Informācija par amatpersonu/darbinieku mēnešalgām

14-10-2011

Latvijas Zinātnes padomes amatpersonu/darbinieku mēnešalgas noteikšanas vispārīgie principi:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs” visus amatus atbilstoši funkcijām sistematizē grupās – amatu saimēs. Katrā amatu saimē amatus sadala pa līmeņiem, kas raksturo atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā amata pienākumu sarežģītību un atbildību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1651 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” 1.pielikumu, ņemot vērā amatu saimi un līmeni, tiek noteikta mēnešalgu grupa.

Pamatojoties uz amatpersonas/darbinieka darbības un tās rezultātu ikgadējo novērtējumu (notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukciju Nr.2 „Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”) un valsts dienestā nostrādāto laiku, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1651 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” 4.pielikumu amatpersonai/darbiniekam piešķir vienu no sešām kvalifikācijas pakāpēm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1651 „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” 3.pielikumu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un amatpersonas/darbinieka kvalifikācijas pakāpei tiek noteikta amatpersonas/darbinieka mēnešalga.

 

Latvijas Zinātnes padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām uz 02.01.2012.

Amatu grupa

Amatu skaits

Mēnešalgas diapazons
(no-līdz)

Vidējā mēnešalga

amatu saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis

amata nosaukums

1 IV A

 Padomes priekšsēdētājs *

1

345

255

1 II B

 Padomes priekšsēdētāja vietnieks *

1

281-1157

255

35 III

Zinātniskais sekretārs

0,5

410

410

35 II

Vecākais referents

2

600

600

30 III

Vecākais lietvedis

1

600

600

14 II

Grāmatvedis

0,5

310

310

* – amatpersonai/darbiniekam ir noteiks nepilns darba laiks

 

Pedējā atjaunošana 12-10-2012