ERA-AGE-EXT

15-09-2009
Eiropas pētnieciskā telpa (ERA) novecošanās jomā

ES 7. Ietvarprogramma – Veselības (Health) prioritāte

Latvijas Zinātnes padome ir partneris projektā ERA-AGE-EXT. Projekta koordinators – Šefīldas Universitāte, Apvienotā Karaliste.

Projekts ERA-AGE-EXT ir turpinājums vienam no vissvarīgākajiem iepriekšējās, 6. Ietvarprogrammas ERA-NET projektam ERA-AGE, kurā Latvija bija kā novērotājs. Projekta otrajā fāzē - ERA-AGE-EXT - Latvija LZP personā ir pilntiesīgs dalībnieks. Projekta ilgums ir 3 gadi.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • starptautiskās sadarbības veicināšana novecošanās pētījumu jomā
  • kopējais pētnieciskais uzsaukums pētījumiem par novecošanos (FLARE2)
  • ERA+ projekta NEDA sagatavošana

Projekta mājas lapa http://era-age.group.shef.ac.uk/


Kontaktinformācija

Iveta Ozolanta
Projekta vadītāja Latvijā
tālr. 67409205
e-pasts:

Uldis Berķis
Projekta izpildītājs Latvijā
tālr. 67409242
e-pasts:

Pedējā atjaunošana 15-09-2009