Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

19-08-2013

Ministru kabineta rīkojums Nr.353

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 63.§)

Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu

1. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14.panta pirmo daļu apstiprināt Latvijas Zinātnes padomi šādā sastāvā:

R. Aleksejenko - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

B.Andersons - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

I.Bondare - Latvijas Zinātnieku savienības valdes priekšsēdētāja

V. Ernstone - Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā

J. Garjāns - Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas vadītājs

J.Grundspeņķis - Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas loceklis

I.Jansone - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle

T.Juhna - Ministru prezidenta deleģēts pārstāvis, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors

I.Kalviņš - Valsts Zinātnisko institūtu asociācijas valdes priekšsēdētājs

V. Kampars - Latvijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs

R.Karnīte - Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēta pārstāve, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EPC" valdes locekle

A.Kārkliņš - Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu ekspertu komisijas loceklis

K. Ketners - Veselības ministrijas vecākais eksperts

J.Kloviņš - Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis

G.Krūmiņš - Latvijas Rektoru padomes deleģēts pārstāvis, Vidzemes Augstskolas rektors

A.Lapiņš - Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Ozols - Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas loceklis

V.Pīrāgs - Latvijas Zinātnes padomes Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisijas loceklis

G. Puķītis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

B.Rivža - Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas locekle

A.Siliņš - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis

E.Stalidzāns - Latvijas Jauno zinātnieku apvienības deleģēts pārstāvis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošais pētnieks

(Grozīts ar MK 06.05.2015. rīkojumu Nr.238)

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 21.marta rīkojumu Nr.138 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 47.nr.; 2013, 4.nr.).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

Pedējā atjaunošana 18-06-2015