Informācija par Austrijas piedāvātajām stipendijām studijām un pētniecībai Austrijā 2011./2012.m.g.

2-09-2010

Saskaņā ar Austrijas vēstniecības 2010.gada 27.augusta vēstuli Nr.Riga-OB/KULT/0129/2010 informējam Jūs, ka informācija par Austrijas piedāvātajām stipendijām studijām un pētniecībai  Austrijā 2011./2012.mācību gadā ir pieejama Austrijas apmaiņas dienesta mājas lapā: www.grants.at.

Šī e-pasta pielikumā ir pievienota Austrijas vēstniecības vēstule turpmākai rīcībai.

Informējam, ka informāciju Latvijas augstākās izglītības institūciju Ārējo sakaru daļām elektroniski nosūtīsim 2010.gada 1.septembrī. (e-pasta kopija tiks nosūtīta arī Valdai Cepurītei-Bērziņai)

Ar cieņu,

Anita Vahere-Abražune
IZM Politikas koordinācijas departamenta
Starptautisko lietu nodaļas vadītāja
T. 67047906
e-pasts: