EkspertīzeArhivētie ieraksti janvāris 2010 ir atrasti


Paziņojums

26-01-2010
God. Latvijas Zinātnes padomes locekļi, ekspertu komisiju un darba komisiju locekļi, zinātnisko iestāžu vadītāji

Š.g. 29.janvārī Latvijas Zinātnes padome (LZP) aicina Jūs uz dalību darba seminārā. Semināra dienas kārtībā šādi jautājumi:

1. Ziņojums un diskusija par Latvijas pētniecības infrastruktūru plāna projekta izstrādi.
Ziņojumus sniedz Maija Bundule un Signe Martišūne

2. Latvijas dalība ES Ietvara programma ERA-Net projektos.
Ziņojumu sniedz Maija Bundule

Darba seminārs notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas sēžu zālē (Akadēmijas laukums 1, 2 stāvs) plkst.15.00.


LZP sekretariāts

Pedējā atjaunošana 26-01-2010