Nr. 1-2-1, 12.01.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

10-03-2009

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-2-1

Rīgā, 2009.gada 12.janvārī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR MK Noteikumiem “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” (Nr.383, 09.05.2006.) un LR MK Noteikumiem „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” (Nr.497, 20.06.2006.), nolemj:

apstiprināt par ekspertiem Inženierzinātņu un datorzinātnes nozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1.

Egils

Stalidzāns

Dr.sc.ing.

2.1.2.

Informācijas tehnoloģija

LLU

2.

Gunta

Šlihta

Dr.phys.

2.1.2.

Informācijas tehnoloģija

FEI

2.2.3.

Enerģētika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012.gada 12.janvārim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns


Pedējā atjaunošana 11-02-2010