Nr. 9-4-1. 20.04.2017. Par eksperta tiesību piešķiršanu

21-04-2017

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 9-4-1

2017.gada 20.aprīlī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2017.gada 12.aprīļa sēdes protokolu Nr.6 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1. Jānis Balodis Būvzinātne
2. Regīna Baltušīte Pedagoģija
3. Kristīna Bērziņa Elektrotehnika
4. Kalvis Brangulis Bioloģija
5. Juris Burlakovs Hidroinženierzinātne
6. Kārlis Čerāns Datorzinātne
Informācijas tehnoloģija
7. Kristīne Dupate Juridiskā zinātne
8. Sergejs Fomins Fizika
9. Mihails Hazans Demogrāfija
10. Oskars Kalējs Medicīna
11. Andra Kalnača Valodniecība
12. Gunta Krūmiņa Psiholoģija
13. Jurijs Lavendels Informācijas tehnoloģija
14. Ilze Lokmane Valodniecība
15. Jeļena Malahova Ekonomika
16. Eridiana Oļehnoviča Pedagoģija
17. Ainārs Paeglītis Būvzinātne
Transports un satiksme
18. Līga Paula Socioloģija
19. Ilze Pelēce Enerģētika
20. Ludis Pēks Pedagoģija
21. Antans Sauļus Sauhats Enerģētika
22. Deniss Stepins Elektrotehnika
Elektronika un telekomunikācijas
23. Inga Straupe Vides zinātne
Mežzinātne
24. Jūlija Stukaļina Vadībzinātne
25. Inese Sviestiņa Farmācija
26. Daina Teters Mākslas zinātne
27. Vitolds Zahars Juridiskā zinātne
28. Daiga Zigmunde Arhitektūra
29. Andra Zvirbule Ekonomika
Vadībzinātne
30. Raivis Žalubovskis Ķīmija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020.gada 20.aprīlim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1. Diāna Hamkova Juridiskā zinātne
2. Marta Ābula Juridiskā zinātne
3. Lolita Vilka Socioloģija
4. Kārlis Krēsliņš Vadībzinātne
5. Aiga Švede Fizika
6. Aleksandrs Gailums Informācijas tehnoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2018. gada 20.aprīlim.


Priekšsēdētājs J.Kloviņš
Zinātniskais sekretārs A.Kokorevičs