Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

Projekta numurs

lzp-2021/1-0151

Finansējums

300 000 EUR

Projekta vadītājs

Igors Gubenko    igors.gubenko@lu.lv

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes; Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; Filozofija, ētika un reliģija

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izstrādāt īstenojamus risinājumus čatbotu lietotāju pieredzes uzlabošanai, izmantojot cilvēciskāku sarunu modeli. Risinājumi apvienos datu analīzi ar filozofiskas teorijas par cilvēciskošanas nepieciešamību un veidu. Pētījumi liecina, ka liela daļa lietotāju, tostarp tie, kas aktīvi izmanto tehnoloģijas, joprojām dod priekšroku komunikācijai ar cilvēku konsultantiem. Lai gan dominējošais čatbotu izmantošanas iemesls ir darba ražīgums, tas nav vienīgais. Pētījumi rāda, ka ir iesaistīti arī citi motivējoši faktori, piemēram, izklaide, jaunas parādības izpēte, kā arī dažādi sociālie faktori. Jautāti par iemesliem, kāpēc cilvēki joprojām dod priekšroku saskarsmei ar cilvēkiem, atbilde nereti ir nenoderīgas atbildes, slikti ieteikumi un arī nevajadzīgas laipnības. Šīs atbildes norāda, ka lielākā daļa problēmu, kas saistītas ar čatbotiem, gluži vienkārši ir saistītas ar to, ka tās nav pietiekami cilvēciskas, pat ja tās imitē cilvēkiem līdzīgas darbības, piemēram, laipnības. Šī projekta oriģinalitāte ir konkrētais izpētes veids vai, precīzāk, pētniecības teorētiskais pamats. Fenomenoloģiskās un hermeneitiskās filozofijas izmantošana sniegs oriģinālu ieguldījumu čatbotu izstrādē.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss