Pārskats par LZP 2018. gada pirmā FLPP konkursa rezultātiem

31-08-2018

Pēc 2018. gada pirmā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa noslēguma Latvijas Zinātnes padome ir sagatavojusi pārskatu par zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem.

Pārskatā atspoguļota šāda informācija:

1.  kvantitatīvie rezultāti;

2.  kvalitatīvo vērtējumu analīze un atziņas;

3.  informācija par zinātņu nozaru grupām;

4.  informācijām par zinātniskajām institūcijām, kas piedalījās konkursā;

5.  informācija par studējošajiem un jaunajiem zinātniekiem.

Aicinām iepazīties ar pārskatu šeit [pdf].