Paziņojums

12-01-2015

Kārtējā Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks š.g. 15.janvārī, plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Latvijas Zinātnes padomes vieta valstī.

    Ziņo: LZP priekšsēdētājs A.Siliņš.

2. Par LZP eksperta tiesību piešķiršanu.

    Ziņo: Zinātniskās ekspertīzes komisijas pārstāvis.

3. Par LZP projektu atskaites konferences organizēšanu.

    Ziņo: LZP priekšsēdētāja vietnieks J.Kloviņš.

4. Dažādi