Eiropas balva sievietēm novatorēm

Ar Eiropas balvu sievietēm novatorēm tiek godinātas sievietes uzņēmējas, kas atbalsta Eiropas revolucionārās inovācijas, lai viņas varētu iedvesmot citas sievietes un meitenes sekot viņu pēdās. Balvu katru gadu piešķir sievietēm no visas ES un programmas "Apvārsnis Eiropa" valstīm un asociētajām valstīm, kuras ir pārveidojušas savas idejas revolucionārās inovācijās, lai sniegtu labumu cilvēkiem un planētai.

Saskaņā ar šo darba programmu tiek finansētas divas balvu kategorijas: Sievietes novatores un Augošās novatores.

Pirmajā kategorijā trim visaugstāk novērtētajiem pieteikumiem tiek piešķirtas trīs balvas EUR 100 000, EUR 70 000 un EUR 50 000 apmērā.

Otrajā kategorijā trīs balvas EUR 50 000, EUR 30 000 un EUR 20 000 apmērā tiek piešķirtas trim visaugstāk novērtētajiem pieteikumiem no daudzsološiem "uzlecošajiem novatoriem", kas jaunāki par 35 gadiem.

Vairāk informācijas

Eiropas inovācijas galvaspilsētas balva (iCapital) (noslēdzies)

Sabiedrībai ir īpaši grūti atrast efektīvus veidus, kā nodrošināt šīs prakses integrēšanu parastajā pilsētu attīstības procesā. Veiksmīga prakse ir īpaši svarīga, lai uzlabotu pilsētas spēju piesaistīt jaunus resursus, fondus un talantus, lai stimulētu revolucionāru inovāciju izaugsmi. Turklāt sadarbība un sinerģijas stiprināšana starp inovācijas ekosistēmām veicina pilsētu attīstību un noturību, lai risinātu pilsētu problēmas. Šā iemesla dēļ Eiropas inovācijas galvaspilsētas balva atzīs pilsētu kā vietējās inovācijas ekosistēmas katalizatoru lomu un stimulēs jaunas darbības, kuru mērķis ir veicināt revolucionāru inovāciju.

2023. gadā Eiropas Inovācijas galvaspilsētas balvas tiks pasniegtas divās kategorijās.

Pirmajā kategorijā "Eiropas inovāciju galvaspilsēta" tiktu iekļautas pilsētas, kurās ir vismaz 250 000 iedzīvotāju. Uzvarētājs (ierindots 1. vietā) tiks apbalvots ar EUR 1 miljonu un divi finālisti (ierindoti 2. un 3. vietā) ar EUR 100 000 katrs.

Otrajā kategorijā, kategorijā "Eiropas augošās inovatīvās pilsētas", tiktu iekļautas pilsētas ar 50 000 iedzīvotāju un līdz 249 999 iedzīvotājiem; Apbalvos uzvarētāju (ierindots 1. vietā) ar EUR 500 000 un abus finālistus (ierindoti 2. un 3. vietā) ar EUR 50 000 katrs.

Katrā pieteikumā jābūt īpašam apstiprinājumam, ko parakstījis pilsētas mērs (vai līdzvērtīgs augstākais politiskais pārstāvis).

Eiropas inovācijas iepirkuma balvas

Inovāciju iepirkums veicina pētniecības rezultātu un ideju pārvēršanu inovatīvos risinājumos. Tam ir neizmantots potenciāls stimulēt pieprasījumu pēc inovācijām. Turklāt šķiet, ka tam ir pozitīva ietekme uz privātajiem izdevumiem pētniecības un inovācijas darbībām un inovācijas komercializācijas panākumiem.

Balvu piešķiršanas mērķis ir arī parādīt, kā inovācijas iepirkums pozitīvi pārveido ekonomiku, ne tikai radot jaunus un ilgtspējīgus tirgus, bet arī risinot sabiedrības problēmas, piemēram, pāreju uz zaļo enerģiju. Šīs balvas papildina citas EIC iniciatīvas, kuru mērķis ir atbalstīt un veicināt inovācijas iepirkumu Eiropas Savienībā.

2023. gadā Eiropas inovācijas iepirkuma balvas tiks pasniegtas šādās divās kategorijās:

Inovācijas iepirkuma iniciatīvas kategorija: atalgot darbības un vidēja termiņa/ilgtermiņa stratēģijas un rīcības plānus, kas veicina dažādus inovācijas iepirkumus un ilgtspējīgus risinājumus un praksi.

Sabiedrības problēmu risināšanas kategorija: - "pāreja uz zaļo enerģiju", lai atalgotu inovatīvos iepirkuma prakses mērķis ir atbalstīt pāreju uz zaļo enerģiju. Katrā kategorijā uzvarētājs tiktu apbalvots ar EUR 75 000 (1. vieta) un vienu finālistu (ierindots 2. vietā) ar EUR 50 000, un vienu finālistu (ierindots 3. vietā) ar EUR 25 000.

Eiropas sociālās inovācijas konkurss 2023 (noslēdzies)

Eiropas sociālās inovācijas konkursa mērķis ir stimulēt sociālās inovācijas potenciālu, lai rastu risinājumus sabiedrības problēmām, ar kurām mēs saskaramies, un veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi Eiropā. Tas tieši atbalstīs idejas, kas vislabāk ilustrē šo pamatojumu. Tas iesaistīs cilvēkus, uzņēmumus un jaunuzņēmumus daudzās nozarēs, kā arī universitātes, inženierzinātņu skolas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tādējādi radot jaunus sakarus, ilgtspējīgas izaugsmes avotus un jēgpilnas darba iespējas.

Konkursā tiks meklētas tehnoloģiskas un ar tehnoloģijām nesaistītas sociālās inovācijas. Konkursā īpaša uzmanība tiks pievērsta radikālām, tirgu radošām un "dziļo tehnoloģiju" inovācijām, kas atbilst šā gada izdevuma mērķiem, kuri palīdzēs cīnīties pret enerģētisko nabadzību un līdz ar to pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju dzīvi un vietējo labklājību.

Trīs uzvarētāji (ierindoti 1., 2. un 3. vietā) tiks apbalvoti ar 50 000 eiro katrs.

Eiropas balva par humāno inovāciju (InnovAid)

Eiropas balva par humāno inovāciju (InnovAid) ir atzinības balva dalībniekiem, kas vislabāk izstrādā inovatīvus risinājumus, lai uzlabotu humāno palīdzību visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem.

Jebkura nevalstiska humānās palīdzības organizācija, starptautiska organizācija vai juridiskas personas, kas reģistrētas kādā no ES dalībvalstī vai valstī, kas asociēta ar programmu "Apvārsnis Eiropa", ir tiesīgas iesniegt pieteikumu.

Apbalvos uzvarētāju (ierindots 1. vietā) ar EUR 250 000, (ierindots 2. vietā) ar EUR 150 000 un (ierindots 3.vietā) EUR 100 000 vērtu naudas balvu.

Faktu lapas: