009. gadā:

  - 22 500 Ls (LZP Ekspertu komisijas Nr. 1, 2, 3, 4);
  - 18 000 Ls (LZP Ekspertu komisija Nr.5).

 2. 3. noteikts minimālais projekta finansējums 2009. gadā:

 3. - 4 800 Ls (LZP Ekspertu komisijas Nr. 1, 2, 3, 4);
  - 3 900 Ls (LZP Ekspertu komisija Nr.5).
 4. Katra projekta īstenošanā tiek iesaistīts vismaz viens zinātnieks (galv. izpildītājs) ar vismaz 25% slodzi konkrētajā projektā.

2. Iepriekšējos gados (2005./2006. – 2008.gg.) īstenoto sadarbības projektu turpināšanai 2009. gadā finansējums tiek saglabāts 2008. gada līmenī.

3. LZP Ekspertu komisijām līdz š.g. 8. decembrim iesniegt LZP birojā 2009.g. atbalstāmo pētījumu projektu sarakstus ar plānoto finansējumu.

4. 2009. gadā finansējamiem projektiem, sagatavojot līguma materiālus, jāprecizē 2009. gadā plānotie uzdevumi, sagaidāmie rezultāti, projekta līgumcenas kalkulācija, projekta īstenošanā iesaistītais personāls un slodze, ņemot vērā piešķirto finansējumu.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 13-12-2008