Nr. 12-2-1, 01.12.2008

13-12-2008

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 12-2-1

Rīgā, 2008.gada 1.decembrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes nozares apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

1.

Jēkabs Oļģerts

Trušiņš

Dr.habil.arch.,

Dr.sc.ing.

4.3.

Vides zinātne

RTU

2.

Līga

Skudra

Dr.sc.ing.

4.5.

Pārtikas zinātne

LLU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011.gada 1.decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 13-12-2008