Statuss:
Īstenošanā
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Digitālajās platformās nodarbināto autonomijas izpratnes un prakse : Wolt un Bolt piegādes darbinieku pieredzes kultūrsocioloģiska analīze

Sākums: 01/2022  Noslēgums: 12/2024

 • Projekta numurs

  • lzp-2021/1-0521

 • Finansējums

  • 299 614 EUR

 • Projekta vadītājs

 • Projektu īsteno

  • Latvijas Kultūras akadēmija

Zinātnes nozare

 • Socioloģija un sociālais darbs

 • Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Kopsavilkums

Pēdējās desmitgades gaitā digitālās darba platformas, ir kļuvušas par nozīmīgiem starpniekiem starp pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem. Platformu piedāvātās ērtības un zemās cenas nereti liek aizmirst pašus darba darītājus. Projekta mērķis ir izzināt digitālo platfomu nodarbinātību – kā tā tiek praktizēta, uztverta un izjusta, - tādējādi vairojot izpratni par to, kāda ir digitālais kapitālisma sociālkulturālā ietekme. Projekta ietveros tiks veiktas vismaz 60 padziļinātas biogrāfiskas intervijas ar ēdiena piegādes platformās Bolt and Wolt nodarbinātajiem Rīgā un līdzdalības novērojums. Galvenais uzsvars tiks likts uz to, kā platformās nodarbinātie definē un piešķir nozīmi savai autonomiju un kādas ir tās praktiskās izpausmes. Tādējādi, pētījums tiecas radīt pēc iespējas niansētāku ainu par digitālo platformu nodarbinātību un risināt plaisu starp diviem diskursiem – pašu platformu stāstu par nodarbināto brīvību un elastību, un pētījumos un nevalstiskajā sektorā paustās bažas par šī nodarbinātības veida prekaritāti, atsvešinātību un sociālo izolētību. Projekta rezultāti tiks izplatīti vairākās akadēmiskās publikācijās, kā arī, plašākai publikai, izmantojot projekta mājas lapu, kurā tiks ievietoti gan savāktie piegādes darbinieku stāsti, gan politikas ieteikumi. Projekta mājas lapa, tādējadi, mazinās platformās nodarbināto sociālo atsvešinātību, vairojot sabiedrības izpratni un pašu nodarbināto savstarpējo apzinātību.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātais konkurss