Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0277

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Manuel Fernandez Gonzalez

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Izglītības zinātnes

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir izpētīt tikumiskās audzināšanas tiešsaistes mācību programmas piemērotību un īstenojamību (5 līdz 15 gadus veciem skolēniem). 6 vadošie pētnieki un eksperti un 4 doktoranti un maģistranti zinātniski uzraudzīs 20 skolotājus, kuri pilotēs mācību programmas daļas, gatavojot tikumiskās audzināšanas tiešsaistes resursu datu bāzi. Pētījumā izmantotas jauktas metodes (secīga padziļināšanas stratēģija no kvantitatīviem uz kvalitatīviem datiem), izmantojot mikro-intervijas, anketas, padziļinātas intervijas un grupas diskusijas. Datu analīzei izmantos SPSS un AQUAD 7 programmatūru. Dalībnieki tiks iesaistīti rezultātu interpretācijā (skaidrojošā fenomenoloģiskā analīze). Jauno zināšanu pārnesē uz programmu iesaistīsies eksperti (Delfi metode). Pētījuma jautājumi: Kāda ir tikumiskās audzināšanas digitālās programmas piemērotība un īstenojamība? Vai tas atbilst dalībnieku vērtībām un vajadzībām? Kādi ir tās īstenojamības nosacījumi? Aktivitātes: 1-pilotēšanas sagatavošanas zinātniskā uzraudzība, 2-pilotēšanas zinātniskais monitoring, 3- piemērotības un īstenojamības izpēte, 4-zināšanu pārnese programmai un 5-izplatīšana. Rezultāti: divi zinātniskie raksti iesniegti indeksētiem žurnāliem; divi raksti pieņemti indeksēto konferenču rakstu krājumos. Tehnoloģiskie rezultāti: tikumiskās audzināšanas tiešsaistes mācību programma; tiešsaistes resursu datu bāze un meklēšanas aplikāciju. Pētījums radīs jaunas zināšanas audzināšanai tiešsaistē, mazinot COVID-19 pandēmijas sekas.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss