Nr. 18-3-1. 15.12.2011. Par eksperta tiesību piešķiršanu

16-12-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 18-3-1

Rīgā, 2011.gada 15.decembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Guntis

Arnicāns

Datorzinātne

.

2.

Anda

Beitāne

Mākslas zinātne

Mūzikoloģija

3.

Aivars

Bērziņš

Veterinārmedicīna

.

Pārtikas zinātne

.

4.

Raivis

Bičevskis

Filozofija

.

5.

Viktors

Člaidze

Vadībzinātne

.

6.

Andrejs

Čurjevskis

Vadībzinātne

.

7.

Simona

Doniņa

Medicīna

Onkoloģija, imunoloģija

8.

Valērijs

Dombrovskis

Psiholoģija

.

9.

Dainis

Dosbergs

Datorzinātne

.

10.

Vjačeslavs

Gerbreders

Fizika

Cietvielu fizika

11.

Svetlana

Guseva

Psiholoģija

.

12.

Deniss

Hanovs

Komunikācijas zinātne

.

13.

Zaiga

Ikere

Valodniecība

.

14.

Uldis

Iljins

Būvzinātne

Būvmateriāli un būvtehnoloģija

15.

Līga

Jankevica

Bioloģija

Zooloģija, ekoloģija

16.

Juris

Krizbergs

Mašīnzinātne

 

17.

Jaakko Pekka Juhani

Lehtonen

Komunikācijas zinātne

.

18.

Renāte

Ligere

Medicīna

Internā medicīna

19.

Olga

Lukašina

Vadībzinātne

.

20.

Inese

Mavļutova

Vadībzinātne

.

21.

Gunita

Mazure

Ekonomika

.

22.

Helēna

Mikažāne

Medicīna

Internā medicīna

23.

Jānis

Priednieks

Bioloģija

Zooloģija

24.

Aldis

Puķītis

Medicīna

Internā medicīna

25.

Viktorija

Rjashchenko

Vadībzinātne

.

26.

Toms

Rostoks

Politikas zinātne

.

27.

Irēna

Saleniece

Vēsture

.

28.

Juris

Skujāns

Būvzinātne

Būvmateriāli un būvtehnoloģija

29.

Egils

Stalidzāns

Informācijas tehnoloģijas

.

30.

Ruta

Šneidere

Ekonomika

.

31.

Andrejs

Veisbergs

Valodniecība

.

32.

Jānis

Vīksne

Bioloģija

Zooloģija

33.

Tatjana

Volkova

Vadībzinātne

.

34.

Marga

Živitere

Vadībzinātne

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 15.decembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Uģis

Bratuškins

Arhitektūra

.

2.

Māra

Jure

Ķīmija

Organiskā ķīmija

3.

Andris

Priede

Teoloģija un reliģiju zinātne

.

4.

Daiga

Rezevska

Juridiskā zinātne

.

5.

Tatjana

Zorenko

Bioloģija

Zooloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 15.decembrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 16-12-2011