LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada decembrī

13-12-2008
 

1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada
21. novembra lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada decembrī

1. Starptautisko konferenču organizēšana

Nr. p.k.

Organizācija, izpildītājs

Projekta nosaukums

Prasītais finansējums, LVL

1.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Linards Kalvāns

Starptautiska studentu zinātniskā konference „Developments in Optics and Communications”, Rīga, 2009. 24.-26.04./ 100 dal. no Latv. un ārzemēm

400

2. Dalības maksa starptautiskās organizācijās

Nr. p.k.

Granta saņēmējs, izpildītājs

Biedra nauda
starptautiskā organizācijā

Prasītais/piešķirtais finansējums, LVL

1.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte/ Amerikas Optikas biedrības Latvijas studentu nodaļa
Linards Kalvāns

Amerikas Optikas biedrība

300

2.

RTU, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Jeļena Čaiko

Starptautiskā Enerģētikas un elektrotehnikas biedrība

80

3.

LU Bioloģijas fakultāte/Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija
Vizma Nikolajeva

Pasaules Kultūru kolekciju federācija

55

4.

Latvijas Zinātņu akadēmija
Valdis Kampars

Eiropas zinātņu akadēmiju federācija

350

5.

Latvijas Zinātņu akadēmija
Valdis Kampars

Starptautiskā zinātnisko apvienību padome

705

6.

Latvijas Zinātņu akadēmija
Valdis Kampars

Starptautiskā Humanitāro zinātņu akadēmiju apvienība

190

7.

Latvijas Zinātņu akadēmija
Valdis Kampars

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija

1100

8.

Latvijas Zinātņu akadēmija
Valdis Kampars

Eiropas Savienības valstu zinātņu akadēmiju Zinātnes padomdevēju padome

1230

9.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Ruvins Ferbers

Amerikas Fizikas biedrība

95

10.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Galija Šulga

Amerikas Lauksaimniecības un bioloģijas inženieru biedrība

80

11.

Latvijas Universitāte
Alīne Gržibovska

UNICA biedra nauda 2009.g.

1000

3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Organizācija, granta saņēmējs

Starptautiskā konference, vieta, laiks

Piešķirtais
finans.,
LVL

1.

LU Cietvielu fizikas institūts
Jānis Teteris

Eiropas Optikas biedrības gadskārtējā konference; Parīze; Francija; 2008.09.28. – 2008.10.02.

100
daļējs finansējums

2.

Vidzemes augstskola
Egīls Ginters

4. WSEAS /IASME Starptautiskā konference "Apmācības tehnoloģijas"; Korfu; Grieķija; 2008.10.26. – 2008.10.28.

200
daļējs finansējums

3.

Vidzemes augstskola
Ieva Lauberte

4. WSEAS /IASME Starptautiskā konference "Apmācības tehnoloģijas"; Korfu; Grieķija; 2008.10.26. – 2008.10.28.

155

4.

LU Moderno valodu fakultāte
Vineta Apse

4. starptautiskā konference "On the Borders of Convention"; Nikšica; Melnkalne; 2008.10.30. – 2008.11.01.

40

5.

LU Moderno valodu fakultāte
Monta Farneste

4. starptautiskā konference "On the Borders of Convention"; Nikšica; Melnkalne; 2008.10.30. – 2008.11.01.

40

6.

Vidzemes augstskola
Maija Sedleniece

7. Eiropas E-apmācības konference; Agia Napa; Kipra; 2008.11.06. – 2008.11.07.

200
daļējs finansējums

7.

Latvijas Zinātņu akadēmija
Aija Lulle

Amerikas antropologu asociācijas konference "Iekļaušana, sadarbība un iesaistīšana"; Sanfrancisko; ASV; 2008.11.19. – 2008.11.23.

90

8.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Andrejs Romānovs

7. WSEAS starptautiskā konference sistēmas zinātnē un imitācijas modelēšanas tehnikā; Venēcija; Itālija; 2008.11.21. – 2008.11.23.

200
daļējs finansējums

9.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Oļesja Večerinska

7. WSEAS starptautiskā konference sistēmas zinātnē un imitācijas modelēšanas tehnikā; Venēcija; Itālija; 2008.11.21. – 2008.11.23.

200
daļējs finansējums
(t.sk., 195 Ls izmaksāt no A. Sisojevam piešķirtā granta, 5 Ls – no LZP decembra piešķīruma )

10.

RTU Tehniskās fizikas institūts
Gita Šakale

Starptautiskā konference par biomedicīnas elektroniku un ierīcēm; Porto; Portugāle; 2009.01.14. – 2009.01.17.

200
daļējs finansējums

11.

LU Astronomijas institūts
Mārtiņš Gills

UNESCO Starptautiskā astronomijas gada atklāšanas konference; Parīze; Francija; 2009.01.15. – 2009.01.16.

200

12.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Mārtiņš Sandars

UNESCO Starptautiskā astronomijas gada atklāšanas konference; Parīze; Francija; 2009.01.15. – 2009.01.16.

150

13.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Ilgonis Vilks

UNESCO Starptautiskā astronomijas gada atklāšanas konference; Parīze; Francija; 2009.01.15. – 2009.01.16.

200

14.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Maksims Alekseičevs

Mākslīgo intelektu un aģentu starptautiskā konference; Porto; Portugāle; 2009.01.19. – 2009.01.21.

200
daļējs finansējums

15.

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jurijs Čižovs

Mākslīgo intelektu un aģentu starptautiskā konference; Porto; Portugāle; 2009.01.19. – 2009.01.21.

200
daļējs finansējums

16.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Baiba Martinsone

Starptautiskās ģimenes terapijas asociācijas XVII pasaules kongress; Portoroža; Slovēnija; 2009.03.04. – 2009.03.07.

100
daļējs finansējums

17.

LU Medicīnas fakultāte
Jolanta Pupure

5. WIP (World Institute of Pain) kongress; Ņujorka; ASV; 2009.03.13. – 2006.03.16.

100

18.

LU Medicīnas fakultāte
Juris Rumaks

5. WIP (World Institute of Pain) kongress; Ņujorka; ASV; 2009.03.13. – 2009.03.16.

200
daļējs finansējums

19.

RPIVA Psiholoģijas fakultāte
Jānis Roze

14. Eiropas darba un organizāciju psiholoģijas kongress; Santjago de Kompastela; Spānija; 2009.05.13. – 2009.05.16.

200
daļējs finansējums

4. Finansējuma mērķa maiņa

1. A. Korjakinam, RTU profesoram, piešķirto grantu Ls 200 izmantot konferencei „Risk Assesment and Safety in Civil Engineering” (Voroņeža, Krievija, 2008.10.-15. 11.)

2. Aleksandram Sisojevam, RTU Datorzinātņu un IT fakultātes darbiniekam, piešķirto grantu Ls 195 izmantot RTU Datorzinātnes un IT fakultātes darbiniecei Oļesjai Večerinskai dalības maksai 7. WSEAS starptautiskajā konferencē lietišķajās datorzinībās (Venēcija; Itālija; 2008.11.21. – 2008.11.23.).

3. Līgai Bērziņai-Cimdiņai, RTU asoc. profesorei, piešķirto grantu Ls 200 izmantot konferencei „3rd International Workshop on Advanced Ceramics” (Francija).

5. OSMOZE projekts

Nr.

Granta saņēmējs

Mērķis

Summa, Ls

1.

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Māris Ozoliņš

Zinātniskais darbs Francijā, Klermontā (M.Ozoliņš; G. Ikaunieks)

749

2.

LU Medicīnas fakultāte
Nikolajs Sjakste

Zinātniskais darbs Francijā, Vilžvifā, Gustava Rusī institūtā

300

3.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Pauls Pumpēns

Francijas zinātnieka uzņemšana: prof. M. Kanns

366

4.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Anna Zajakina

Zinātniskais darbs Francijā, Bordo

380

LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš
____________________________

Pedējā atjaunošana 13-12-2008